منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع زبان تخصصی مدیریت

منبع 1: کتاب زبان تخصصی مدیریت، تالیف داور ونوس، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2:کتاب انگلیسی برای دانشجویان مدیریت (English for the students of management)، تالیف فرهاد مشفقی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب زبان تخصصی مدیریت، تالیف حسن جهانبان اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان مدیریت (English for management students)، تالیف اکرم هادیزاده، انتشارات ترمه.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی مدیریت، دانشگاه تهران.

منبع 6: مجموعه سوالات کنکور سالهای اخیر دانشگاه های سراسری و آزاد.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منبع 1: کتاب مدیریت اسلامی (اصول، مبانی، مفاهیم و الگوها)، تالیف دکتر مسعود احمدی، انتشارات پژوهش های فرهنگی.

منبع 2: کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ،تالیف دکتر سیدمحمد مقیمی،انتشارات راه دان

منبع 3: کتاب مبانی مدیریت اسلامی ،تالیف رضا نجاری،انتشارات دانشگاه پیام نور

منبع 4: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف علی اکبر افجه ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 5: کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تالیف حجه الاسلام ولی الله نقی پورفر، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

منبع 6: کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تالیف لطف الله فروزنده دهکردی و علی اکبرجوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: کتاب مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی، تالیف علی اصغر پورعزت، انتشارات بنیاد نهج البلاغه.

منبع 8: کتاب مدیریت اسلامی، رویکردها، تالیف علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تالیف محمد حسین ساجدی نیا، انتشارات شهر آشوب.

منبع 10: کتاب مدیریت در اسلام، تالیف دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه.

منبع 11: کتاب سیصد نکته در مدیریت اسلامی، تالیف محسن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

منبع 12: جزوه مدیریت از دیدگاه اسلام دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه مدیریت از دیدگاه اسلام دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع ریاضی

منبع 1: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،تالیف هادی رنجبران,انتشارات اثبات

منبع 2: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت،تالیف اکبر عالم تبریز و محمد فاریابی باسمنج،انتشارات صفار-اشراقی

منبع 3: کتاب ریاضیات عمومی،تالیف امید محمودیان، انتشارات نگاه دانش

منبع 4: کتاب تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد،تالیف مسعود نیکوکار،انتشارات گسترش علوم پایه

منبع 5: کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (جلد ۱ و ۲) ،تالیف محمد حسین پور کاظمی ،انتشارات نشر نی

منبع 6: کتاب تست ریاضیات کاربردی، تالیف ایرج آریافر، پوران پژوهش.

منبع 7: کتاب ریاضیات، تالیف مهندس علی رضائی، انتشارات شهر آب.

منبع 8: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف لیدا فرخو، محمد جلوداری ممقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب مجموعه تست ریاضیات، تالیف کمال حسن نژاد، انتشارات سبزان.

منبع 10: جزوه ریاضی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه ریاضیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع آمار در مدیریت

منبع 1: کتاب آمار کاربردی، دکتر وحید ناصحی فر، انتشارات ترمه.

منبع 2: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 4: کتاب کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت، تالیف حمید سپهردوست، انتشارات نورعلم.

منبع 5: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 6: آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،تالیف هادی رنجبران،انتشارات اثبات

منبع 7: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 8: جزوه آمار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه آمار دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع تئوری های مدیریت

منبع 1: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفتین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 8: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 9: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 10: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب تئوری های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، تالیف رابینز و استفان پی، مترجم ناصر عسگری و آرمیتا احمدی، انتشارات راه.

منبع 14: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع اقتصاد خرد

منبع 1: کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد، تالیف دومینیک سالواتوره، ترجمه حسن سبحانی. انتشارات نی.

منبع 2: کتاب اقتصاد خرد (هندسی و جبری)، تالیف دکتر محمدی، انتشارات ترمه.

