آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سایت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
سخت به یک خواسته یا موضعی پایبند بودن insist
کار سخت، به سختی کار کردن toil
مرتکب اشتباه احمقانه ای شدن، تلوتلو خوردن، با دستپاچگی گفتن blunder
گیج کردن daze
غصه دار بودن، ابراز یا احساس اندوه کردن mourn