جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کتاب هدیه دهید

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فيزيولوژي و تغذيه ورزش، آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، حرکت شناسي و بيومکانيک ورزشي، رشد و يادگيري حرکتي، حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - از کدام روش برای از بین بردن هاگ باکتری ها در محلول های حساس به فشار استفاده می شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اتوکلاو
2) پاستوریزاسیون
3) تندالیزاسیون
4) فیلتراسیون
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات کارشناسی
... بیشتر