منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی - مصاحبه های حضوری کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی - مصاحبه های حضوری

اکثریت ارگان ها پس از برگزاری آزمون استخدامی کتبی، جهت نهایی کردن نیروهای استخدامی خود، اقدام به انجام مصاحبه حضوری می نمایند. در جلسات مصاحبه حضوری از منابعی که مربوط به دروس احکام شرعی اسلام و زندگی امامان، تاریخ ایران؛ اسلام و معاصر، وصیت نامه سیاسی الهی امام، جبهه و جنگ، قرآن؛ نماز؛ نهج البلاغه؛ مفاتیح الجنان؛ احادیث و کتب مذهبی، قانون اساسی و شناخت ساختار جمهوری اسلامی ایران می باشند، سوالاتی از متقاضیان استخدام پرسیده می شود.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش نوزدهم
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: کتاب های «تذکره» یعنی؟
1) زندگی نامه ي دلاوران و جنگ جویان
2) زندگی نامه ي شعرا و نویسندگان
3) زندگی نامه ي شاهان و وزیران
4) زندگی نامه ي مردم کوچه و بازار
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: گرته برداری یعنی؟
1) با خاکه ي زغال، تصویر چیزی
... بیشتر