اخبار / دانشگاهی / ۷۱ مؤسسه ایرانی در میان برترین نظام رتبه‌بندی «یورَپ» به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

۷۱ مؤسسه ایرانی در میان برترین نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

<>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران «ایرانداک»، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۷۱ مؤسسه ایرانی در میان ۳۰۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.

<>«دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در ویرایش ۲۰۲۳ «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه ۲۳۱ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

<>دانشگاه‌های «علوم پزشکی گلستان»، «هرمزگان»، «تخصصی فناوری‌های نوین آمل»، «ولیعصر رفسنجان»، «ایلام»، «صنعت نفت»، و «علوم و فنون مازندران» در ویرایش ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی نبودند و به تازگی در ویرایش ۲۰۲۳ در میان برترین‌های جهان جای گرفته‌اند. در ویرایش پیشین این نظام، ۶۴ مؤسسة ایرانی در میان برترین‌های جهان جای گرفته بودند.

<>در نمودار یک روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.

<>۷۱ مؤسسه ایرانی در میان برترین نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

<>در جدول یک، امتیاز کل و رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های ارزیابی آمده است.

<>

<>

<>جدول ۱. امتیاز و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ» در سال ۲۰۲۳ میلادی

<>

<>نام مؤسسه

<>امتیاز کل

<>رتبه ملی

<>رتبه جهانی

<>دانشگاه تهران

<>۴۰۵.۱۶

<>۱

<>۲۳۱

<>دانشگاه علوم پزشکی تهران

<>۳۹۱.۷۵

<>۲

<>۲۷۷

<>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

<>۳۵۱.۴۵

<>۳

<>۴۳۶

<>دانشگاه تربیت مدرس

<>۳۴۳.۶۶

<>۴

<>۴۶۵

<>دانشگاه صنعتی امیرکبیر

<>۳۳۴.۰۸

<>۵

<>۵۱۷

<>دانشگاه علوم پزشکی ایران

<>۳۳۱.۱۴

<>۶

<>۵۳۲

<>دانشگاه تبریز

<>۳۲۳.۸۴

<>۷

<>۵۶۷

<>دانشگاه صنعتی شریف

<>۳۲۳.۳۳

<>۸

<>۵۷۱

<>دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<>۳۱۹.۴۲

<>۹

<>۵۹۲

<>دانشگاه علم و صنعت ایران

<>۳۱۹.۲۸

<>۱۰

<>۵۹۵

<>دانشگاه علوم پزشکی شیراز

<>۳۱۵.۳۶

<>۱۱

<>۶۱۹

<>دانشگاه علوم پزشکی مشهد

<>۳۰۸.۹۷

<>۱۲

<>۶۵۴

<>دانشگاه فردوسی مشهد

<>۲۹۹.۲۹

<>۱۳

<>۷۰۷

<>دانشگاه شیراز

<>۲۹۳.۶۰

<>۱۴

<>۷۵۴

<>دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

<>۲۹۰.۳۹

<>۱۵

<>۷۷۲

<>دانشگاه صنعتی اصفهان

<>۲۹۰.۳۵

<>۱۶

<>۷۷۳

<>دانشگاه شهید بهشتی

<>۲۸۵.۹۹

<>۱۷

<>۷۹۵

<>دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

<>۲۷۷.۵۵

<>۱۸

<>۸۷۲

<>دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

<>۲۵۸.۹۳

<>۱۹

<>۱۰۴۲

<>دانشگاه علوم پزشکی مازندران

<>۲۵۷.۰۱

<>۲۰

<>۱۰۵۴

<>دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

<>۲۵۶.۶۲

<>۲۱

<>۱۰۶۰

<>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

<>۲۵۲.۶۷

