آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سایت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
بسیار دقیق، هرگز بر اساس احتمال عمل نمی کند cautious
معتقد سفت و سخت، مطمئن confidenct
جذابیت، علاقه، خواهش کردن appeal
کسی که نمی تواند عادت یا عملی را ترک کند، معتاد addict
مراقب در برابر خطر یا فریب، محتاط wary