جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری - سوالات، جزوات، منابع و ...

کارشناسی ارشدکارشناسی
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

آزمون های خودسنجی کارشناسی ارشد - اخبار کارشناسی ارشد - منابع ارشد سراسری

کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی کد : 1101 | بازدید : 36,425

رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 9 گرایش بدین شرح می باشد: ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری، ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم جغرافیایی کد : 1102 | بازدید : 19,885

رشته مجموعه علوم جغرافیایی دربرگیرنده رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا ...

کارشناسی ارشد سراسری-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد : 1103 | بازدید : 21,774

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و مطالعات دفاعی. درس های آزمون ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان عربی کد : 1104 | بازدید : 23,300

رشته مجموعه زبان عربی دربرگیرنده رشته های زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی، آموزش زبان عربی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان عربی شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم اقتصادی کد : 1105 | بازدید : 19,688

رشته مجموعه علوم اقتصادی دربرگیرنده رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد نفت و گاز می باشد. رشته علوم اقتصادی از زیرمجموعه علوم اقتصادی شامل 10 گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم ورزشی کد : 1106 | بازدید : 36,170

رشته مجموعه علوم ورزشی دربرگیرنده رشته های فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی می باشد. رشته فیزیولوژی ورزشی از زیرمجموعه علوم ورزشی ...

کارشناسی ارشد سراسری-تاریخ کد : 1107 | بازدید : 18,555

رشته تاریخ کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم اجتماعی کد : 1108 | بازدید : 20,910

رشته مجموعه علوم اجتماعی دربرگیرنده رشته های مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مدیریت خدمات اجتماعی، مدیریت راهبردی ...

کارشناسی ارشد سراسری-زبان های باستانی ایران کد : 1109 | بازدید : 18,632

رشته زبان های باستانی ایران کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان های باستانی ایران شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان شناسی کد : 1110 | بازدید : 16,439

رشته مجموعه زبان شناسی دربرگیرنده رشته های زبان شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان شناسی رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی کد : 1111 | بازدید : 24,956

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی دربرگیرنده رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث، نهج البلاغه، تفسیر و علوم قرآن، علوم و فنون قرائات، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق کد : 1112 | بازدید : 20,145

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق دربرگیرنده رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام کد : 1113 | بازدید : 16,844

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام دربرگیرنده رشته های فلسفه و کلام اسلامی، کلام تطبیقی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، دین شناسی، شناخت اندیشه های امام خمینی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان کد : 1114 | بازدید : 19,026

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان دربرگیرنده رشته های ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، تصوف و عرفان اسلامی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) کد : 1115 | بازدید : 14,209

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دربرگیرنده رشته های فقه شافعی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه فلسفه کد : 1116 | بازدید : 21,166

رشته مجموعه فلسفه دربرگیرنده رشته های فلسفه، منطق، فلسفه دین، اخلاق، فلسفه هنر می باشد. رشته فلسفه از زیرمجموعه فلسفه شامل 1 گرایش تطبیقی، رشته اخلاق از زیرمجموعه فلسفه شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 1 کد : 1117 | بازدید : 42,267

رشته مجموعه علوم تربیتی دربرگیرنده رشته های برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2 کد : 1118 | بازدید : 30,926

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رواشناسی کودکان ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 1119 | بازدید : 20,499

رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی دربرگیرنده رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی، دانشنامه نگاری می باشد. رشته ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان فرانسه کد : 1120 | بازدید : 21,141

رشته مجموعه زبان فرانسه دربرگیرنده رشته های آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان فرانسه شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان انگلیسی کد : 1121 | بازدید : 20,787

رشته مجموعه زبان انگلیسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان انگلیسی شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان روسی کد : 1122 | بازدید : 16,886

رشته مجموعه زبان روسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان روسی، زبان و ادبیات روسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان روسی شامل موارد زیر می ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 3 کد : 1123 | بازدید : 18,018

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)، آموزش و پرورش تطبیقی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زبان آلمانی کد : 1124 | بازدید : 20,673

رشته مجموعه زبان آلمانی دربرگیرنده رشته های مترجمی زبان آلمانی، آموزش زبان آلمانی، زبان و ادبیات آلمانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان آلمانی شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت جهانگردی کد : 1125 | بازدید : 22,512

رشته مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد:بازاریابی جهانگردی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی  درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت جهانگردی شامل موارد زیر ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه حقوق کد : 1126 | بازدید : 41,893

رشته مجموعه حقوق دربرگیرنده رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت ...

