منابع آزمون، جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم

نمونه سوالات آزمون ها، بسته های مکاتبه ای، بسته های آموزشی آنلاین، آزمون های خودسنجی و پرسشنامه تشریحی و تستی

دکتری، ارشد، کارشناسی،کاردانی، کنکور

دانشگاه های سراسری، آزاد، فراگیر پیام نور، وزارت بهداشت، علمی کاربردی

خدمات دانشگاهی (تحصیلات تکمیلی)

آزمون های دانشگاهی، جزوه درسی اساتید، مقالات پژوهشی، پرسشنامه، پاورپوینت

منابع آزمون های استخدامی

سوالات استخدامی، جزوات استخدامی و منابع استخدامی

قانون مولفان

سنجش 3

( تعداد کاربران : 399,251 نفر )


تحصیلات تکمیلی
به پشتوانه  فعالیت شبانه روزی اساتید و کارکنان، حجم عظیم منابع تولید شده، اعتماد و استقبال بی نظیر اعضاء، داوطلبان و متقاضیان تحصیلات تکمیلی، سایت سنجش 3 در مقاطع  دکتری سراسری نیمه متمرکز، دکتری آزاد، دکتری وزارت بهداشت، دکتری پیام نور، کارشناسی ارشد سراسری، کارشناسی ارشد آزاد، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، کارشناسی ارشد علمی کاربردی، کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی)، کارشناسی فراگیر پیام نور، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کارشناسی ناپیوسته جامع پودمانی، کارشناسی پیام نور (ترمی)، کاردانی به کارشناسی سراسری، کاردانی به کارشناسی آزاد، کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور، کاردانی پیوسته آزاد، کاردانی علمی کاربردی، کاردانی جامع پودمانی، کاردانی فنی حرفه ای، کنکور دانشگاه سراسری، کنکور دانشگاه آزاد، سوم دبیرستان و هنرستان و ... اقدام به تولید و انتشار جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، بسته های مکاتبه ای، بسته های آموزشی آنلاین، آزمون های خودسنجی و پاسخنامه های تشریحی و تستی نموده است تا امکان دسترسی سریع به منابع آزمون برای کلیه داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور فراهم گردد. کلیه داوطبان تحصیلات تکمیلی می توانند با استفاده از تمامی کارت های عضو شتاب نسبت به پرداخت اینترنتی و دریافت اعتبار اقدام نموده و در همان لحظه خدمات موردنظر خود را از سایت سنجش 3 دانلود نموده و از آن استفاده نمایند.

دانشگاهی
خدمات این بخش ویژه دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه ها می باشد. شما می توانید خدمات دلخواه خود را شامل سوالات آزمون های دانشگاهی، جزوه درسی اساتید، پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات پژوهشی و هر آنچه را که برای تکمیل دوره های دانشگاهی و پژوهشی نیاز دارید را از این بخش دانلود نمایید.استخدامیجامع ترین بانک نمونه سوالات آزمون های استخدامی و کامل ترین منابع آزمون استخدامی را می توانید در این بخش جستجو و دانلود نمایید.

399,251 کاربر سنجش 3
کل بازدیدها: 6,115,998
بازدید امروز: 3,773
بازدید دیروز: 5,853
کاربران آنلاین:10
بسته های آموزشی آنلاین

بسته های آموزشی آنلاین

جامع ترین و کامل ترین بسته های آموزشی آنلاین ویژه آزمون های تحصیلات تکمیلی

جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم

جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم

جامع ترین و مناسب ترین جزوه ها نکات کلیدی و سوال های مهم ویژه داوطبان آزمون های تحصیلات تکمیلی

نمونه سوالات آزمون

نمونه سوالات آزمون

جامع ترین بانک سوالات آزمون های دانشگاهی ویژه کلیه دانشگاه های سراسری، آزاد و ...

منابع و سوالات استخدامی

منابع و سوالات استخدامی

جامع ترین بانک منابع و سوالات آزمون استخدامی ویژه استخدام در مراکز دولتی و خصوصی

سایر خدمات سنجش3

جستجوی اطلاعات علمی

بانک مقالات پژوهشی، تحقیقات علمی و دانشگاهی »» بیشتر

بانک کتاب

خلاصه کتاب های دانشگاهی و منابع آزمون ها
»» بیشتر

پاسخنامه های فراگیر پیام نور (ترمی)

