نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 فلسفه تعليم و تربيت 2141 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 فلسفه تعليم و تربيت 2141

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته فلسفه تعلیم و تربیت دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 فلسفه تعليم و تربيت 2141
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 875KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فلسفه تعلیم و تربیت، شامل دروس مبانی و اصول تعلیم و تربیت – روش های پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت – مکاتب فلسفی و نظریه های تربیتی – تاریخ اندیشه های تربیتی ایران و جهان – تربیت اسلامی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فلسفه تعلیم و تربیت

- بر مبنای نظر ابن سینا، معلم در تعلیم ذهنی چه نقشی دارد؟

1) ارائه موضوعات کلی برای شاگردان در جهت معلوم ساختن امر مجهول

2) ارائه استدلال در جهت قانع کردن شاگردان در زمینه عادات نیکو

3) الگو بودن برای شاگرد در جهت کسب عادات نیکو

4) آگاه ساختن شاگرد از علل حوادث روزانه

 

- تست 2 فلسفه تعلیم و تربیت

- روش تربیتی «تحریک ایمان»، ناظر به کدام یک از مبانی تربیت اسلامی است؟

1) تاثیر شرایط بر انسان

2) مقاومت و تاثیرگذاری بر شرایط

3) دلبستگی، آزمندی و شتاب

4) ظهور تدریجی شاکله آدمی

 

- پرسش 3 فلسفه تعلیم و تربیت

- حدّ میانه دو قطب «گسست آفرینی» و «دنباله روی» در آسیب شناسی تربیت دینی، کدام است؟

1) الگوپردازی

2) سهل گیری

3) مرزشناسی

4) هدایت

 

- آزمون 4 فلسفه تعلیم و تربیت

- از آموزه فلسفه صدرایی که «امتیاز حوزه های علم، از جهت موضوع ، ساختار منطقی، روش و غیره، تمایزهایی روبنایی است»، کدام بنیاد تربیت اسلامی استنباط می شود؟

1) تذکر موقعیت

2) طرد ثنویت گرایی

3) وحدت گرایی معرفتی

4) طرد عینیت گرایی و خودبنیادی

 

- سئوال 5 فلسفه تعلیم و تربیت

- اهداف تربیت اسلامی از منظر فیض کاشانی به ترتیب عبارتند از: خودشناسی، خودسازی، ........... و قرب الهی.

1) سازگاری با جهان، تزکیه نفس

2) تعادل روح، سازگاری با خود

3) سازگاری با جهان، تعادل روح

4) تعادل روح، سازگاری اجتماعی

 

- سوال 6 فلسفه تعلیم و تربیت

- با دقت در اهداف تربیتی در اسلام، رابطه میان آن ها در کدام مورد آمده است؟

1) تفکر آفاقی و حرکت انفسی

2) عبودیت غایی و تربیت جدی

3) تحلیل خلقت و شئون اعتباری

4) تعدد مفهومی در عین وحدت مصداقی

 

- تست 7 فلسفه تعلیم و تربیت

- از نظر خواجه نصیرالدین طوسی، برترین و کامل ترین فضیلت از منظر تربیتی کدام است؟

1) حکمت

2) شجاعت

3) عدالت

4) عفت

 

- پرسش 8 فلسفه تعلیم و تربیت

- از دیدگاه کدام اندیشمند مسلمان، تعلیم و تربیت پدیده ای اجتماعی و نشأت گرفته از روابط اجتاعی قلمداد می شود و پیشرفت فرهنگ و تمدن، در گرو آن است؟

1) ابن خلدون

2) ابن سینا

3) شهید ثانی

4) ملاصدرا

 

- آزمون 9 فلسفه تعلیم و تربیت

- اولین و مهم ترین آموزش های دارالفنون، کدام مورد بود؟

1) پزشکی

2) دینی

3) علمی

4) نظامی

 

- سئوال 10 فلسفه تعلیم و تربیت

-جهت گیری اصلی مدارس نظامیه در ایران، کدام بود؟

1) اقتصادی

2) دینی

3) سیاسی

4) علمی

 

- سوال 11 فلسفه تعلیم و تربیت

تربیت از دیدگاه آگوستینوس، به کدام معنا است؟

1) بار آوردن فرد مسیحی حقیقی

2) سیر به سوی کمال لایق انسانی

3) سعادت حقیقی مبتنی بر باورهای عقلانی

4) فهم و باور به متون مقدس

 

- تست 12 فلسفه تعلیم و تربیت

- ارسطو با استفاده از تشبیه «ریختن عسل در دریا» به کدام دیدگاه افلاطون نقد وارد کرده است؟

1) تاکید بر پرورش نخبگان

2) انتقال حقیقت به شاگردان خاص

3) آشنا سازی کودک با بازی های قاعده مند

4) سپردن تربیت کودک زیر هفت سال به دولت

 

- پرسش 13 فلسفه تعلیم و تربیت

-رویکرد اصلی رابله در تربیت چیست؟

1) اخلاقی

2) ادبی

3) عقلانی

4) علمی

 

- آزمون 14 فلسفه تعلیم و تربیت

- محور تعلیم و تربیت نزد کدام مربی،«پرورش سخنور» بوده است؟

1) پلوتارک

2) سنکا

3) اراسم

4) کوئین تی لین

 

- سئوال 15 فلسفه تعلیم و تربیت

- کانون اصلی آموزش و پرورش در دوره یونانی مآبی در یونان باستان، کدام شهر بود؟

1) اسکندریه

2) آتن

3) رم

4) انطاکیه

 

- سوال 16 فلسفه تعلیم و تربیت

- «آموختن همه دانش ها به همگان»، ایده اساسی کداممربی قرن هفدهم اروپا است؟

1) رابله

2) لاک

3) کمینیوس

4) مونتنی

 

- تست 17 فلسفه تعلیم و تربیت

- نقد آموزش بانکی (انبار کردن مفاهیم در ذهن شاگردان)، توسط کدام اندیشمند تربیت انتقادی انجام شده است؟

1) اپل

2) ایلیچ

3) ژیرو

4) فریره

 

- پرسش 18 فلسفه تعلیم و تربیت

- علمی بودن تربیت، از چه دوره زمانی به رسمیت شناخته شده است؟

1) ابتدای قرن نوزدهم

2) نیمه دوم قرن نوزدهم

3) ابتدای قرن بیستم

4) نیمه دوم قرن بیستم

 

- آزمون 19 فلسفه تعلیم و تربیت

- براساس کدام نظریه تربیتی، آفرینش تمدن انسانی مستلزم تبدیل انسان ها به مهندسان اجتماعی است؟

1) بنیادگرایی

2) بازسازی اجتماعی

3) پایدارگرایی

4) تربیت اجتماعی

 

- سئوال 20 فلسفه تعلیم و تربیت

- عبارت هایی چون «واقعیت ذهنی است» و «وجود بر ماهیت مقدم است»، نزد فیلسوفان تحلیلی چگونه تعبیر می شود؟

1) واقعی و تبیین گر

2) غیرواقعی و بیهوده

3) مهمل و بی معنا

4) راه گشا و برآمده از تفکر عمیق