کارشناسی ارشد سراسری-ایران شناسی کد : 1127 | بازدید : 16,643

رشته ایران شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: ایران شناسی عمومی، ایران شناسی تاریخ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه شناسی و مرمت ...

کارشناسی ارشد سراسری-آموزش زبان ژاپنی کد : 1128 | بازدید : 13,766

رشته آموزش زبان ژاپنی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آموزش زبان ژاپنی شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان و درک مطلب زبان ژاپنی، واژگان ...

کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات اردو کد : 1129 | بازدید : 4,819

رشته زبان و ادبیات اردو کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان و ادبیات اردو شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان تخصصی اردو، متون تخصصی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد : 1130 | بازدید : 24,978

رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دربرگیرنده رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی می ...

کارشناسی ارشد سراسری-مطالعات جهان کد : 1131 | بازدید : 20,097

رشته مطالعات جهان کارشناسی ارشد سراسری شامل 12 گرایش بدین شرح می باشد: مطالعات کشورهای آلمانی زبان، مطالعات آمریکای لاتین، مطالعات بریتانیا، مطالعات روسیه، مطالعات فرانسه، مطالعات شبه قاره هند، ...

کارشناسی ارشد سراسری-باستان شناسی کد : 1132 | بازدید : 17,995

رشته باستان شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر. درس ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی کد : 1133 | بازدید : 30,317

رشته مجموعه روان شناسی دربرگیرنده رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه حسابداری کد : 1134 | بازدید : 32,897

رشته مجموعه حسابداری دربرگیرنده رشته های حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه حسابداری شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مطالعات زنان کد : 1137 | بازدید : 18,908

رشته مطالعات زنان کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: حقوق زن در اسلام، زن و خانواده. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مطالعات زنان شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد : 1138 | بازدید : 22,612

رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دربرگیرنده رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه می باشد. رشته ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مددکاری اجتماعی کد : 1139 | بازدید : 18,593

رشته مجموعه مددکاری اجتماعی دربرگیرنده رشته های مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه مددکاری اجتماعی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

کارشناسی ارشد سراسری-پژوهش علوم اجتماعی کد : 1140 | بازدید : 14,024

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کد : 1142 | بازدید : 43,564

رشته مجموعه مدیریت دربرگیرنده رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوزی، مدیریت مالی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 2 (کودکان استثنائی - تربیتی - مشاوره) کد : 1143 | بازدید : 3,238

رشته مشاوره کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره شامل موارد ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت دریایی کد : 1144 | بازدید : 3,289

رشته مدیریت دریایی شامل 2 گرایش حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت دریایی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

کارشناسی ارشد سراسری-امور فرهنگی کد : 1145 | بازدید : 1,309

رشته امور فرهنگی شامل 2 گرایش مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته امور فرهنگی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

کارشناسی ارشد سراسری-محیط زیست کد : 1146 | بازدید : 14,768

رشته محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ...

کارشناسی ارشد سراسری-اطلاعات و حفاظت اطلاعات کد : 1147 | بازدید : 25,626

رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات کارشناسی ارشد سراسری. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق) کد : 1148 | بازدید : 22,087

رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری دربرگیرنده رشته های مدیریت کسب و کار، مدیریت امور شهری می باشد. رشته مدیریت کسب و کار از زیرمجموعه مدیریت کسب ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (1) کد : 1149 | بازدید : 17,657

رشته مدیریت دفاعی (1) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی، جنگال و سایبر، پشتیبانی خدمات رزمی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (2) کد : 1150 | بازدید : 13,320

رشته مدیریت دفاعی (2) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: امور دریایی، امور زمینی، امور هوایی، امور پشتیبانی، خدمات رزمی، مقاومت ویژه. درس های آزمون کارشناسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدرسی معارف اسلامی کد : 1152 | بازدید : 15,871

رشته مدرسی معارف اسلامی کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: مبانی نظری اسلامی، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی. درس ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت اطلاعاتی کد : 1153 | بازدید : 23,420

رشته مدیریت اطلاعاتی دربرگیرنده رشته های مدیریت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، معالطات امنیتی ایران، پژوهشگری امنیت، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-مطالعات دفاعی استراتژیک کد : 1154 | بازدید : 16,960

رشته مطالعات دفاعی استراتژیک کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مطالعات دفاعی استراتژیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی علم سیاست، ...