<>۲۲

<>۱۰۹۱

<>دانشگاه محقق اردبیلی

<>۲۴۸.۱۲

<>۲۳

<>۱۱۲۹

<>دانشگاه گیلان

<>۲۴۷.۴۲

<>۲۴

<>۱۱۳۶

<>دانشگاه علوم پزشکی کرمان

<>۲۴۴.۰۲

<>۲۵

<>۱۱۶۲

<>دانشگاه اصفهان

<>۲۴۳.۹۳

<>۲۶

<>۱۱۶۴

<>دانشگاه کاشان

<>۲۳۶.۸۷

<>۲۷

<>۱۲۲۸

<>دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

<>۲۳۵.۰۳

<>۲۸

<>۱۲۴۹

<>دانشگاه ارومیه

<>۲۳۲.۰۱

<>۲۹

<>۱۲۶۹

<>دانشگاه صنعتی شاهرود

<>۲۳۰.۸۶

<>۳۰

<>۱۲۸۰

<>دانشگاه پیام نور

<>۲۲۹.۴۶

<>۳۱

<>۱۲۹۹

<>دانشگاه علوم پزشکی گلستان

<>۲۲۸.۳۴

<>۳۲

<>۱۳۰۷

<>دانشگاه شهید باهنر کرمان

<>۲۲۸.۱۷

<>۳۳

<>۱۳۰۹

<>دانشگاه سمنان

<>۲۲۴.۴۵

<>۳۴

<>۱۳۵۴

<>دانشگاه بوعلی سینا

<>۲۱۶.۱۴

<>۳۵

<>۱۴۵۰

<>دانشگاه رازی

<>۲۱۵.۸۴

<>۳۶

<>۱۴۶۰

<>دانشگاه شهید چمران اهواز

<>۲۱۲.۵۹

<>۳۷

<>۱۴۹۹

<>دانشگاه علوم پزشکی قزوین

<>۲۱۱.۷۲

<>۳۸

<>۱۵۰۸

<>دانشگاه یاسوج

<>۲۱۱.۴۱

<>۳۹

<>۱۵۱۱

<>دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

<>۲۱۱.۳۰

<>۴۰

<>۱۵۱۳

<>دانشگاه علوم پزشکی کردستان

<>۲۱۰.۸۸

<>۴۱

<>۱۵۲۲

<>دانشگاه یزد

<>۲۱۰.۶۵

<>۴۲

<>۱۵۲۵

<>دانشگاه خوارزمی

<>۲۰۸.۷۵

<>۴۳

<>۱۵۴۸

<>دانشگاه زنجان

<>۲۰۳.۷۲

<>۴۴

<>۱۶۰۴

<>دانشگاه صنعتی شیراز

<>۲۰۱.۱۰

<>۴۵

<>۱۶۳۶

<>دانشگاه صنعتی سهند

<>۱۹۹.۸۵

<>۴۶

<>۱۶۵۴

<>دانشگاه شهرکرد

<>۱۹۵.۵۶

<>۴۷

<>۱۷۱۳

<>دانشگاه مازندران

<>۱۹۳.۹۹

<>۴۸

<>۱۷۳۳

<>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

<>۱۹۳.۳۹

<>۴۹

<>۱۷۳۷

<>دانشگاه علوم پزشکی سمنان

<>۱۸۸.۴۹

<>۵۰

<>۱۸۰۶

<>دانشگاه لرستان

<>۱۸۳.۷۸

<>۵۱

<>۱۸۵۸

<>دانشگاه مراغه

<>۱۷۲.۳۶

<>۵۲

<>۲۰۱۵

<>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

<>۱۷۱.۴۷

<>۵۳

<>۲۰۳۳

<>دانشگاه اراک

<>۱۷۱.۲۷

<>۵۴

<>۲۰۳۷

<>دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

<>۱۷۰.۹۹

<>۵۵

<>۲۰۴۴

<>دانشگاه سیستان و بلوچستان

<>۱۶۹.۶۳

<>۵۶

<>۲۰۵۹

<>دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

<>۱۶۷.۸۰

<>۵۷

<>۲۰۸۷

<>دانشگاه شاهد

<>۱۶۶.۸۳

<>۵۸

<>۲۱۰۰

<>دانشگاه الزهرا (س)

<>۱۶۶.۲۶

<>۵۹

<>۲۱۱۵

<>دانشگاه خلیج فارس

<>۱۶۱.۱۰

<>۶۰

<>۲۱۸۳

<>دانشگاه بیرجند

<>۱۵۶.۹۲

<>۶۱

<>۲۲۴۳

<>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

<>۱۵۱.۳۱

<>۶۲

<>۲۳۱۳

<>دانشگاه صنعتی ارومیه

<>۱۴۹.۷۸

<>۶۳

<>۲۳۴۳

<>دانشگاه هرمزگان

<>۱۴۱.۵۷

<>۶۴

<>۲۴۶۳

<>دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

<>۱۳۸.۹۸

<>۶۵

<>۲۵۰۰

<>دانشگاه ولیعصر رفسنجان

<>۱۳۷.۳۶

<>۶۶

<>۲۵۲۰

<>دانشگاه ایلام

<>۱۳۶.۳۱

<>۶۷

<>۲۵۴۳

<>دانشگاه صنعتی مالک اشتر

<>۱۲۹.۶۸

<>۶۸

<>۲۶۶۶

<>دانشگاه علامه طباطبائی

<>۱۱۹.۷۴

<>۶۹

<>۲۸۱۳

<>دانشگاه صنعت نفت

<>۱۱۷.۳۸

<>۷۰

<>۲۸۴۱

<>دانشگاه علوم و فنون مازندران

<>۱۰۵.۹۲

<>۷۱

<>۳۰۰۰

<>

<>

<>جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی «یورپ» در سال ۲۰۲۳ میلادی

