جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری - سوالات، جزوات، منابع و ...

کاردانی به کارشناسی
لیست کلیه رشته های کاردانی به کارشناسی اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی کاردانی به کارشناسی، رشته ها و گرایش های کاردانی به کارشناسی و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.
 

 

کاردانی به کارشناسی سراسری-فرهنگ و معارف اقلیت های دینی - زبان خارجی آلمانی و فرانسه کد : 2100 | بازدید : 885

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فرهنگ و معارف اقلیت های دینی مسیحی، زرتشتی و کلیمی - زبان خارجی آلمانی و فرانسه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-اتاق عمل کد : 2101 | بازدید : 39,711

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، آناتومی، بیوشیمی، بیماری های داخلی و جراحی، تکنیک و اصول کار در اتاق عمل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی بهداشت حرفه ای کد : 2102 | بازدید : 25,509

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، شناسایی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیک، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی، ایمنی و حوادث ناشی از کار، سم شناسی صنعتی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-بهداشت عمومی کد : 2103 | بازدید : 58,696

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی، اصول تغذیه، اصول و کلیات خدمات بهداشتی «اصول بهداشت محیط - بهداشت روان»، جمعیت شناسی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی بهداشت محیط کد : 2104 | بازدید : 20,484

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آب شامل: شیمی و میکروبیولوژی آب، هیدرولیک و تصفیه آب، فاضلاب: شیمی و میکروبیولوژی، هیدرولیک و تصفیه فاضلاب، آلودگی هوا و کنترل، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پروتزهای دندانی کد : 2105 | بازدید : 15,575

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک، مواد دندانی، پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز ثابت، ارتودنسی و اطفال، آناتومی دندان، اکلوژن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) کد : 2106 | بازدید : 14,305

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تکنیک های رادیوگرافی، فیزیک پرتونگاری و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز، آناتومی رادیوگرافیک، اصول تاریکخانه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پرتوشناسی کد : 2107 | بازدید : 27,039

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، تکنیک های رادیوگرافی، فیزیک پرتونگاری و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز، آناتومی رادیوگرافیک، اصول تاریکخانه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پزشکی هسته ای کد : 2108 | بازدید : 15,491

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای، روش های پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و رادیوفارماکولوژی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد : 2109 | بازدید : 13,400

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، میکروب شناسی و انگل شناسی، کلیات بیماری منتقله به وسیله حشرات و جوندگان، مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، بهداشت محیط (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم آزمایشگاهی کد : 2110 | بازدید : 29,935

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، انگل شناسی و قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی، خون شناسی و انتقال خون، ایمنی شناسی و سرم شناسی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مامایی کد : 2111 | بازدید : 41,077

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، بیوشیمی، بارداری، زایمان عادی و غیرعادی، جنین شناسی، نوزاد سالم - نوزاده نارس، بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی در مامایی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مدارک پزشکی کد : 2112 | بازدید : 17,991

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آمار، ریاضی، اصطلاحات پزشکی، کدگذاری، مدارک پزشکی، کلیات پزشکی، اصول بایگانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-هوشبری کد : 2113 | بازدید : 21,374

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک، اصول و روش های بیهوشی، اصول مراقبت های ویژه، فارماکولوژی «پایه و تخصصی»، بیماری شناسی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-فوریت های پزشکی کد : 2114 | بازدید : 28,783

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی، احیای قلبی - ریوی، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی «فرآیند عملیات و اطلاعات فنی - فوریت های داخلی - تروما»، فارماکولوژی، فیزیولوژی (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-الکترونیک هواپیمایی کد : 2201 | بازدید : 17,155

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، فرستنده و گیرنده، سیستم های کمک ناوبری، اصول مخابرات و هواشناسی، مقررات و داکیومنت های مخابرات هواپیمایی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-ایمنی صنعتی و محیط کار کد : 2202 | بازدید : 18,259

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT) کد : 2204 | بازدید : 29,297

