جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته مجموعه روان شناسی دربرگیرنده رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی تربیتی می باشد.
رشته روان شناسی بالینی از زیرمجموعه روان شناسی شامل 1 گرایش خانواده، رشته روانشناسی اسلامی از زیرمجموعه روان شناسی شامل 1 گرایش روان شناسی مثبت گرا می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه روان شناسی شامل موارد زیر می باشند:
متون روان شناسی (به زبان انگلیسی)، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار و روش تحقیق، روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی، روان شناسی رشد، روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی، روان سنجی، آزمون های شناختی هوش و استعداد، روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، روان شناسی صنعتی - سازمانی، روان شناسی اجتماعی، رفتار سازمانی، روان شناسی امور استخدامی، بالندگی سازمانی، روان شناسی تربیتی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه روان شناسی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتاد و ششم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در نظریه «خود آینه سان» منظور از آینه کدام مورد است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) جامعه
2) فرهنگ
3) هویت فردی
4) شخصیت اجتماعی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 ... بیشتر