آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سابت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
متخطی، جنایتکار، بزهکار delinquent
بکار بردن، باور کردن، بررسی کردن، امتناع ورزیدن، رد کردن reject
به زور گرفتن، محروم کردن deprive
شوهر یا زن، همسر spouse
شغل، کار، حرفه، کسب vocation