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، مدارهای الکتریکی، الکترونیک، ماشین های الکتریکی، ابزار دقیق، مدار منطقی، مدارهای فرمان و سیم پیچی (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تعمیر و نگهداری هواپیما کد : 2205 | بازدید : 18,555

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، فیزیک، آئرودینامیک و مکانیک پرواز، ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ساختمان و سیستم های هواپیما، قوانین هوانوردی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه ساخت و تولید (ماشین ابزار - طراحی و نقشه کشی صنعتی - قالب سازی - جوشکاری) کد : 2206 | بازدید : 25,138

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، علم مواد، مجموعه دروس اختصاصی ماشین ابزار (شامل ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری دقیق، قید و بند، رسم ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی کد : 2207 | بازدید : 15,134

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، حفاظت چوب و چوب خشک کنی، ماشین آلات سازه های چوبی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع شیمیایی کد : 2208 | بازدید : 21,548

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، شیمی فیزیک، شیمی آلی، انتقال حرارات و مکانیک سیالات، مجموعه دروس اختصاصی (شامل: موازنه انرژی و مواد، صنایع شیمیایی، عملیات واحد) (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه عمران (ساختمان - راه سازی - آب و فاضلاب) کد : 2209 | بازدید : 21,559

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، نقشه برداری، مجموعه دروس اختصاصی (شامل تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، مکانیک خاک، سازه های فلزی و بتنی) (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه) کد : 2210 | بازدید : 25,487

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، زبان تخصصی، مدار منطقی، برنامه سازی کامپیوتر، دروس تخصصی نرم افزار (شامل سیستم عامل ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه مواد (متالوژی (ذوب فلزات) - سرامیک صنعتی) کد : 2211 | بازدید : 19,304

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک حرارت، متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی و متالوگرافی، سرامیک فیزیکی، مجموعه دروس اختصاصی متالورژی (شامل: ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، اصول ریخته ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مراقبت پرواز کد : 2212 | بازدید : 14,139

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، فیزیک، آئرودینامیک و مکانیک پرواز، ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ساختمان و سیستم های هواپیما، قوانین هوانوردی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-معدن کد : 2213 | بازدید : 15,473

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک مکانیک، شیمی، کانی شناسی و سنگ شناسی، مجموعه دروس اختصاصی معدن (شامل باربری، نگهداری، تهویه، روش های استخراج، روش های اکتشاف) (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-معماری (علمی - کاربردی معماری) کد : 2214 | بازدید : 27,573

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و هندسه، فن ساختمانی (شامل: ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، شناخت مواد و مصالح، متره و برآورد، ترسیمات فنی)، مبانی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی - مکانیک خودرو) کد : 2215 | بازدید : 34,586

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، ترمودینامیک و مکانیک سیالات، استاتیک و مقاومت مصالح، انتقال حرارت، دروس تخصصی تأسیسات حرارتی و برودتی (شامل حرارت مرکزی با آب و هوای ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-نقشه برداری کد : 2216 | بازدید : 19,751

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک نور، اطلاعات عمومی ژئودزی و فتوگرامتری، نقشه برداری عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-شهرسازی کد : 2217 | بازدید : 15,160

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع نساجی کد : 2218 | بازدید : 13,268

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، علوم الیاف، بافندگی (تاری و پودی)، ریسندگی الیاف بلند، رنگرزی کالای نساجی (طبیعی - مصنوعی)، تکمیل و چاپ کالای نساجی (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی آب - آب های سطحی - آب های زیرزمینی کد : 2219 | بازدید : 3,613

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، هیدرولیک، هیدرولوژئولوژی، هیدرولوژی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی اویونیک کد : 2220 | بازدید : 3,696

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: الکتریک هواپیما، آلات دقیق هواپیما، سیستم های ارتباطی هواپیما، اصول ناوبری هواپیما، سیستم های کنترل اتوماتیک، رادار و کاربرد آن در هواپیما، الکترونیک 1 ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی بهره برداری راه آهن کد : 2221 | بازدید : 3,373

