منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / نمونه سوالات آزمون مربیگری هیئت بدنسازی پرورش اندام به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

نمونه سوالات آزمون مربیگری هیئت بدنسازی پرورش اندام

این فایل در 80 صفحه شامل 350 نمونه سوال مطرح شده در آزمون درجه 3 مربیگری بدنسازی و پرورش اندام می باشد.

این یکی فایل جامع ترین و کامل ترین فایل نمونه سوالات آزمون های برگزار شده مربیگری بدنسازی درجه 3، توسط هیئت بدنسازی و پرورش اندام تا پایان سال 1398 می باشد که طیف وسیعی از مباحث آزمون های آینده را نیز پوشش خواهد داد. پاسخنامه تستی آزمون مربیگری پرورش اندام توسط متقاضیان بر اساس منبع اصلی ارائه شده است اما لطفا جهت حصول اطمینان از درست بودن پاسخ ها به منبع اصلی آزمون مراجعه نمایید. (بیش از 95% پاسخها قابل اطمینان می باشند.)

تکرار یک سوال، مبین فراوانی این سوال در آزمونهای مختلف بوده و بیانگر اهمیت بیشتر و امکان تکرار مجدد آن می باشد.

اگر می خواهید در آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام شرکت کنید این همان است که شما به آن نیاز دارید.

سال : 1398
مشخصات فایل : 2.8MB / PDF
قیمت : 180,000 ريال