منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری امور فرهنگی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری امور فرهنگی

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع زبان تخصصی امور فرهنگی

منبع 1: کتاب زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی، تالیف عصمت قندی و نوشین نامی، انتشارات ساکو.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، تالیف فاطمه توحیدی اردهائی، انتشارات حریم دانش.

منبع 3: جزوه زبان تخصصی امور فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع تئوریهای سازمان و مدیریت

منبع 1: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفتین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 8: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 9: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 10: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب تئوری های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، تالیف رابینز و استفان پی، مترجم ناصر عسگری و آرمیتا احمدی، انتشارات راه.

منبع 14: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 

منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع نظریه های فرهنگی

منبع 1: کتاب نظریه های فرهنگی، تالیف فلیپ اسمیت، ترجمه حسن پویان، انتشارات ققنوس.

منبع 2: کتاب مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تالیف سید رضا صالحی امیری، انتشارات ققنوس.

منبع 3: کتاب مطالعات فرهنگی نظریه و عملکرد، تالیف کریس بارکر، ترجمه حمیدی و فرجی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

منبع 4: کتاب فرهنگ از دیدگاه انسان شناسی و قوم شناسی، تالیف حمید بشریه، انتشارات نگاه معاصر.

منبع 5:کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، تالیف اندرو میلنر و جف براویت، ترجمه جمال محمدی، انتشارات ققنوس.

منبع 6: کتاب مطالعات فرهنگی: دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 7: کتاب نظریه های فرهنگ در قرن بیستم، تالیف حمید بشیریه، انتشارات آینده پویان.

منبع 8: کتاب نظریه پردازان فرهنگ سایبری، تالیف دیوید بل، ترجمه مهدی شفیعیان، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

منبع 9: کتاب مسائل نظری فرهنگ، تالیف دانیل بل، رولان بارت، جورج اورول، تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر، تری ایگلتون، گئورگ زیمل، کریستوفر لش، ریموند ویلیامز، آلن سوینج وود، دبورا لاپتن، ترجمه ابوتراب سهراب،
مجید مددی، یوسف اباذری، هاله لاجوردی، سیدعلی مرتضویان، حسین پاینده، محمد رضایی، کامیار عابدی، مهسا کرم پور، مریم رفعت جاه، رضا مصیبی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

منبع 10: جزوه نظریه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع آمار

منبع 1: کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

منبع 3: کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

منبع 4: کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 5: کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 7: جزوه آمار دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع روش تحقیق

منبع 1: کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.

منبع 3: کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.

منبع 4: کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 6: کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

منبع 7: کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.

منبع 8: کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.

منبع 9: کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

منبع 10: کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.

منبع 11: جزوه روش تحقیق دکتر حیدر علی هومن.

منبع 12: جزوه روش تحقیق دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه روش تحقیق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 14: جزوه روش تحقیق دانشگاه علامه طباطبائی.

 

منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران

منبع 1: کتاب فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی، تالیف سید رضا صالحی امیری، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.

منبع 2: کتاب مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، تالیف سید رضا صالحی امیری، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.

منبع 3: کتاب ابتکار عمل در برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد فرهنگی، تالیف علی اکبر رضایی، انتشارات یادآوران.

منبع 4: کتاب مدیریت راهبردی فرهنگ، تالیف سید صابر امامی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 5: کتاب سیاست تا فرهنگ: سیاست های فرهنگی دولت در ایران، تالیف حسام الدین آشنا، انتشارات سروش.

منبع 6: کتاب سیاستگزاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، تالیف پرویز اجلالی، انتشارات آن.

منبع 7: جزوه مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: کتاب آسیب شناسی فرهنگی در ایران، تالیف سیدرضا صالحی امیری، انتشارات ققنوس.

 


منابع کارشناسی ارشد امور فرهنگی – منابع فرهنگ و هنر ایران و جهان

منبع 1: کتاب مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، تالیف سید رضا صالحی امیری، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.

منبع 2: کتاب انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تالیف سید رضا صالحی امیری، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.

منبع 3: کتاب خلاصه تاریخ هنر، تالیف پرویز مرزبان. انتشارات علمی فرهنگی.

منبع 4: کتاب آشنایی با تاریخ فرهنگ ایران، تالیف حسین یاوری، انتشارات توتیا.

منبع 5: جزوه فرهنگ و هنر ایران و جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 6: کتاب زمینه های فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.


تاریخ : 1398-03-25
دانلود فایل ضمیمه :