آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سایت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
نسبت به ديگران احساسات مهربانانه ای دارد يا نشان می دهد، موافق sympathetic
بازپرداخت كردن، انجام دادن، آزاد كردن، جبران كردن redeem
دوباره شروع كردن، ادامه دادن، از سر گرفتن resume
هماهنگی، صدای موزون و شيرين harmony
خودداری كردن، اجتناب كردن refrain