تربیت بدنی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله تربیت بدنی - آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان
مهدی نمازی زاده، خسرو ابراهیم، مهران سررشته، حمید صالحی
رایگان
20
560KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور
نصراله جوادیان صراف، مصطفی عسگریان، محمد خیبری، حسن اسدی
رایگان
14
397KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی
نادر رهنما، عفت بمبئی چی، حمیدرضا صادقی پور، محمدسلطان حسینی، سعید عابدین زاده
رایگان
16
93KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقیاس اندازه گیری
مهرزاد حمیدی، ژاله معماری، محسن حمیدی
رایگان
20
778KB / PDF
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر
جواد فولادیان، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، فضل ا... باقرزاده
رایگان
18
212KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر
مرتضی طاهری، محمود شیخ، ناصر نقدی، الهه عرب عامری، نبی اله ناموراصل
رایگان
23
195KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر پیاده روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط به خواب در مردان سالمند
فرهاد رحمانی نیا، حمید محبی، مصطفی قلی صابریان بروجنی
رایگان
16
234KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تعاملی الگودهی (الگوی هاهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت
ابوالفضل شایان نوش آبادی، داود حومنیان، حسین عابدینی پاربزی، جمال فاضل کلخوران
رایگان
20
150KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو
محمود شیخ، فضل ا... باقرزاده، معصومه شجاعی
رایگان
16
395KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تمرین های ترکیبی در پیشگیری، کنترل و کاهش عوامل خطرزای قلبی- عروقی
مهدی مقرنسی، عباسعلی گائینی، محسن غفرانی
رایگان
15
201KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تمرینات ورزشی هوازی بر روی عملکرد قلب بیماران سکته قلبی
اصغر خالدان، جهانگیر حمیدی تهرانی
رایگان
16
381KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال
ابراهیم جوادی، معرفت سیاه کوهیان، رضا قراخانلو، فرزاد ناظم
رایگان
24
720KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تمرینات هوازی منتخب روی غلظت IgA شیر مادران
بختیار ترتیبیان، فریبا حیدرلو
رایگان
20
541KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر شاخص های عملکردی کلیه در دختران چاق
سیدعلیرضا حسینی کاخک، طیبه امیری پارسا، مرضیه سادات آذرنیوه، محمدرضا حامدی نیا، میترا خادم الشریعه
رایگان
1390
14
174KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خظرزای آسیب های التهابی آتروژنز
مهدی مقرنسی، عباسعلی گائینی، محمدرضا کردی، علی اصغر رواسی، ابراهیم جوادی، داریوش شیخ الاسلامی
رایگان
1390
16
299KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر چهر هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطر زای آسیب های التهابی آتروژنز
مهدی مقرنسی، عباسعلی گائینی، محمدرضا کردی، علی اصغر رواسی، ابراهیم جوادی، داریوش شیخ السلامی
رایگان
1390
16
299KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر تعادل پویا در فوتبالیست های مرد
سید صدرالدین شجاع الدین، کامران جوهری، حیدر صادقی
رایگان
16
346KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال
فاطمه رضایی، احمد فرخی، فضل ا... باقرزاده
رایگان
16
251KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر شاخص های کینماتیکی گام برداری زنان سالمند
ملیحه نعیمی کیا، الهه عرب عامری، حسن عشایری، رسول حمایت طلب، کامران آزما
رایگان
17
162KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله تربیت بدنی - اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق
عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی، امین ممبینی
رایگان
1392
14
152KB / PDF
---
دریافت فایل