منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات مربیگری بدنسازی و پرورش اندام به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات مربیگری بدنسازی و پرورش اندام

نمونه سوالات آزمون های برگزار شده مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 3 همراه با پاسخنامه تستی

با توجه به اینکه پاسخنامه تستی آزمون مربیگری پرورش اندام توسط متقاضیان ارائه شده است لطفا جهت حصول اطمینان از درست بودن پاسخ ها به منبع اصلی آزمون مراجعه نمایید. (در حال حاضر بیش از 95% پاسخها قابل اطمینان می باشند. تکرار یک سوال، مبین فراوانی این سوال در آزمونهای مختلف بوده و بیانگر اهمیت بیشتر این سوال می باشد)

سال : 1397
مشخصات فایل : 129KB / PDF
قیمت : 120,000 ريال