آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سابت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
کمتر از نصف، اقلیت minority
داستان، خیالبافی fiction
مشتعل کردن ignite
کاملاً رها شدن از، خاتمه دادن به abolish
از شهر یا مربوط به شهر urban