منبع 3: کتاب تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) تالیف چارلز موریس و اوئن فیلیپس، ترجمه حسن سبحانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب اقتصاد خرد، تالیف چارلز فرگوسن و جان گولد، ترجمه محمود روزبهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 5: کتاب نظریه اقتصاد خرد، تالیف ریچارد بایلاس، ترجمه حسین راغفر، انتشارات نی.

منبع 6: کتاب اقتصاد خرد، دکتر محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 7: کتاب ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد، تالیف دکتر محسن نظری، انتشارات نگاه دانش.

منبع 8: کتاب اقتصاد خرد ۲: نظریه ها و کاربردها، تألیف دکتر عباس شاکری، انتشارات نی.

منبع 9: کتاب اقتصاد خرد، تالیف جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 10: جزوه اقتصاد خرد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 11: جزوه اقتصاد خرد دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه اقتصاد خرد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه اقتصاد خرد دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع اقتصاد کلان

منبع 1: کتاب ۲۰۰۰ تست اقتصاد کلان، تالیف محسن نظری، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: کتاب تئوری سیاست های اقتصاد کلان، تالیف ویلیام برانسون، ترجمه عباس شاکری، انتشارات نی.

منبع 3:کتاب اقتصاد کلان، تالیف حمید کردبچه، انتشارات نور علم.

منبع 4: کتاب اقتصاد کلان، تالیف گریگوری منکیو، مترجمان حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارساییان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 5: کتاب اقتصاد کلان، تالیف غلامحسین خورشیدی، انتشارات برادران.

منبع 6: کتاب اقتصاد کلان، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات برادران.

منبع 7: کتاب اقتصاد کلان (جلد ۱)، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب اقتصاد کلان (جلد ۲)، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب تئوری اقتصاد کلان – محمود روزبهان – نشر تابان

منبع 10: کتاب اقتصاد کلان،تالیف یوسف فرجی ،نشر کویر

منبع 11:جزوه اقتصاد کلان دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع تحقیق در عملیات

منبع 1: کتاب پژوهش عملیاتی ،تالیف عارفه فدوی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: کتاب پژوهش عملیاتی: برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن، تالیف محمدرضا مهرگان، انتشارات کتاب دانشگاهی.

منبع 3: کتاب تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی،تالیف عادل آذر ،انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته)،تالیف اکبر عالم تبریز و علی یونسیان،تالیف انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: کتاب پژوهش عملیاتی۱و۲،تالیف عقیله حیدری،انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی، شبکه و حمل و نقل، تالیف مازیار زاهدی سرشت و شهرزاد خسروی انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات، تالیف حمدی طه، مترجم مهدی طلوع، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 8: کتاب تحقیق در عملیات ۱، تالیف مازیار زاهدی سرشت، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 9: کتاب تحقیق در عملیات، تالیف اکبر اقتصادی، علی محمودی راد و حسین اسفندیاری، انتشارات حفیظ.

منبع 10: کتاب تحقیق در عملیات، تالیف امیر حسین زاده، انتشارات سپاهان.

منبع 11:  کتاب خلاصه مباحث اساسی تحقیق در عملیات، تالیف مهدی دهقانی، ماهان غلامی و مهدی سلطانی فر انتشارات کتاب جوانان.

منبع 12: کتاب تحقیق در عملیات، تالیف سیدمحمود زنجیرچی، علیرضا اصغرپور و سیدابوالفضل غیاثی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 13: کتاب تحقیق در عملیات، تالیف مسعود نیک افروز و مهسا خوشنود، انتشارات علوی فرهیخته.

منبع 14: جزوه تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه تحقیق در عملیات دانشگاه تهران.

 

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع بازاریابی

منبع 1: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب اصول بازاریابی، تالیف فیلیپ کاتلر و آرمسترانگ گریپ، مترجم بهمن فروزنده، انتشارات آموخته.

منبع 3: کتاب اصول مدیریت بازاریابی، تالیف جف لنکستر و لستر مسینگهام، مترجم حسین نوروزی و نیما سلطانی نژاد، انتشارات مهربان.

