جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان شناسی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دستور زبان فارسی، زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی در ایران، دروس تخصصی ویژه رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی (ساخت واژه زبان فارسی، مبانی واژه گزینی و اصطلاح شناسی، مرجع شناسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).