مقالات / مجموعه کارآفرینی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه کارآفرینی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله مجموعه کارآفرینی - اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه
فریبا السادات عقیلی؛ سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ نسرین ابراهیمی
رایگان
1391
21
154KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)
علی‌اصغر فانی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ محسن ابراهیمی
رایگان
1391
20
281KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی
زهرا آراستی؛ هومان حیدری؛ محمدحسن مبارکی
رایگان
1393
18
497KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی
رایگان
1393
20
556KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - الگوسازی پویای فرصت کارآفرینی
حمید فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی
رایگان
1388
28
432KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی
مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه
رایگان
1390
20
209KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه سازمان‌های وابسته به شرکت نفت
اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین‌مهر؛ سیدسجاد حسینی
رایگان
1388
24
310KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی
سعید کریمی؛ ‌هارم بیمنز؛ محمد چیذری؛ مارتین مولدر
رایگان
1390
20
266KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی
محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره‌چه؛ مهدی عطایی؛ میکاییل پشاآبادی
رایگان
1393
21
700KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه کارآفرینی - بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا
رایگان
1392
20
280KB / PDF
دریافت فایل