پاسخنامه آزمون های ترمی کارشناسی و ارشد فراگیر پیام نور »» بیشتر

آخرین جزوات نکات کلیدی سوالات مهم

جزوه درسی و نکات کلیدی - نظریه های یادگیری جزوه درسی نظریه های یادگیری شامل تعاریف، یادگیری به عنوان یک فرآیند، عوامل موثر بر یادگیری، نظریه و نظریه های جدید یادگیری، تمییز نظریه های پیوندی از نظریه های شناختی، نظریه ثرندایک و شرح آن، قانون تمرین، نظریه برونر و شرح آن، الگوهای یادگیری، تعریف گاتری از یادگیری، شرطی شدن کلاسیک و روش های ایجاد تغییر در رفتار، تقویت و انواع آن، یادگیری از طریق مشاهده، یادگیری از طریق شناخت، تفکر و انواع آن، به انضمام نکات کلیدی درس نظریه های یادگیری می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس نظریه های یادگیری شامل 22 صفحه می باشد. ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جزوه درسی - آمار جزوه درسی آمار شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد. بخش آمار توصیفی شامل مباحث فراوانی ها، نمودارها، شاخص ها، انواع میانگین، چارک ها، ضریب پراکندگی، گشتاورها، نمره های استاندارد، منحنی طبیعی و سطوح زیر منحنی، همبستگی، انواع ضریب همبستگی، ضریب تعیین، کوواریانس، رگرسیون و انواع آن، تحلیل عاملی، احتمالات و توزیع دوجمله ای و انواع تحلیل داده، به انضمام نکات کلیدی درس آمار توصیفی است. بخش آمار استنباطی شامل مباحث انواع آمار استنباطی، آمار پارامتریک و ناپارامتریک، آزمون فرضیه و چگونگی تدوین فرضیه های آماری، انواع خطاها، توان آزمون، سطح معناداری، فاصله اطمینان، انواع آزمون های پارامتریک، محاسبه اندازه اثر، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و انواع آزمون های ناپارامتریک، به انضمام نکات کلیدی درس آمار استنباطی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس آمار شامل 104 صفحه می باشد. ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جزوه درسی - زبان عمومی انگلیسی جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی شامل مباحث اسم و پیش اسم، صفت، قیود و کلمات ربط - بیان هدف، مهارت های خواندن - درک مطلب، نقل قول - جملات شرطی، ضمایر، زمان افعال، افعال کمکی؛ پیشنهاد و درخواست، معلوم و مجهول، انواع جمله - سوال ضمیمه، کاربرد فعل دوم و اسم مصدر، حروف اضافه - افعال دو کلمه ای و جداول افعال به همراه ترجمه، به انضمام نکات کلیدی درس زبان عمومی انگلیسی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد سراسری، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس زبان عمومی انگلیسی شامل 119 صفحه می باشد. ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نکات کلیدی - تاریخ شهرسازی ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نکات کلیدی - مطالعات ویژه شهری ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جزوه درسی - بیوشیمی جزوه درسی بیوشیمی شامل مباحث آب و الکترولیت ها - اکسیداسیون بیولوژی، ساختار قندها، متابولیسم قندها، ساختار اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم اسیدهای آمینه، آنزیم ها، ساختار لیپیدها، متابولیسم لیپیدها، ساختار اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم نوکلئوتیدها - هورمون ها و ویتامین ها، به انضمام نکات کلیدی مکمل مطالب درس بیوشیمی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس بیوشیمی شامل 182 صفحه می باشد. ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
جزوه درسی - سیستماتیک و تکوین گیاهی جزوه درسی سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل مباحث اندام های گیاهی، تکوین گیاهی، سیستماتیک گیاهی، به انضمام نکات کلیدی درس سیستماتیک و تکوین گیاهی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل 85 صفحه می باشد. ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
نکات کلیدی - فقه ... تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آخرین سوالات

سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت آموزشی نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، نمونه سوال فلسفه، نمونه سوال مبانی و اصول تربیت، نمونه سوال مبانی روان شناختی تربیت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) و نمونه سوال استعداد تحصیلی. ... سال 1394
سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت آموزشی نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، نمونه سوال فلسفه، نمونه سوال مبانی و اصول تربیت، نمونه سوال مبانی روان شناختی تربیت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) و نمونه سوال استعداد تحصیلی. ... سال 1395
سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت آموزشی نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، نمونه سوال فلسفه، نمونه سوال مبانی و اصول تربیت، نمونه سوال مبانی روان شناختی تربیت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) و نمونه سوال استعداد تحصیلی. ... سال 1396
سوالات دکتری آزاد مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال تئوری های سازمان، نمونه سوال مدیریت و رفتار، نمونه سوال مدیریت تولید و عملیات، نمونه سوال اقتصاد، نمونه سوال آمار و روش تحقیق، نمونه سوال تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، نمونه سوال مدیریت استراتژیک صنعتی. ... سال 1390
سوالات دکتری آزاد مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال تئوری های سازمان، نمونه سوال مدیریت و رفتار، نمونه سوال مدیریت تولید و عملیات، نمونه سوال اقتصاد، نمونه سوال آمار و روش تحقیق، نمونه سوال تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، نمونه سوال مدیریت استراتژیک صنعتی. ... سال 1394
سوالات دکتری آزاد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - تغییرات آب و هوایی نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال متون تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اقلیم شناسی عمومی و ایران، نمونه سوال ژئومورفولوژی عمومی و ایران، نمونه سوال هیدرولوژی. ... سال 1394
سوالات ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشکی نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، نمونه سوال ایمنی شناسی و قارچ شناسی، نمونه سوال ویروس شناسی. ... سال 1395
سوالات ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشکی نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، نمونه سوال ایمنی شناسی و قارچ شناسی، نمونه سوال ویروس شناسی. ... سال 1396

