جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه علوم تربیتی 1 کتاب هدیه دهید

مجموعه علوم تربیتی 1

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه)، روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، نظارت و راهنمایی، تکنولوژی آموزشی، تعلیم و تربیت اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).