حقوق

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله حقوق - \"تملیک کلی\"
نجاد علی الماسی، حسین اعظمی چهاربرج
رایگان
1390
13
178KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - \"درباره تعهد بیمه گذار به اطلاع رسانی\"
محسن ایزانلو، احسان لطفی
رایگان
1390
19
357KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - \"مبانی ارادی دعوای شخص ثالث\"
حسن بادینی، حسن پاک طینت
رایگان
1390
20
286KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک
محمود صابر، نسرین طباطبایی
رایگان
1390
15
256KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس
سیدفضل ا.. موسوی، سیدمهدی موسوی
رایگان
1388
25
339KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آثار قرارهای تامینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث
مجید غمامی، اسماعیل عرب
رایگان
1390
19
281KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آسب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات
محمود صادقی، حامد نجفی، مهسا مدنی
رایگان
1392
20
308KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی(53ص)
دفتر آموزش وزارت تعاون
رایگان
0
313KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری
محمد جواد رضایی زاده، سعید عابدی
رایگان
1389
20
297KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آموزه های حقوق دانان بین المللی برجسته
امیرحسین رنجبریان، حسن کمالی نژاد
رایگان
1392
20
257KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
حمید ابهری، مریم اکبری
رایگان
1390
31
246KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن
روشنعلی شکاری، زهره افشار قوچانی
رایگان
1391
19
269KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم
مهدی حسن زاده
رایگان
1391
16
191KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اجاره به شرط تملیک
علی وفادار
رایگان
1387
22
208KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری
سیراله مرادی نوده
رایگان
1382
18
516KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اجرای حدود در عصر غیبت مبانی و چالش ها
محمدرسول آهنگران، مصطفی مسعودیان
رایگان
1388
18
565KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها
فرهاد خمامی زاده
رایگان
1385
19
478KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی
ناصر علیدوستی
رایگان
1390
18
283KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین
اسداله لطفی، صالح سعادت
رایگان
1390
26
230KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اختلاف آرا در فروش مال الرهانه
پژمان محمدی، سعید صفیان
رایگان
1386
25
255KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون
شهرام کیوانفر
رایگان
1388
26
332KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ارتداد: علت موجهه یا عذر قانونی
محسن برهانی
رایگان
1390
18
212KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ارث دیه
محسن ایزانلو، عباس میرشکاری
رایگان
1389
16
252KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ارث کودکان آزمایشگاهی
سیدحسین صفایی، سیدعلی علوی قزوینی
رایگان
1385
27
351KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران
محمد آشوری، محمد جواد فتحی
رایگان
1388
21
287KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - از قانون اساسی عرقی تا عرف حقوق اساسی
خیرالله پروین
رایگان
1392
22
281KB / PDF
دریافت فایل