مقالات / زبان و ادبیات فارسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

زبان و ادبیات فارسی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله زبان و ادبیات فارسی - \"حلقه در گوش کردن\" در تاریخ و ادب فارسی
محمود عابدی، عباس بگ جانی
رایگان
1391
20
347KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - ابعاد معناشناختی (باید) در زبان فارسی
محمد عموزاده مهدیرجی، حدائق رضایی رضایی
رایگان
1389
22
274KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - ابیات عربی شعرای عباسی در تاریخ جهانگشای جوینی
عبدالرضا یوسف، محی الدین امجدی
رایگان
1389
13
151KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی
محمد یوسف نیری، شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی
رایگان
1392
20
262KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت
جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده
رایگان
1392
20
302KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - انسجام متنی مقالات شمس تبریزی
فاطمه مدرسی؛ ثانیه مخبر
رایگان
1391
28
228KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت
سهیلا صارمی؛ اکرم نوری
رایگان
1391
20
359KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی اطناب بسط در دو منظومه خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی
محمدباقر شهرامی؛ احمد رضی؛ محمد شفیع صفاری
رایگان
1392
17
252KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی
حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری
رایگان
1390
19
394KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید
فاطمه مدرسی؛ اسماعیل شفق؛ امید یاسینی
رایگان
1391
20
216KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی
شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری
رایگان
1393
20
559KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی
غلامحسین کریمی دوستان ابراهیم مرادی
رایگان
1390
28
281KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی
جلیل تجیل، سیدغلامرضا غیبی
رایگان
1389
18
155KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی
رایگان
1391
20
164KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی
صادق ابراهیمی‌کاوری؛ سهاد جادری؛ عبدالکریم آلبوغیش؛ راحله نجفی
رایگان
1393
19
295KB / PDF
دریافت فایل