منبع 4: کتاب بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر، تالیف داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده، انتشارات آموخته.

منبع 5: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف رضا مناجاتی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 6: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف فیلیپ کاتلر ،ترجمه دکتر بهمن فروزنده،انتشارات آتروپات

منبع 7: کتاب بازاریابی (مدیریت بازار) – نکته و تست، تالیف شاهرخ افلاکی، انتشارات کیومرث.

منبع 8: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف ونوس داور، انتشارات نگاه دانش نوین.

منبع 9: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف کیانوش کلانتری و مهرداد پرچ، انتشارات شهر آب، آینده سازان.

منبع 10: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف سید جواد پورحسینی، انتشارات علوی فرهیخته.

منبع 11: کتاب مدیریت بازاریابی، تالیف مسعود مشهدی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 12: جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع مالیه عمومی و بودجه

منبع 1: کتاب مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تالیف غلامرضا عزیزی، انتشارات شهر آشوب.

منبع 2: کتاب مالیه عمومی، تالیف ابوطالب مهندس و مهدی تقوی، انتشارات دوران.

منبع 3: کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، تالیف اسفندیار فرج وند، انتشارات فروزش.

منبع 4: کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، تالیف محمدقسیم عثمانی و قدرت الله مشایخی، انتشارات حفیظ.

منبع 5: کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، تالیف مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها (رشته مدیریت و حسابداری)، تالیف جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: کتاب مالیه عمومی و بودجه، تالیف حمزه خواستار، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 8: کتاب مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت، تالیف حسن رنگریز و غلامرضا خورشیدی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.

منبع 9: کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی، تالیف داوود مدنی، انتشارات مرکز نشر جهش.

منبع 10: کتاب بودجه، تالیف مسعود منشی زاده نائین و مرتضی موسی خانی، انتشارات سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی.

منبع 11: جزوه مالیه عمومی و بودجه دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه مالیه عمومی و بودجه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه مالیه عمومی و بودجه دانشگاه علامه طباطبائی.

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع مدیریت منابع انسانی

منبع 1: کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی، تالیف سیدرضا سید جوادین، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها)، تالیف آرین قلی پور، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تالیف مایکل آرمسترانگ، مترجمان داوود ایزدی و سید محمد اعرابی، انتشارات راهنمای عمل، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 5: کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی،تالیف گری دسلر،ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 6: کتاب مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، تالیف شیمون.ال. دولان، رندال اس. شولر،ترجمه محمدعلی طوسی، محمد صائبی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

منبع 7: کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تالیف ناصر میرسپاسی، انتشارات میر.

منبع 8: کتاب اصلاح و تحول در نظام اداری ایران بر اساس الگوی توازن قدرت، تالیف ناصر میرسپاسی، انتشارات میر.

منبع 9: کتاب مدیریت حقوق و دستمزد، تالیف یوسف رونق، انتشارات فرمنش.

منبع 10: کتاب مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تالیف سید مهدی کمالان، انتشارات کمالان.

منبع 11: جزوه مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 14: جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع مدیریت تولید

منبع 1: کتاب حسابداری و کنترلهای مالی دولتی، تالیف جعفر باباجانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 2: کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین (مفاهیم، سیستم ها، مدل ها و زنجیره تامین): مجموعه ای جامع از مباحث تولید و عملیات، تالیف احمد جعفرنژاد، دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب مدیریت تولید و عملیات، تالیف هایده متقی، انتشارات آوای شروین.

منبع 4: کتاب مدیریت تولید، تالیف الهه ارسلان، شعله مراد فام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 5: کتاب مدیریت تولید و عملیات، تالیف عباس کاظمی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مدیریت تولید، تالیف بابک کاظمی و سیدمهدی الوانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مدیریت: مدیریت تولید، تالیف مسعود یگانه، انتشارات پردازش.

