جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری امور فرهنگی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری امور فرهنگی

رشته امور فرهنگی شامل 2 گرایش مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته امور فرهنگی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تئوری های سازمان و مدیریت، نظریه های فرهنگی، آمار و روش تحقیق، مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران، فرهنگ و هنر ایران و جهان.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش شانزدهم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - زمانی که بودجه به عنوان ابزار مدیریت استراتپیک (راهبردی) مطرح شد، این تفکر منجر به تدوین کدام روش بودجه بندی شد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بودجه ریزی عملیاتی
2) بودجه بندی بر مبنای صفر
3) بودجه ریزی بر مبنای هدف
4) بودجه ریزی بر مبنای طرح ریزی و برنامه ریزی 
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد
... بیشتر