<>

<>نام مؤسسه

<>امتیاز در سنجه‌ها

<>مقاله‌ها

<>استناد

<>انتشارات

<>بهره‌وری علمی

<>تأثیر

<>پژوهشی

<>همکاری جهانی

<>دانشگاه تهران

<>۷۹.۷۳

<>۹۰.۴۱

<>۴۳.۵۳

<>۶۱.۹۴

<>۷۰.۸۷

<>۵۸.۶۸

<>دانشگاه علوم پزشکی تهران

<>۷۷.۲۸

<>۹۰.۰۷

<>۴۴.۸۰

<>۵۹.۴۸

<>۶۳.۰۸

<>۵۷.۰۵

<>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

<>۶۶.۷۶

<>۸۱.۵۱

<>۴۰.۳۴

<>۵۲.۹۹

<>۵۶.۳۷

<>۵۳.۴۸

<>دانشگاه تربیت مدرس

<>۶۴.۲۷

<>۷۸.۲۸

<>۳۷.۱۲

<>۵۰.۳۹

<>۶۰.۲۶

<>۵۳.۳۳

<>دانشگاه صنعتی امیرکبیر

<>۶۰.۴۸

<>۷۴.۴۹

<>۳۵.۱۴

<>۴۸.۰۳

<>۶۰.۴۳

<>۵۵.۵۳

<>دانشگاه علوم پزشکی ایران

<>۵۸.۲۳

<>۷۶.۸۲

<>۳۶.۶۲

<>۴۸.۰۸

<>۵۵.۲۲

<>۵۶.۱۷

<>دانشگاه تبریز

<>۵۹.۳۵

<>۷۴.۰۵

<>۳۳.۶۸

<>۵۰.۳۴

<>۵۶.۶۸

<>۴۹.۷۳

<>دانشگاه صنعتی شریف

<>۵۶.۴۱

<>۷۳.۴۱

<>۳۳.۴۱

<>۴۶.۵۵

<>۵۹.۴۲

<>۵۴.۱۳

<>دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<>۵۷.۲۴

<>۷۶.۹۸

<>۳۴.۹۸

<>۴۸.۴۹

<>۵۰.۵۰

<>۵۱.۲۲

<>دانشگاه علم و صنعت ایران

<>۶۰.۴۸

<>۷۲.۳۸

<>۳۴.۰۸

<>۴۴.۹۷

<>۵۸.۰۵

<>۴۹.۳۲

<>دانشگاه علوم پزشکی شیراز

<>۵۵.۱۹

<>۷۱.۷۷

<>۳۴.۰۳

<>۴۴.۰۶

<>۵۲.۷۰

<>۵۷.۶۱

<>دانشگاه علوم پزشکی مشهد

<>۵۲.۴۵

<>۷۳.۶۷

<>۳۳.۵۸

<>۴۶.۱۸

<>۵۱.۱۸

<>۵۱.۹۲

<>دانشگاه فردوسی مشهد

<>۵۶.۹۴

<>۶۶.۷۲

<>۳۳.۳۲

<>۴۵.۵۹

<>۵۲.۰۸

<>۴۴.۶۴

<>دانشگاه شیراز

<>۵۳.۶۲

<>۶۷.۰۶

<>۳۲.۳۵

<>۴۵.۲۰

<>۵۱.۴۲

<>۴۳.۹۵

<>دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

<>۵۰.۵۹

<>۶۶.۳۳

<>۳۲.۶۶

<>۴۱.۵۸

<>۵۰.۵۵

<>۴۸.۶۹

<>دانشگاه صنعتی اصفهان

<>۵۱.۲۹

<>۶۶.۴۰

<>۳۱.۶۲

<>۴۳.۸۴

<>۵۲.۳۱

<>۴۴.۹۰

<>دانشگاه شهید بهشتی

<>۵۳.۳۲

<>۶۴.۶۰

<>۳۲.۰۳

<>۴۳.۷۷

<>۵۰.۰۷

<>۴۲.۲۰

<>دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

<>۴۰.۱۵

<>۶۷.۶۷

<>۲۷.۹۷

<>۳۹.۲۰

<>۴۸.۳۳

<>۵۴.۲۴

<>دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

<>۳۳.۳۷

<>۶۰.۶۱

<>۲۳.۳۹

