جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه محیط زیست کتاب هدیه دهید

مجموعه محیط زیست

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اکولوژی عمومی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آمار و روش های تحلیل سیستم ها، اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست، اصول و روش های برنامه ریزی درسی، ارزیابی توان محیط زیست، مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)، روش های آماری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).