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شناخت و اطلاعات عمومی راه آهن، شناسایی واگن، مقررات عمومی حرکت، آیین نامه علائم الکتریکی، تعرفه داخلی، انبارداری و تخلیه و بارگیری (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی بهره برداری نیروگاه کد : 2222 | بازدید : 3,719

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ترمودینامیک، مبانی ماشین های الکتریکی، انتقال حرارت، اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکی، مکانیک سیالات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کد : 2223 | بازدید : 3,826

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی مهندسی ترافیک، آشنایی با سیستم های حمل و نقل شهری، مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری، مدیریت حمل و نقل ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی راهداری کد : 2224 | بازدید : 3,431

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ابنیه فنی، نگهداری راه، راه سازی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی راهسازی کد : 2225 | بازدید : 3,435

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ابنیه فنی، تعمیر و نگهداری راه، اصول راهسازی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کد : 2226 | بازدید : 3,765

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل (کاربر - سرور)، مدارهای دیجیتال، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی فنی رسانه کد : 2227 | بازدید : 3,318

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، آکوستیک، سیگنال ویدئوی آنالوگ، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه کد : 2228 | بازدید : 3,371

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، ترمودینامیک، ارتعاشات، خواص مواد، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی مواد صنعت هسته ای کد : 2229 | بازدید : 3,268

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، تحلیل مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، الکترونیک صنعتی (کاربردی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی هواپیما کد : 2230 | بازدید : 3,732

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آیرودینامیک و مکانیک پرواز، سیستم های هواپیما (1 و 2)، موتورهای پیستونی، موتورهای توربینی، آلات دقیق هواپیما، الکتریک هواپیما (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی اجرایی عمران کد : 2232 | بازدید : 15,119

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک، زمین شناسی و مصالح ساختمانی، مکانیک خاک و تکنولوژی بتن، محوطه سازی، نقشه برداری و نقشه کشی ساختمان، ماشین آلات (کارگاهی، ساختمانی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آبیاری کد : 2301 | بازدید : 13,175

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، هیدرولیک مقدماتی، آبیاری، زهکشی کاربردی، نقشه برداری و تسطیح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-محیط زیست - آلودگی محیط زیست کد : 2302 | بازدید : 14,462

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شناخت و حمایت محیط زیست، بیولوژی حیوانات شکاری، اکولوژی حیات وحش، پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی کد : 2303 | بازدید : 12,754

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش های احیاء با پوشش گیاهی، بیابان زدایی و کنترل آن، بهره برداری از منابع آب در بیابان، بهره برداری و حفاظت عرصه های ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش طیور کد : 2304 | بازدید : 14,235

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه طیور، اصول بهداشت، پیشگیری و بیماری های طیور، پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار، پرورش مرغ مادر، بوقلمون، اردک و غاز (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش گاو و گاومیش کد : 2305 | بازدید : 13,965

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه گاو و گاومیش، اصول بهداشت، پیشگیری و بیماری های گاو و گاومیش، پرورش گاوشیری، پرورش و پرواربندی گاو و گاومیش (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تولیدات دامی کد : 2306 | بازدید : 13,605

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، دامپروری شامل گاوداری، گوسفندداری و مرغ داری، تشریح و فیزیولوژی دام، میکروبیولوژی و بهداشت دام، خوراک و خوراک دادن دام (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تولیدات گیاهی کد : 2307 | بازدید : 15,495

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شیمی، زراعت، باغبانی، آبیاری و خاک شناسی، گیاه پزشکی، ماشین های کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-جنگلداری کد : 2308 | بازدید : 13,141

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، درخت ها و درختچه ها، جنگل شناسی کاربردی، آمار و اندازه گیری جنگل؛ جنگل داری مقدماتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات) کد : 2309 | بازدید : 13,587