کارشناسی ارشد سراسری-اطلاعات استراتژیک کد : 1155 | بازدید : 16,818

رشته اطلاعات استراتژیک کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اطلاعات استراتژیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای ...

کارشناسی ارشد سراسری-آماد کد : 1156 | بازدید : 15,157

رشته آماد کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آماد شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، تئوری های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت بحران کد : 1157 | بازدید : 10,948

رشته مدیریت بحران کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت بحران شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ معاصر ایران و جهان، ...

کارشناسی ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (1) کد : 1158 | بازدید : 2,074

رشته پدافند غیرعامل (1) کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (2) کد : 1159 | بازدید : 1,298

رشته پدافند غیرعامل (2) کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-فرماندهی و مدیریت انتظامی کد : 1160 | بازدید : 15,114

رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کد : 1161 | بازدید : 7,073

رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دربرگیرنده رشته های یشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم زمین کد : 1201 | بازدید : 18,876

رشته علوم زمین کارشناسی ارشد سراسری شامل 11 گرایش بدین شرح می باشد: پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین ساخت (تکتونیک)، آب زمین شناسی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد : 1202 | بازدید : 14,757

رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دربرگیرنده رشته های ژئوفیزیک، هواشناسی می باشد. رشته ژئوفیزیک  از زیرمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شامل 5 گرایش لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئو مغناطیس، گرانی سنجی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه شیمی کد : 1203 | بازدید : 21,278

رشته مجموعه شیمی دربرگیرنده رشته های شیمی، فیتوشیمی، نانوشیمی، آموزش شیمی، پیشرانه می باشد. رشته شیمی از زیرمجموعه شیمی شامل 10 گرایش شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه فیزیک کد : 1204 | بازدید : 17,688

رشته مجموعه فیزیک دربرگیرنده رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی، نانو فیزیک، آموزش فیزیک می باشد. رشته فیزیک از زیرمجموعه فیزیک شامل 8 گرایش ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه فوتونیک کد : 1205 | بازدید : 14,675

رشته مجموعه فوتونیک دربرگیرنده رشته های فوتونیک، الکترواپتیک می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه فوتونیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترومغناطیس، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد : 1206 | بازدید : 28,738

رشته مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی دربرگیرنده رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست فناوری، ریززیست فناوری، آموزش زیست شناسی، نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) می باشد. ...

کارشناسی ارشد سراسری-آمار کد : 1207 | بازدید : 15,530

رشته آمار کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: آمار ریاضی، بیم سنجی، آمار اجتماعی و اقتصادی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آمار شامل موارد زیر ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه ریاضی کد : 1208 | بازدید : 17,989

رشته مجموعه ریاضی دربرگیرنده رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، محاسبات نرم می باشد. رشته ریاضی محض از زیرمجموعه ریاضی شامل 3 گرایش جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)، رشته ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم کامپیوتر کد : 1209 | بازدید : 16,989

رشته مجموعه علوم کامپیوتر دربرگیرنده رشته های علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک می باشد. رشته علوم کامپیوتر از زیرمجموعه علوم کامپیوتر شامل 7 گرایش محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ...

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی گیاهی کد : 1213 | بازدید : 7,102

رشته زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست ...

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی جانوری کد : 1214 | بازدید : 7,947

رشته زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی جانوری شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم محیط زیست کد : 1215 | بازدید : 16,737

رشته مجموعه علوم محیط زیست دربرگیرنده رشته های محیط زیست دریا، علوم محیط زیست می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه علوم محیط زیست شامل موارد زیر ...

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی دریا کد : 1216 | بازدید : 14,815

رشته زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد:جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست ...