آخرین اخبار دانشگاهی

دفترچه کنکور اول بهمن منتشر می‌شود مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری ۹۷ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله رشته های با آزمون دانشگاه آزاد از فردا یکشنبه اول بهمن ماه ۹۶ آغاز می شود. ... شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
آغاز ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از دوم بهمن ماه ثبت نام در آزمون فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) پزشکی در روزهای ۲ تا ۱۸ بهمن ۹۶ انجام می گیرد. آزمون در ۱۳ اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود. ... شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
آخرین مهلت تغییر رشته در دانشگاه پیام‌نور همراه با جزئیات دانشجویان پیام‌نوری می‌توانند تا تاریخ 30 دی ماه نسبت به تغییر رشته تحصیلی خود اقدام نمایند. ... شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
دوره کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای فعال شد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از موافقت وزارت علوم با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته صرفا برای سال تحصیلی ۹۸_۹۷ خبرداد. ... پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ هفته آینده منتشر می شود مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج نهایی پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته های بدون آزمون هفته آینده بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود. ... پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ۹۶ دانشگاه آزاد آغاز شد به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد از ساعت ۸ صبح امروز ... پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
اعلام زمان و مدارک ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی پیام نور زمان و مدارک مورد نیاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور اعلام شد. ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
مبالغ ۲۴ نوع وام دانشجویی اعلام شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب ۲۴ نوع وام دانشجویی را در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام کرد. ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
آخرین وضعیت بورسیه های بلاتکلیف رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: از ۱۳۲ نفر بورسیه بلاتکلیف که در فراخوان هیات عالی جذب ثبت نام و تایید شده بودند، ۱۱۴ نفر تعیین تکلیف شده و تنها ۱۸ نفر باقی مان ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
اعلام جزئیات شرکت در بیست‌و‌سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور کمیسیون انجمن‌های علمی دانشجویی کشور جزئیات شرکت دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در بیست‌و‌سومین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی سال 97 را اعلام کرد. ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

آخرین اخبار استخدامی

دعوت به همکاری برنامه نویس و طراح وُردپرس - بصورت غیر حضوری به برنامه نویس و طراح وُردپرس غیر حضوری با شرایط زیر در تهران (غرب) نیازمندیم: ... شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
استخدام در شرکت THE One- هفت ردیف شغلی شرکت THE One (نمایند انحصاری ایران در زمینه مبلمان و دکوراسیون داخلی) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران، رباط کریم و ایزدشهر استخدام نماید. ... شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
استخدام در مشاغل کارشناس تحقیقات بازار، مرچند دایزینگ، بازاریابی، بازاریاب یک شرکت معتبر در حوزه تولید و پخش مویرگی انواع روغن های موتور و افزودنی ها جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از اشخاص دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ... پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
استخدام در پیشگامان معماری آریا - کارشناس خرید و سفارشات، منشی شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود، عناوین شغلی زیر را به صورت تمام وقت با بیمه و مزایا استخدام می نماید.  ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
استخدام در شرکت پرداخت نوین آرین - ۱۰ ردیف شغلی شرکت پرداخت نوین آرین، فعال در زمینه خدمات الکترونیک بانک اقتصاد نوین از افراد واجد شرایط در سمت های‏ زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ... چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
استخدام در شرکت تحلیلگران روزنه شرق - ۶ ردیف شغلی شرکت تحلیلگران روزنه شرق جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
استخدام در شرکت بانی مدارا کتان - برنامه نویسPHP، گرافیست، مدیر هنری و تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ شرکت بانی مدارا کتان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
استخدام دانشگاه ملایر در سال 96 دانشگاه ملایر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات ‌علمی و براساس مجوز تاریخ ۹۶/۰۴/۳۱ هیات ‌امناء دانشگاه، تعداد ۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزی ... دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
استخدام در انتشارات جنگل - ۱۱ ردیف شغلی انتشارات جنگل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
استخدام در شرکت الکتروپیک - ۱۰ ردیف شغلی شرکت الکتروپیک در استان تهران، افراد متخصص، شاد و پر انرژی را با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ... یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