مقالات / زبان و ادبیات فارسی کتاب هدیه دهید

زبان و ادبیات فارسی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله زبان و ادبیات فارسی - ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی
محمّد عموزاده مهدیرجی؛ حدائق رضایی رضایی
رایگان
1389
22
274KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت
جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده
رایگان
1392
20
302KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - انسجام متنی مقالات شمس تبریزی
فاطمه مدرسی؛ ثانیه مخبر
رایگان
1391
28
228KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت
سهیلا صارمی؛ اکرم نوری
رایگان
1391
20
359KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی
محمدباقر شهرامی؛ احمد رضی؛ محمد شفیع صفاری
رایگان
1392
17
252KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی
حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری
رایگان
1390
19
394KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید
فاطمه مدرسی؛ اسماعیل شفق؛ امید یاسینی
رایگان
1391
20
216KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی
شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری
رایگان
1393
20
559KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی
غلامحسین کریمی¬دوستان ابراهیم مرادی
رایگان
1390
28
281KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی
رایگان
1391
20
164KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان
فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد
رایگان
1393
20
583KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر
امیرسعید مولودی؛ دکتر محمود بی جن خان
رایگان
1390
20
1.1MB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس
مرضیه یحیی‌پور؛ فاطمه محمدی
رایگان
1391
16
187KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - دستوری‌شدگی و بسط استعاری
مهرداد نغزگوی کهن؛ محمد راسخ مهند
رایگان
1391
18
1.06MB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - زیبایی‌‌شناسی قصص قرآن کریم
غلامعباس رضایی‌هفتادُر؛ شعیب علی‌‌خواجه
رایگان
1393
16
335KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - ساخت فعل در زبان بلخی
محمود جعفری دهاقی
رایگان
1389
12
235KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - سروش تولاّ
احمد احمدی
رایگان
1392
19
192KB / PDF
دریافت فایل
مقاله زبان و ادبیات فارسی - سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت
احمد امیری خراسانی؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی
رایگان
1391
28
210KB / PDF
دریافت فایل