کارشناسی ارشد سراسری-اقیانوس شناسی فیزیکی کد : 1217 | بازدید : 13,043

رشته اقیانوس شناسی فیزیکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اقیانوس شناسی فیزیکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی. جدول ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد : 1218 | بازدید : 15,511

رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم دربرگیرنده رشته های فلسفه علم، تاریخ علم می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم شامل موارد زیر ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم شناختی کد : 1219 | بازدید : 5,844

رشته علوم شناختی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: ذهن، مغز و تربیت، روان شناسی شناختی، توانبخشی شناختی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته علوم ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی برق کد : 1251 | بازدید : 20,835

رشته مجموعه مهندسی برق دربرگیرنده رشته های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی مکاترونیک، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی هسته ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی نفت کد : 1253 | بازدید : 15,218

رشته مهندسی نفت کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: اکتشاف، حفاری، بهره برداری، مخازن هیدروکربوری، تجهیزات نفتی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی نفت ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی پلیمر کد : 1255 | بازدید : 14,842

رشته مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: فراورش، نانوفناوری، پلیمریزاسیون، کامپوزیت (مواد مرکب)، علوم پایه. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی پلیمر ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی معماری کشتی کد : 1256 | بازدید : 17,165

رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی دربرگیرنده رشته های مهندسی معماری کشتی، مهندسی دریا می باشد. رشته مهندسی معماری کشتی از زیرمجموعه مهندسی معماری کشتی شامل 3 گرایش سازه کشتی، هیدرومکانیک ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی شیمی کد : 1257 | بازدید : 17,082

رشته مجموعه مهندسی شیمی دربرگیرنده رشته های مهندسی شیمی، مهندسی تسلیحات، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر می باشد. رشته مهندسی شیمی از زیرمجموعه مهندسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی صنایع کد : 1259 | بازدید : 18,941

رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: بهینه سازی و سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، سیستم های مالی، لجستیک و ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی) کد : 1260 | بازدید : 16,517

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمالات، معلومات عمومی (مسائل مربوط به تجارب مدیریتی)، برنامه نویسی کامپیوتر، تحقیق ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی در سوانح طبیعی کد : 1262 | بازدید : 16,038

رشته مهندسی در سوانح طبیعی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی در سوانح طبیعی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی نقشه برداری کد : 1263 | بازدید : 14,844

رشته مهندسی نقشه برداری کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: فتوگرامتری، ژئودزی، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS). درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی عمران کد : 1264 | بازدید : 22,002

رشته مجموعه مهندسی عمران دربرگیرنده رشته های مهندسی عمران، مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی پدافند غیرعامل می باشد. رشته مهندسی عمران از زیرمجموعه مهندسی عمران شامل 11 گرایش سازه، زلزله، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه دریانوردی کد : 1266 | بازدید : 18,751

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مکانیک کد : 1267 | بازدید : 20,683

رشته مجموعه مهندسی مکانیک دربرگیرنده رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی تسلیحات، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی معدن کد : 1268 | بازدید : 17,397

رشته مهندسی معدن کارشناسی ارشد سراسری شامل 7 گرایش بدین شرح می باشد: فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ، استخراج معدن، اکتشاف معدن، تونل و فضاهای زیرزمینی، معدن و محیط زیست، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کد : 1272 | بازدید : 20,028

رشته مهندسی مواد دربرگیرنده رشته های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، ریخته گری، مواد مرکب می باشد. رشته مهندسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-نانوفناوری - نانومواد کد : 1273 | بازدید : 14,201

رشته مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد سراسری شامل 1 گرایش بدین شرح می باشد: نانومواد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می باشند: ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد : 1276 | بازدید : 22,304

رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ارشد سراسری شامل 1 گرایش بدین شرح می باشد: تجارت الکترونیکی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) شامل موارد ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی کامپیوتر کد : 1277 | بازدید : 19,715

رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مهندسی هوافضا کد : 1279 | بازدید : 16,563

رشته مجموعه مهندسی هوافضا دربرگیرنده رشته های مهندسی فناوری ماهواره می باشد. رشته مهندسی هوافضا از زیرمجموعه مهندسی هوافضا شامل 6 گرایش جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آئرودینامیک، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کد : 1283 | بازدید : 14,695

رشته مهندسی نساجی کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: الیاف، پوشاک، ساختارهای نانولیفی، شیمی نساجی و رنگ، فناوری، مدیریت تولید. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کد : 1284 | بازدید : 13,837

