قوانین و مقررات سایت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

قوانین و مقررات سایت


توجه:

      کلیه منابع موجود در سایت برای استفاده شخصی کاربران سایت و داوطلبان آزمونهای تحصیلات تکمیلی آماده و منتشر شده اند. لذا هر گونه کپی برداری، تکثیر و یا فروش کل یا بخشی از آثار بدون اجازه ناشر به شکل چاپی و یا الکترونیکی، بر اساس قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قوانین تجارت الکترونیک تخلف محسوب می شود.
      کلیه منابع، کتاب ها، جزوات، نکات کلیدی، سوالات مهم و کلیه بخش های تالیفی موجود در سایت دارای شابک رسمی بوده و شامل این قانون می شوند.
حقوق مادی و معنوی آثار ارائه شده متعلق به سایت سنجش3 و انتشارات کتابخانه رایانه ای می باشد.

*********قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 3 : حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.
نقض حق پدیدآورنده:
ماده 23 : هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگری را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

قانون حمايت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونيکي(Authors Right/Copyright)
ماده 62 - حق تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379/10/4 بصورت داده پيام منحصرا در اختيار مولف است.
نقض حق مولف:
ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي با تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي که در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379/10/4 منوط به بر آن که امور مذکور طبق مصوبات مجلس مجاز شمرده شود، در صورتي که حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يکسال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال (50/000/000) محکوم خواهد شد.

قانون حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

ماده 66 ‌‌‌- به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري بصورت نام دامنه  (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاري که موجب فريب يا متشبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
نقض علائم تجاري:
ماده 76 ‌‌‌- متخلفان ماده 66 اين قانون به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي بيست ميليون ريال (20/000/000) تا يکصد ميليون ريال (100/000/000) محکوم خواهند شد.قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
فصل اول : تعاريف

ماده 1 : از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند "پديدآورنده " و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته "اثر" اطلاق مي شود.
 
ماده 2 : ا ثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
 1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
3- اثر سمعي و بصيري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
6- هر گونه پيكره (مجسمه ).
7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب جند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.
 
فصل دوم : حقوق پديد آورنده
 
ماده 3 : حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.
 
ماده 4 : حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
 
ماده 5 :  پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غير واگذار نمايد:
1- تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن.
2- نمايش صحنه اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر.
3- ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.
4- پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر.
5- ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب ريزي و مانند آن.
6- استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.
7- به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.

ماده 6 : اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است.

ماده 7 : نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره : ذكر ماخذ در مورد جزوه هايي كه براي تدريس در موسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي شود الزامي نيست مشروط بر اين كه جنبه انتفاعي نداشته باشد.
 
ماده 8 : كتابخانه هاي عمومي و موسسات جمع آوري نشريات و موسسات علمي و آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي شوند مي توانند طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه برداري كنند.

ماده 9 : وزارت اطلاعات مي تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10 : وزارت آموزش و پرورش مي تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11 : نسخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است.  
 

فصل سوم : مدت حمايت از حق پديد آورنده و حمايتهاي قانوني ديگر
 
ماده 12 : مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده سي سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره : مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.

ماده 13 : حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي آيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن كه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.
تبصره : پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين ماده تعلق مي گيرد متعلق به پديد آورنده خواهد بود.

ماده 14 : انتقال گيرنده حق پديد آورنده مي تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد.

ماده 15 : در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16 : در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود :
1- اثرهاي سينمايي يا عكاسي.
2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد.

ماده 17 : نام و عنوان و نشانه ويژه اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القا شبهه كند به كار برد.

ماده 18 : انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استاد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.

ماده 19 : هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده ممنوع است.

ماده 20 : چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.
 
ماده 21 : پديدآورندگان مي توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي نمايد به ثبت برسانند. آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 : حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.  
 
فصل چهارم : تخلفات و مجازات ها  
ماده 23 : هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

ماده 24 : هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

ماده 25 : متخلفين از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 اين قانون به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

ماده 26 : نسبت به متخلفان از مواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.

ماده 27 : شاكي خصوصي مي تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه ها به انتخاب و هزينه او آگهي شود.

ماده 28 : هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود.

ماده 29 : مراجع قضايي مي توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
 
ماده 30 : اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره برداري كرده اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديد آورنده يا قائم مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند به كيف مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد. دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.

ماده 31 : تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي شود.
 
ماده 32 : مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است.

ماده 33 : آيين نامه هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.