مدیریت

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله مدیریت - 50 فن اصلی در مدیریت(136ص)
حسن یاریگر روش
رایگان
0
743KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت - An Empirical Study of the Moderator Effect of Entrepreneurial Orientation on the Relationship between Environmental Turbulence and Innovation Performance in Five-star Hotels in Jordan
Mohammad AL-Nuiami, Wael Mohamad Subhi Idris, Fayiz Abdelrahman Moh'd AL-Ferokh & Mah'd Hussein Moh'd Abu Joma
رایگان
15
504KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت - آزمون فراواکنشی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس با استفاده از بازده دوره نگهداری
سبحان اسکینی، حامد تاجمیر ریاحی، محمد ایمنی فر
رایگان
1392
17
335KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت - آسیب شناسی نظام گزینش دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی ایران
برزو فرهی بوزنجانی، محمدرضا سلطانی، محمدهادی سمواتی
رایگان
24
656KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - آموزش از راه دور، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان
غلامحسین زمانی، شهرام مقدسی
رایگان
31
1.09MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟
جعفر عبادی، محمود متوسلی، علی نیکو نسبتی، نازنین خضرا
رایگان
19
353KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟
حمید خالوزاده، علی خاکی صدیق، کارولوکس
رایگان
10
161KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور
عباس منوریان، ناصر عسگری، مصطفی آشنا
رایگان
18
415KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران
حمید ابریشمی، ابراهیم گرجی، مهدی احراری، فرزانه نجفیان
رایگان
24
406KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان ها
آرین قلی پور، حسین خنیفر، سمیرا فاخری کوزه کنان
رایگان
15
193KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت
فرج الله رهنورد، رضا حاجی محمد علیها
رایگان
9
426KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - اخلاق بازاریابی(14ص)
مرتضی سلطانی
رایگان
0
66.5KB / WORD
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب
علی محقر، احمد جعفرنژاد، محمد مدرس یزدی، محمدرضا صادقی مقدم
رایگان
34
572KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه الگوی مناسب برای شاخص های عملکرد مدیران آموزشی _16ص9
نادر قلی قورچیان و هما غفوریان
رایگان
0
474KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی
جعفر محمودی، محمد موسی خانی، هانیه سادات بیریایی
رایگان
14
217KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار
پورانداخت نیرومند، محبوبه رنجبر، سید محمد اعرابی، بهناز حاج صادقی
رایگان
18
659KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری
مهدی شامی زنجانی، فاطمه نجف لو
رایگان
27
360KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی - خروجی محور
حسن فارسیجانی، محمد حسین آرمان، علیرضا حسین بیگی، اعظم جلیلی
رایگان
22
344KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه مدل چابکی زنجیره تامین: شرکت سهامی ذوب آهن
علی تیزرو، عادل آذر، رضا احمدی، مجید رفیعی
رایگان
1390
20
302KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری: رویکرد کیفی
قاسم رمضان پور نرگسی، غلامرضا طالقانی، سمیه رمضان پور نرگسی، علی غفاری
رایگان
24
741KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه مدلی برای ارزیابی تکنولوژی های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار
عرفان حاجی آخوندی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، حسین رحمانی یوشانلوئی، محمد میر کاظمی مود
رایگان
20
364KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت - ارائه مدلی برای تعیین سطح تعهد و پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر
محمد مهدوی مزده، غلامرضا جلالی نائینی، سید محمد علی متولیان
رایگان
20
422KB / PDF
دریافت فایل