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، َآلی 1 و 2، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کد : 1285 | بازدید : 19,112

رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: بیوتکنولوژی، داروسازی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کد : 1286 | بازدید : 13,990

رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: رنگ و چاپ. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی پلیمر - صنایع ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی طراحی محیط زیست کد : 1287 | بازدید : 17,923

رشته مهندسی طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی طراحی محیط زیست شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت نساجی کد : 1288 | بازدید : 13,095

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات و آمار (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار)، مباحث مدیریت (کنترل کیفیت مدیریت تولید، حسابداری)، دروس ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد : 1289 | بازدید : 13,676

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی - عددی)، ترمودینامیک مهندسی شیمی (1و2)، انتقال حرارات (1و2)، انتقال جرم، عملیات واحد (1و2)، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد : 1290 | بازدید : 17,203

رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت شامل موارد زیر ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد : 1292 | بازدید : 21,512

رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

کارشناسی ارشد سراسری-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 1293 | بازدید : 28,637

رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه ایمنی صنعتی کد : 1294 | بازدید : 11,364

رشته مجموعه ایمنی صنعتی دربرگیرنده رشته های ایمنی صنعتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه ایمنی صنعتی شامل موارد زیر می ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری کد : 1301 | بازدید : 16,177

رشته مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دربرگیرنده رشته های علوم و مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی مرتع می باشد. رشته علوم و مهندسی آبخیزداری از زیرمجموعه علوم و ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی آب کد : 1302 | بازدید : 18,299

رشته علوم و مهندسی آب کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کد : 1303 | بازدید : 17,092

رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دربرگیرنده رشته های ژنتیک و به نژادی گیاهی، اگرو تکنولوژی، اگرو اکولوژی می باشد. رشته اگرو تکنولوژی از زیرمجموعه زراعت و اصلاح نباتات شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-اقتصاد کشاورزی کد : 1304 | بازدید : 15,786

رشته اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی باغبانی کد : 1305 | بازدید : 17,427

رشته علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: درختان میوه، سبزی ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، تولید محصولات گلخانه ای. درس های آزمون ...

کارشناسی ارشد سراسری-ترویج و آموزش کشاورزی کد : 1306 | بازدید : 15,854

رشته ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، زیست بوم انسانی ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی جنگل کد : 1307 | بازدید : 14,069

رشته علوم و مهندسی جنگل کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت جنگل، علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک کد : 1308 | بازدید : 13,996

رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک دربرگیرنده رشته های مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، مدیریت منابع خاک می باشد. رشته مدیریت حاصلخیزی و زیس فناوری خاک ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم دام و طیور کد : 1309 | بازدید : 16,480

رشته مجموعه علوم دام و طیور کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی تولیدات گیاهی کد : 1310 | بازدید : 15,024

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باغبانی (میوه کاری، گل کاری، سبزی کاری)، ژنتیک و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهی، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی شیلات کد : 1311 | بازدید : 15,603

رشته علوم و مهندسی شیلات کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بوم شناسی آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان. ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کد : 1312 | بازدید : 15,323

رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: کامپوزیت های لیگنوسلولزی، حفاظت و اصلاح، بیولوژی و آناتومی، صنایع سلولزی. درس ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی صنایع غذایی کد : 1313 | بازدید : 18,354

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: صنایع غذایی، شیمی موادغذایی، زیست فناوری موادغذایی، فناوری موادغذایی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

کارشناسی ارشد سراسری-حشره شناسی کشاورزی کد : 1314 | بازدید : 16,809

رشته حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حشره شناسی کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جانورشناسی، حشره شناسی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-بیماری شناسی گیاهی کد : 1315 | بازدید : 18,400

رشته بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیماری شناسی گیاهی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، گیاه شناسی (سیستماتیک، ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم و مهندسی محیط زیست کد : 1317 | بازدید : 24,732

رشته علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی های محیط زیست. درس ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی مکانیک بیوسیستم کد : 1319 | بازدید : 15,046

رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: طراحی و ساخت، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-هواشناسی کشاورزی کد : 1320 | بازدید : 13,888

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت و کنترل بیابان کد : 1321 | بازدید : 13,858

رشته مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت و کنترل بیابان شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رابطه ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد : 1322 | بازدید : 14,379

رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت و تحلیل سامانه ها، انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی) کد : 1323 | بازدید : 13,755

رشته اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اکوهیدرولوژی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژئومورفولوژی، اکولوژی، هیدرولوژی، مرتع داری، هوا و ...

