بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 978-600-5751-88-8
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 356
نویسنده: دکتر فریده هادوی - ابوالفضل فرهانی - علیرضا ایزدی


شابک: ۹۷۸۶٠٠۶۹٠۴۷۳۳
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 376
نویسنده: سید محمد حسینی


شابک: 978-964-459-677-3
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 292
نویسنده: جیمز ام. لیندسی
مترجم: دکتر محمد رضا رضوانی


ویژه مقاطع: دکتر احمد پور احمد - محمد اسکندی نوده
شابک: 9789645303387
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 281
نویسنده: ایان های


شابک: 978964530438
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 418
نویسنده: دکتر محمد رضا حافظ نیا


شابک: 9645309255
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 304
نویسنده: دکتر دره میر حیدر - دکتر عمران راستی - فاطمه سادات میر احمدی


شابک: 9789646383517
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 538
نویسنده: ریچارد مویر
مترجم: دره میرحیدر- سید یحیی صفوی


شابک: 978-964-530-439-1
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 424
نویسنده: دکتر پیروز مجتهدزاده Pirouz Mojtahedzadeh


شابک: 9789642110704
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 332
نویسنده: دکتری زهرا احمدی پور - قاسم قنبری - قاسم اکبری


شابک: 9789642779239
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 274
نویسنده: مارک بلاکسل
مترجم: محمدرضا حافظ‌نیا، عطاءالله عبدی، عباس احمدی، حسین ربیعی


شابک: 978-964-530-889-4
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 544
نویسنده: دکتر محمد رضا حافظ نیا


شابک: 9789644598425
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 280
نویسنده: دکتر محمد رضا حافظ نیا - مراد کاویانی راد


شابک: 964-6653-20-0
سال چاپ:
تعداد صفحه : 1380
نویسنده: یدالله کریمی پور


شابک: 9789648161809
سال چاپ: 1387
تعداد صفحه : 321
نویسنده: پیروز مجتهدزاده


شابک: 9789649579269
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 400
نویسنده: دکتر محمد رضا حافظ نیا


شابک: 9789644590511
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 216
نویسنده: دکتر عزت الله عزتی


شابک: 9789640356859
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 360
نویسنده: مارتین جونز - رایس جونز - مایکل وودز
مترجم: دکتر رسول اکبری - دکتر زهرا پیشگاهی فرد


شابک: 964-312-466-5
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 462
نویسنده: دکتر پیروز مجتهدزاده Pirouz Mojtahedzadeh


شابک: 964-6144-37-3
سال چاپ: 506
تعداد صفحه : 1385
نویسنده: ریچارد کاتم
مترجم: احمد تدین


شابک: 964-305-022-X
سال چاپ: 1377
تعداد صفحه : 344
نویسنده: گراهام فولر
مترجم: عباس مخبر


شابک: 9789649412252
سال چاپ: 1382
تعداد صفحه : 228
نویسنده: محمد-حسن-تقیه


شابک: 9789646053472
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 784
نویسنده: عبدالعظیم-قریب‌-گرکانی-ناصر-رحیمی-محمد-رسول-دریا-گشت


شابک: 9789648744194
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 320
نویسنده: محمد-حسین-بیات


شابک: 9789648721560
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 368
نویسنده: ناصر-حسینی


شابک: 9789645844910
سال چاپ: 1384
تعداد صفحه : 1180
نویسنده: مصلح‌-بن‌-عبدالله-سعدی-جهانگیر-منصور


شابک: 9789645626103
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 792
نویسنده: خلیل-خطیب‌-رهبر


شابک: 9789643724054
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه : 818
نویسنده: محمد-بن‌-حسین-بیهقی


شابک: 9789640209110
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 282
نویسنده: محمد-رادمنش


شابک: 9789640011157
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 784
نویسنده: عبدالله‌-بن‌-عبدالرحمن-ابن‌عقیل
مترجم: حمید-طبیبیان


شابک: 9789640362914
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 242
نویسنده: عدنان-طهماسبی-السید-علاء-نقی‌-زاده


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58