مقالات / مجموعه کارآفرینی کتاب هدیه دهید

مجموعه کارآفرینی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله مجموعه کارآفرینی - اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه
فریبا السادات عقیلی؛ سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ نسرین ابراهیمی
رایگان
1391
21
154KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی
رایگان
1393
20
556KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه سازمان‌های وابسته به شرکت نفت
اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین‌مهر؛ سیدسجاد حسینی
رایگان
1388
24
310KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی
محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره‌چه؛ مهدی عطایی؛ میکاییل پشاآبادی
رایگان
1393
21
700KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا
رایگان
1392
20
280KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)
جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار
رایگان
1388
26
257KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی رابطه‌ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی
محمد خدایاری‌فرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ بهزاد هدهدی؛ لیلا مؤمنی
رایگان
1391
20
190KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مدیران میانی شرکت ایران خودرو)
جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی
رایگان
1388
28
223KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی اسلامی (دانشجویان مراکز آموزش عالی استان قم)
حسین خنیفر؛ سیدمجتبی حسینی‌فرد؛ محمدجواد دهقان اشکذری؛ اسماعیل چزانی شراهی
رایگان
1391
20
215KB / PDF
دریافت فایل