<>۳۱.۸۵

<>۵۲.۰۲

<>۵۷.۶۹

<>دانشگاه علوم پزشکی مازندران

<>۳۲.۰۶

<>۶۱.۳۷

<>۲۴.۳۸

<>۳۱.۶۸

<>۴۶.۳۲

<>۶۱.۲۰

<>دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

<>۴۴.۴۴

<>۵۹.۱۴

<>۲۷.۷۲

<>۳۹.۴۲

<>۴۵.۸۰

<>۴۰.۱۰

<>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

<>۳۵.۱۸

<>۶۰.۴۲

<>۲۶.۶۹

<>۳۱.۵۷

<>۴۵.۶۶

<>۵۳.۱۴

<>دانشگاه محقق اردبیلی

<>۳۴.۸۰

<>۵۵.۸۸

<>۲۳.۵۳

<>۳۵.۳۲

<>۴۸.۷۱

<>۴۹.۸۸

<>دانشگاه گیلان

<>۴۲.۹۲

<>۵۷.۲۴

<>۲۷.۵۰

<>۳۵.۷۱

<>۴۴.۵۵

<>۳۹.۴۹

<>دانشگاه علوم پزشکی کرمان

<>۴۰.۷۵

<>۵۷.۵۱

<>۲۶.۳۸

<>۳۳.۲۶

<>۴۱.۶۶

<>۴۴.۴۶

<>دانشگاه اصفهان

<>۴۳.۱۷

<>۵۶.۲۴

<>۲۷.۵۲

<>۳۷.۴۳

<>۴۲.۵۳

<>۳۷.۰۵

<>دانشگاه کاشان

<>۳۲.۸۳

<>۵۷.۴۳

<>۲۳.۹۲

<>۳۱.۳۰

<>۴۶.۹۴

<>۴۴.۴۶

<>دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

<>۲۸.۴۷

<>۵۸.۴۹

<>۲۳.۳۹

<>۲۹.۵۳

<>۴۳.۰۲

<>۵۲.۱۳

<>دانشگاه ارومیه

<>۴۰.۹۸

<>۵۶.۲۵

<>۲۶.۱۲

<>۳۵.۵۷

<>۳۸.۶۸

<>۳۴.۴۱

<>دانشگاه صنعتی شاهرود

<>۳۵.۱۸

<>۵۴.۳۸

<>۲۴.۶۸

<>۳۶.۷۳

<>۴۱.۸۶

<>۳۸.۰۴

<>دانشگاه پیام نور

<>۳۷.۹۲

<>۵۵.۸۷

<>۲۶.۸۷

<>۳۴.۷۷

<>۳۸.۸۰

<>۳۵.۲۳

<>دانشگاه علوم پزشکی گلستان

<>۲۰.۲۷

<>۵۳.۷۶

<>۱۷.۹۴

<>۲۵.۹۸

<>۴۴.۱۵

<>۶۶.۲۳

<>دانشگاه شهید باهنر کرمان

<>۴۰.۲۴

<>۵۳.۸۰

<>۲۵.۹۳

<>۳۴.۷۶

<>۳۸.۴۴

<>۳۵.۰۰

<>دانشگاه سمنان

<>۳۷.۲۴

<>۵۳.۸۵

<>۲۴.۹۳

<>۳۱.۴۰

<>۴۰.۰۸

<>۳۶.۹۶

<>دانشگاه بوعلی سینا

<>۳۷.۸۲

<>۵۱.۱۶

<>۲۳.۹۱

<>۳۲.۶۵

<>۳۷.۰۷

<>۳۳.۵۳

<>دانشگاه رازی

<>۳۴.۲۱

<>۵۲.۲۹

<>۲۴.۳۸

<>۳۲.۶۶

<>۳۷.۳۴

<>۳۴.۹۵

<>دانشگاه شهید چمران اهواز

<>۳۶.۵۷

<>۴۸.۶۱

<>۲۳.۷۳

<>۳۱.۲۸

<>۳۷.۵۸

<>۳۴.۸۲

<>دانشگاه علوم پزشکی قزوین

<>۱۸.۱۷

<>۵۱.۲۹

<>۱۷.۳۱

<>۲۵.۱۷

<>۴۱.۷۲

<>۵۸.۰۶

<>دانشگاه یاسوج

<>۲۷.۸۴

<>۴۸.۷۰

<>۲۰.۹۶

<>۲۷.۶۷

<>۳۸.۶۱

<>۴۷.۶۳

<>دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

<>۲۷.۶۳

