آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سابت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
نگه داشتن، بخاطر سپردن، با پرداخت دستمزد استخدام كردن Retain
شخصي كه براي تصدي يا افتخاري پيشنهاد مي شود، نامزد Candidate
بكار رفتن پيش از، از نظر اهميت يا رتبه بالا تر بودن precede
رشد كردن تا حد مرد يا زن (از حدوداً 13 تا 22 سالگي) Adolescent
مربوط به آموزش هر دو جنس در يك مدرسه، مختلط Coeducational