منبع 8: کتاب مدیریت تولید و عملیات، تالیف اکبر عالم و یاسر سبحانی فرد، انتشارات کتاب دانشگاهی.

منبع 9: کتاب مدیریت تولید، تالیف علی خاتمی فیروزآبادی و محسن شفیعی نیک آبادی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 10: جزوه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع مدیریت مالی

منبع 1: کتاب مدیریت مالی، تالیف دکتر رضا تهرانی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2:مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تالیف دکتر رضا راعی و علی سعیدی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب مدیریت مالی، تالیف ریموند نوو، مترجم علی جهانخانی، انتشارات سمت.

منبع 4:- کتاب مدیریت مالی، تالیف سیدجواد پورحسینی، انتشارات علوی فرهیخته.

منبع 5: کتاب مدیریت مالی نوین، تالیف برادفورد جردن، مترجم علی جهانخانی و مجتبی شوری، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مدیریت مالی (اصول، مفاهیم و کاربردها)، تالیف دکتر حسن قالیباف اصل، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 7: کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تالیف دکتر رضا راعی و احمد پویان فر، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب مدیریت سرمایه گذاری، تالیف ویلیام اف، مترجم سید مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری.

منبع 9: کتاب مدیریت سرمایه گذاری، تالیف جونز چارلز، مترجم دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش.

منبع 10: جزوه مدیریت مالی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12:جزوه مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

منبع 1:کتاب مدیریت سرمایه گذاری، تالیف ویلیام اف. شارپ، گوردون الکساندر، جفری وی. بیلی، مترجم سیدمجید شریعت پناهی، انتشارات اتحاد.

منبع 2: کتاب مدیریت سرمایه گذاری، تالیف جونز چارلز، مترجم رضا تهرانی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 3: کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تالیف رضا راعی و علی سعیدی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تالیف رضا راعی و احمد پویان فر، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت سرمایه گذاری، تالیف جونز چارلز، مترجم رضا تهرانی و عسگر نوربخش، انتشارات نگاه دانش.

منبع 6: کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، تالیف علی جهانخانی و علی پارساییان، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

منبع 7: جزوه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 9:جزوه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع حسابداری مالی

منبع 1: کتاب حسابداری مالی (صورتهای مالی اساسی) بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، تالیف محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی و هدی اسکندر، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی، تالیف محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، علیرضا وافی ثانی،انتشارات کتاب نو

منبع 3: کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول و دوم): براساس استانداردهای حسابداری ایران، تالیف ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش و غلامرضا کرمی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 4: کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حسابداری (حسابداری مالی)، تالیف سجاد عابدی، انتشارات پردازشگران.

منبع 5: حسابداری مالی (حسابداری پیشرفته)، تالیف یداله تاری وردی، انتشارات یداله تاری وردی.

منبع 6: جزوه حسابداری مالی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه حسابداری مالی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 8: جزوه حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت – منابع حسابداری صنعتی

منبع 1: کتاب حسابداری صنعتی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف جمشید اسکندری، انتشارات حفیظ.

منبع 2: مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی،تالیف محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی و علیرضا وافی ثانی،انتشارات کتاب نو.

منبع 3: کتاب حسابداری صنعتی، تالیف محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده، انتشارات ترمه.

منبع 4: کتاب حسابداری صنعتی (۱ و ۲)، تالیف عزیز عالی ور، انتشارات سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

منبع 5: کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی، تالیف علی مصدر، انتشارات کیومرث.

منبع 6: کتاب حسابداری صنعتی، تالیف چارلز هورن گرن، جورج فاستر و سریکانت داتار، مترجم علی پارسائیان، انتشارات ترمه.

منبع 7:کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی، تالیف جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث.

منبع 8: جزوه حسابداری صنعتی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه حسابداری صنعتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 10: جزوه حسابداری صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی.


تاریخ : 1398-03-20