کارشناسی ارشد سراسری-بیوتکنولوژی کشاورزی کد : 1324 | بازدید : 16,837

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-توسعه روستایی کد : 1325 | بازدید : 16,261

رشته توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته توسعه روستایی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)،اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت ...

کارشناسی ارشد سراسری-شناسایی و مبارزه با علف های هرز کد : 1326 | بازدید : 14,287

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مدیریت کشاورزی کد : 1327 | بازدید : 13,780

رشته مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مهندسی فضای سبز کد : 1328 | بازدید : 6,997

رشته مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فضای سبز شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی گیاهی ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد : 1350 | بازدید : 17,178

رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دربرگیرنده رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه طراحی شهری کد : 1351 | بازدید : 17,400

رشته مجموعه طراحی شهری دربرگیرنده رشته های طراحی شهری، طراحی فضاهای آموزشی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه طراحی شهری شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه معماری کد : 1352 | بازدید : 19,936

رشته مجموعه معماری دربرگیرنده رشته های مهندسی معماری، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی می باشد. رشته مهندسی معماری از زیرمجموعه ...

کارشناسی ارشد سراسری-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد : 1353 | بازدید : 16,080

رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: حفاظت و مرمت میراث معماری، حفاظت و مرمت میراث شهری. زبان ...

کارشناسی ارشد سراسری-نمایش عروسکی کد : 1356 | بازدید : 5,643

رشته نمایش عروسکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته نمایش عروسکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ نمایش و نمایش عروسکی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد : 1357 | بازدید : 22,125

رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دربرگیرنده رشته های کارگردانی نمایش، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی، بازیگری، تهیه کنندگی، رادیو می باشد. رشته تهیه کنندگی از زیرمجموعه هنرهای نمایشی و ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد : 1358 | بازدید : 22,518

رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی دربرگیرنده رشته های تصویر متحرک (انیمیشن)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، هنرهای رایانه ای می باشد. رشته هنرهای رایانه ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد : 1359 | بازدید : 18,982

رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دربرگیرنده رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی، هنر اسلامی، مطالعات موزه، تاریخ هنر ایران اسلامی، تاریخ هنر ایران باستان، حکمت هنر اسلامی، تاریخ ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه هنرهای موسیقی کد : 1360 | بازدید : 19,025

رشته مجموعه هنرهای موسیقی دربرگیرنده رشته های آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه هنرهای موسیقی شامل ...

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد : 1361 | بازدید : 19,133

رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری دربرگیرنده رشته های مدیریت پروژه و ساخت، فناوری معماری، معماری و انرژی، مدیریت ساخته ها می باشد. رشته فناوری معماری از زیرمجموعه هنرهای ساخت ...

کارشناسی ارشد سراسری-طراحی صنعتی کد : 1362 | بازدید : 8,646

رشته طراحی صنعتی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته طراحی صنعتی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی ...

کارشناسی ارشد سراسری-فرش کد : 1363 | بازدید : 6,292

رشته فرش کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فرش شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ فرش ایران و جهان، تولید فرش ...

کارشناسی ارشد سراسری-طراحی پارچه و لباس کد : 1364 | بازدید : 6,218

رشته طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته طراحی پارچه و لباس شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ ...

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 1401 | بازدید : 16,800

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-قارچ شناسی پزشکی کد : 1402 | بازدید : 15,164

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-بیوشیمی بالینی کد : 1403 | بازدید : 14,783

رشته بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیوشیمی بالینی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی، زیست شناسی، شیمی آلی ...

کارشناسی ارشد سراسری-پرستاری کد : 1404 | بازدید : 15,805

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، پرستاری بهداشت و جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-بهداشت محیط کد : 1405 | بازدید : 15,156

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و ...