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ماهی شناسی، بیولوژی و شناخت سایر آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، غذا و تغذیه در پرورش آبزیان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-چوب شناسی و صنایع چوب کد : 2310 | بازدید : 12,953

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات 1، اصول حفاظت چوب، بیولوژی چوب و اصول چوب شناسی، تبدیل مکانیکی چوب، تبدیل شیمیایی چوب، جنگل کاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم و صنایع غذایی کد : 2311 | بازدید : 17,150

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، شیمی و تجزیه مواد غذایی، میکروبیولوژی موادغذایی، اصول نگهداری و تکنولوژی محصولات غذایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-گیاه پزشکی کد : 2312 | بازدید : 15,677

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حشره شناسی، عوامل بیماری زای گیاهی، گیاه پزشکی گیاهان زراعی، گیاه پزشکی گیاهان باغی، گیاه پزشکی محصولات انباری و خانگی، گیاه پزشکی سبزی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-ماشین های کشاورزی کد : 2313 | بازدید : 13,040

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، رسم فنی، ماشین های کشاورزی، ساختمان و طرز کار موتور، شناخت و کاربرد تراکتور (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مرتع و آبخیزداری کد : 2314 | بازدید : 14,208

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، حفاظت آب و خاک، زمین شناسی، مرتع داری، اصول آبخیزداری در مناطق نیمه خشک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-بازیافت کد : 2315 | بازدید : 13,226

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آلودگی های محیط زیست، بهداشت و اصول حفاظت از محیط زیست، زیست شناسی عمومی و اکولوژی، شیمی عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش اسب کد : 2316 | بازدید : 12,431

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه اسب، پرورش و نگهداری اسب، اصول ژنتیک و اصلاح نژاد اسب، اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های اسب (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش زنبور عسل کد : 2317 | بازدید : 4,098

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: پرورش زنبور عسل، پرورش ملکه و اصلاح نژاد زنبور عسل، آفات و بیماری های زنبور عسل، محصولات زنبور عسل، گیاه شناسی عمومی، حشره شناسی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - صنایع چوب کد : 2318 | بازدید : 3,568

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: استاتیک و مقاومت مصالح، اصول چوب شناسی، طراحی و نقشه کشی، تکنولوژی ماشین آلات صنایع چوب، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، خشک کردن و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آمار کد : 2401 | بازدید : 13,236

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عمومی 1 و 2، روش های آماری، رگرسیون و نمونه گیری 1، آمار و احتمال مقدماتی، احتمال و کاربرد آن (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش ریاضی کد : 2402 | بازدید : 14,176

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، هندسه، آمار و احتمال (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش حرفه و فن کد : 2501 | بازدید : 15,636

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «1»، برق و مکانیک، مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «2»، چوب و ساختمان، مباحث نظری کارگاه کشاورزی، مباحث نظری ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش دینی و عربی کد : 2502 | بازدید : 17,057

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، آموزش زبان عربی، اصول عقاید (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت)، فلسفه و منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش راهنمایی و مشاوره کد : 2503 | بازدید : 20,937

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، روانشناسی رشد 1 و 2، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی - آموزش ویژه فرهنگیان) کد : 2504 | بازدید : 15,730

نام رشته ها یا مدارک کاردانی مورد قبول برای رشته زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی - آموزش ویژه فرهنگیان) - کاردانی به کارشناسی ناپیوسته: آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان و ادبیات فارسی (آموزش - تربیت معلم) کد : 2505 | بازدید : 15,284

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: صناعات ادبی، تاریخ ادبیات، دستور زبان فارسی، صرف و نحو عربی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش علوم تجربی کد : 2506 | بازدید : 16,182

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی عمومی، فیزیک و آزمایشگاه، زیست شناسی «سلولی - ملکولی - جانورشناسی - گیاه شناسی»، زمین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی کد : 2507 | بازدید : 13,777

