جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، کلام اسلامی، منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).