کارشناسی ارشد سراسری-فیزیوتراپی کد : 1408 | بازدید : 15,705

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آناتومی و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها، اصول حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، الکتروتراپی و آرتز و پروتز (جزوه درسی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-ویروس شناسی کد : 1409 | بازدید : 14,133

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (ویروس شناسی)، بیوشیمی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، ژنتیک مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کارشناسی ارشد سراسری-مامایی کد : 1410 | بازدید : 17,216

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری ...

کارشناسی ارشد سراسری-ایمنی شناسی پزشکی کد : 1411 | بازدید : 14,175

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-انگل شناسی پزشکی کد : 1413 | بازدید : 14,999

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، کرم شناسی، تک یاخته شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، قارچ شناسی، زیست شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-فیزیک پزشکی کد : 1414 | بازدید : 14,775

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نور و دیدگانی)، فیزیک هسته ای و اتمی، ریاضی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات ...

کارشناسی ارشد سراسری-آموزش بهداشت کد : 1415 | بازدید : 13,366

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زیست شناسی عمومی، روانشناسی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-فیزیولوژی پزشکی کد : 1416 | بازدید : 16,881

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-آمار زیستی کد : 1417 | بازدید : 13,088

...

کارشناسی ارشد سراسری-میکروب شناسی - باکتری شناسی کد : 1418 | بازدید : 16,330

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-هماتولوژی کد : 1419 | بازدید : 15,807

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی کد : 1420 | بازدید : 16,759

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، شیمی عمومی، بیولوژی (سلولی ملکولی)، میکروب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کارشناسی ارشد سراسری-سم شناسی کد : 1421 | بازدید : 13,987

رشته سم شناسی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته سم شناسی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم)، زیست ...

کارشناسی ارشد سراسری-ایمنی صنعتی کد : 1422 | بازدید : 13,522

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، مجموعه دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و ...

کارشناسی ارشد سراسری-انگل شناسی دامپزشکی کد : 1501 | بازدید : 18,046

رشته انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته انگل شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول کرم شناسی ...

کارشناسی ارشد سراسری-فیزیولوژی دامپزشکی کد : 1502 | بازدید : 14,878

رشته فیزیولوژی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فیزیولوژی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی، ...

کارشناسی ارشد سراسری-قارچ شناسی دامپزشکی کد : 1503 | بازدید : 14,326

رشته قارچ شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته قارچ شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، قارچ شناسی، میکروب ...

کارشناسی ارشد سراسری-بافت شناسی دامپزشکی کد : 1504 | بازدید : 14,113

رشته بافت شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بافت شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنین شناسی، بافت ...

کارشناسی ارشد سراسری-باکتری شناسی دامپزشکی کد : 1505 | بازدید : 8,076

رشته باکتری شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته باکتری شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باکتری شناسی عمومی ...

کارشناسی ارشد سراسری-ایمنی شناسی دامپزشکی کد : 1506 | بازدید : 5,629

رشته ایمنی شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان و ادبیات فارسی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایمونولوژی، باکتری ...

کارشناسی ارشد سراسری-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد : 1507 | بازدید : 11,267

رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

کارشناسی ارشد سراسری-بهداشت آبزیان کد : 1508 | بازدید : 3,920

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 • آزمون دکتری 1400 در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟
  جواب: آزمون ورودی دکتری 1400 در تاریخ 15 اسفند 1399 برگزار خواهد شد.
 • آیا امسال نیز آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد بصورت مشترک برگزار خواهند شد؟
  جواب: بله امسال نیز به روال چند سال گذشته این دو آزمون در هم ادقام شده اند.
 • زمان دریافت ورود کارت ورود به آزمون دکتری چه زمانی است؟
  جواب: چند روز قبل از برگزاری آزمون دکتری زمان و شیوه دریافت کارت ورود به چلسه آزمون اعلام خواهد شد.
 • چه تفاوتی در منابع آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد وجود دارد؟
  جواب: با توجه به ادغام شدن این دو آزمون، منابع هر دو آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد مشترک می باشند.
 • مطالعه چه منابعی را برای شرکت در آزمون ورودی دکتری سراسری و آزاد پیشنهاد می کنید؟
  جواب: بهترین منابع همان کتب معرفی شده توسط وزارت علوم می باشند. با توجه به محدودیت زمانی و رقابت شدید میان شرکت کنندگان، مطالعه جزوات، نکات کلیدی و مرور نمونه سوالات آزمون های برگزار شده سالهای قبل نیز توصیه می شود.