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش مطالعات اجتماعی کد : 2508 | بازدید : 14,630

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی جامعه شناسی، تاریخ معاصر ایران، تاریخ تحلیلی اسلامی، جغرافیای عمومی 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش و پرورش ابتدایی کد : 2509 | بازدید : 40,465

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تدریس فارسی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تربیت مربی امور تربیتی کد : 2510 | بازدید : 18,133

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، اصول عقاید، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-باستان شناسی کد : 2511 | بازدید : 14,911

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، خط و کتابت (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی) کد : 2512 | بازدید : 24,637

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی و فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی ورزشی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، مبانی تربیت بدنی، روش های آموزش تربیت بدنی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تربیت معلم قرآن کریم کد : 2513 | بازدید : 17,762

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، تفسیر، اصول عقاید «توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت»، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش زبان عربی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حسابداری کد : 2514 | بازدید : 25,304

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، حسابداری صنعتی، حسابرسی، اقتصادی، دروس اختصاصی حسابداری (حسابداری شرکت ها، حسابداری مالی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی) کد : 2515 | بازدید : 20,153

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی، زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم انتظامی کد : 2516 | بازدید : 13,776

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، کلیات علم حقوق، جرائم مجازات نیروهای مسلح، قانون به کارگیری سلاح، مبانی امور انتظامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 2517 | بازدید : 14,221

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آماده سازی و تنظیم مواد، مجموعه سازی، خدمات عمومی، مواد مرجع (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مدیریت (بازرگانی - بیمه - جهانگردی - دولتی - صنعتی - امور فرهنگی - هتلداری) کد : 2518 | بازدید : 28,568

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، علمی - کاربردی مدیریت امور فرهنگی، علمی - کاربردی مدیریت هتلداری (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حقوق قضایی کد : 2519 | بازدید : 8,444

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق مدنی، حقوق ثبت، حقوق تجارت، زبان انگلیسی تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی و طراحی دوخت کد : 2601 | بازدید : 29,494

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، علوم الیاف، تاریخ لباس، هنرهای سنتی، طراحی لباس، دوخت و الگو (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع دستی (علمی - کاربردی صنایع دستی - فرش) کد : 2602 | بازدید : 13,899

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنرهای سنتی و شیوه های آن، خط و کتابت، هنر و تمدن اسلامی، باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مرمت و احیاء بناهای تاریخی کد : 2603 | بازدید : 13,747

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، مواد و مصالح، عناصر و جزئیات در معماری و بناهای سنتی، مبانی نظری ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-موسیقی (نوازندگی موسیقی ایرانی) کد : 2604 | بازدید : 15,287

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، سازشناسی ایران و جهان، آزمون عملی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش هنرهای تجسمی (ارتباط تصویری - نقاشی - گرافیک) کد : 2605 | بازدید : 30,856

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی، اصول و هنر گرافیک، هنرهای سنتی، عکاسی، مبانی تصویرسازی، صفحه آرایی، تاریخ هنر ایران و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-طراحی پوشاک کد : 2606 | بازدید : 13,580

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، طراحی لباس، تاریخ لباس، دوخت و الگو، علوم الیاف (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-موزه داری کد : 2607 | بازدید : 3,974

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، موزه داری، آسیب شناسی و فن شناسی آثار، خط و کتابت، باستان شناسی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی کد : 2701 | بازدید : 22,552

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کالبدشناسی دام، فیزیولوژی دامپزشکی، میکروب شناسی، انگل شناسی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علمی - کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی کد : 2702 | بازدید : 5,513

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان (شیمیایی - میکروبی)، فیزیولوژی دستگاه گوارش، میکروبیولوژی عمومی ( باکتری، قارچ، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی کد : 2703 | بازدید : 3,865

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، شیمی موادغذایی و شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی، میکروبیولوژی عمومی و فرآورده های گوشتی، اصول نگهداری مواد غذایی، تکنولوژی گوشت، اصول ...