جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه مدیریت کتاب هدیه دهید

مجموعه مدیریت

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول و مبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام، ریاضی و آمار، تئوری های مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، مالیه عمومی و بودجه، مدیریت منابع انسانی، تحقیق در عملیات، مدیریت مالی، مدیریت تولید، بازاریابی، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مبانی کارآفرینی، حسابداری مالی و صنعتی، اصول و مبانی نشر، دانش حمل و نقل، دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).