آزمون های استخدامی

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون های استخدامی ورود به حرفه مهندسان - اردیبهشت ماه
1397
1.4MB
2
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) به همراه اصلاحیه - مهر ماه
1397
3.47MB
3
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی - مهر ماه
1396
682KB
4
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو - اردیبهشت ماه
1396
5.17MB
5
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی - اریبهشت ماه
1396
603KB
6
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور - شهریور ماه
1396
3.21MB
7
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور - شهریور ماه
1395
3.83MB
8
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری
1395
2.26MB
9
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - شهریور ماه
1395
2.28MB
10
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور - آبان ماه
1395
9MB
11
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور - اسفند ماه
1394
1.62MB
12
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای اولین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور - خرداد ماه
1394
2.85MB
13
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور - اسفند ماه
1394
666KB
14
آزمون های استخدامی - دفترچه راهنمای آزمون استخدامی مبانی مهندسی (مرحله اول آزمون های مربوط به گواهی مهندسی حرفه ای PE) - اردیبهشت ماه
1393
687KB