مقالات / مجموعه زبان و ادبیات عرب به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان و ادبیات عرب

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - «الموت الخیامی» فی شعر صلاح عبدالصبور
فرامرز میرزایی؛ علی پروانه
رایگان
1388
20
397KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه
جهانگیر امیری؛ شهریار همتی
رایگان
1390
23
387KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر
غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی
رایگان
1392
20
994KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - آفاق التأثیر من «زریاب» الهجیر
فیروز حریرچی؛ حسین أصغری متی کلائی
رایگان
1391
13
173KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - آیا انتساب لامیة العرب به شنفری درست است؟
محمدرضا هاشملو؛ غلام عباس رضایی هفتادُر؛ فاطمه حسنلویی
رایگان
1391
13
260KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - ابن بابک الشاعر، واتصاله بالـحرکة الأدبیة فی عصره
محمد علی آذرشب؛ محمد حسن فؤادیان؛ علی أکبر فراتـی
رایگان
1393
26
261KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - ابوالعتاهیه، حیاته و شعره
الدکتور مجتبی رحمن دوست
رایگان
1384
16
454KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الارجوزة فی الادب العربی
الدکتور محمد جنتی فر
رایگان
1384
22
728KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الاسطورة عند شعراء مصر المعاصرین
الدکتور عدنان طهماسبی؛ السید علیرضا شیخی
رایگان
1384
16
464KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الاغتراب ومظاهره فی شعر سید قطب (دراسة وتـحلیل)
فاروق نعمتی؛ جهانگیر أمیری؛ علی سلیمی؛ عبدالسلام کریـمی
رایگان
1393
22
285KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الأدب و عناصره الجمالیّة
علی سلیمی؛ محمد احمدی
رایگان
1389
21
254KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الإلتزام السیاسی فی شعر معروف الرصافی
منصورة زرکوب؛ محمودرضا توکلی محمدی
رایگان
1385
27
163KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الإلتزام فی المدارس الأدبیة
جعفر دلشاد؛ علی مرادیان
رایگان
1389
13
168KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الإمام علی علیه السلام أولُ مَنْ وَضَعَ النَحْوَ العربی
عزت الله مولایی نیا؛ محمد عابدین بایگان
رایگان
1392
26
346KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الإنترنت وتهدیداته للغة العربیة
سید ابوالفضل سجادی؛ أحمد امیدوار
رایگان
1389
18
183KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - البنیة و السیاق و أثرها فی فهم النص
للدکتور عدنان طهماسبی؛ للدکتور شهریار نیازی
رایگان
1384
18
547KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التأمل فی الأدبین المهجری وغیر المهجر المعاصر
علی محمد رضایی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ حسن أعظمی خویرد
رایگان
1390
26
250KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التجارب المکتسبة بترجمة
جواد اصغری؛ شیما صابری
رایگان
1388
10
920KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التجدید فی الشعر الحجازی المعاصر
غلامعباس رضایی؛ شرافت کریمی
رایگان
1392
24
441KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التشاؤم لدى أبی القاسم الشابی
سردار أصلانی؛ نرجس گنجی؛ زهراء رجائی
رایگان
1392
20
202KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التطور الدّلالی لمادة الأدب
علی رضا محمدرضایی؛ عالیة سادات واصلى
رایگان
1385
14
118KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه
محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی
رایگان
1390
16
189KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التناصّ القرآنی فی روایة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ
خلیل پروینی؛ کبرى روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری
رایگان
1389
27
242KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التّناص القرآنی فی شعر جمیل صدقی الزّهاوی
علی‌اکبر محسنی؛ عبد الصاحب طهماسبی
رایگان
1392
28
513KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التناص فی شعر الشاعر المصری أمل دنقل
علی نجفی ایوکی؛ فاطمه یگانه
رایگان
1392
24
323KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التنبیهات والسَّبع العلویِّات
محمد حسن فؤادیان؛ علیرضا عنایتی
رایگان
1393
22
452KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان
جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا
رایگان
1392
23
272KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الحزن والألم فی شعر محمد الماغوط
صادق فتحی دهکردی؛ گلاله حسین پناهی
رایگان
1392
23
987KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الحکمة فی معلقة زهیر بن أبی سلمی
أبوالفضل رضایی؛ علی ضیغمی
رایگان
1385
17
252KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - الدور الوظیفی لـ «لیس» و «لایکون»فی الدرس النحوی
محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ زهرا خدائی
رایگان
1391
16
149KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب - السخریّة فی شعر إبراهیم طوقان
سیّد مرتضی حسینی؛ ساجد زارع
رایگان
1393
20
237KB / PDF
دریافت فایل