<>۵۰.۹۶

<>۲۱.۷۴

<>۲۸.۰۱

<>۴۱.۳۰

<>۴۱.۶۷

<>دانشگاه علوم پزشکی کردستان

<>۱۹.۱۷

<>۵۳.۲۷

<>۱۷.۶۴

<>۲۵.۲۱

<>۴۰.۲۷

<>۵۵.۳۲

<>دانشگاه یزد

<>۳۳.۱۲

<>۴۷.۹۸

<>۲۳.۹۴

<>۳۳.۷۰

<>۳۷.۶۸

<>۳۴.۲۳

<>دانشگاه خوارزمی

<>۳۶.۸۵

<>۴۷.۹۹

<>۲۳.۵۰

<>۳۳.۲۶

<>۳۵.۳۹

<>۳۱.۷۶

<>دانشگاه زنجان

<>۳۳.۳۳

<>۴۷.۳۶

<>۲۱.۸۱

<>۳۱.۵۲

<>۳۶.۴۳

<>۳۳.۲۷

<>دانشگاه صنعتی شیراز

<>۲۶.۰۸

<>۴۷.۱۱

<>۱۹.۷۰

<>۳۰.۴۸

<>۳۹.۱۱

<>۳۸.۶۲

<>دانشگاه صنعتی سهند

<>۲۸.۷۳

<>۴۸.۳۲

<>۲۰.۹۶

<>۲۷.۱۲

<>۳۷.۹۶

<>۳۶.۷۶

<>دانشگاه شهرکرد

<>۲۹.۴۲

<>۴۷.۴۱

<>۲۰.۵۴

<>۲۷.۹۵

<>۳۵.۶۰

<>۳۴.۶۴

<>دانشگاه مازندران

<>۳۰.۵۳

<>۴۶.۱۶

<>۲۱.۷۰

<>۲۹.۶۶

<>۳۴.۲۸

<>۳۱.۶۷

<>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

<>۲۷.۸۴

<>۴۴.۰۴

<>۱۹.۶۰

<>۲۸.۳۶

<>۳۶.۵۷

<>۳۶.۹۷

<>دانشگاه علوم پزشکی سمنان

<>۱۹.۰۹

<>۴۴.۸۱

<>۱۷.۹۱

<>۲۴.۰۷

<>۳۵.۳۲

<>۴۷.۳۰

<>دانشگاه لرستان

<>۲۵.۹۶

<>۴۳.۹۶

<>۱۸.۸۵

<>۲۶.۶۹

<>۳۳.۶۰

<>۳۴.۷۱

<>دانشگاه مراغه

<>۲۲.۰۲

<>۴۰.۴۸

<>۱۶.۵۰

<>۲۷.۱۲

<>۳۲.۵۷

<>۳۳.۶۶

<>دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

<>۲۴.۱۵

<>۴۲.۸۲

<>۱۷.۱۱

<>۲۳.۱۸

<>۳۱.۱۱

<>۳۳.۱۰

<>دانشگاه اراک

<>۲۸.۳۲

<>۴۰.۴۴

<>۱۹.۰۷

<>۲۴.۷۵

<>۲۹.۵۰

<>۲۹.۲۰

<>دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

<>۱۶.۲۱

<>۴۲.۴۹

<>۱۷.۴۳

<>۲۲.۷۳

<>۳۰.۳۴

<>۴۱.۸۰

<>دانشگاه سیستان و بلوچستان

<>۲۱.۶۰

<>۴۱.۰۰

<>۱۹.۳۶

<>۲۶.۰۶

<>۳۱.۵۲

<>۳۰.۰۸

<>دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

<>۱۲.۳۶

<>۴۱.۰۷

<>۱۳.۹۵

<>۱۹.۵۰

<>۳۳.۳۱

<>۴۷.۶۲

<>دانشگاه شاهد

<>۲۳.۷۷

<>۳۸.۵۶

<>۱۹.۴۴

<>۲۲.۵۳

<>۳۰.۵۴

<>۳۱.۹۹

<>دانشگاه الزهرا (س)

<>۲۷.۶۸

<>۴۰.۰۵

<>۱۹.۲۳

<>۲۳.۶۹

<>۲۸.۵۷

<>۲۷.۰۳

<>دانشگاه خلیج فارس

<>۲۲.۹۲

<>۳۵.۹۵

<>۱۶.۴۴

<>۲۵.۶۱

<>۳۰.۲۹

<>۲۹.۹۰

<>دانشگاه بیرجند

<>۲۲.۵۸

<>۳۷.۸۳

<>۱۷.۸۹

<>۲۳.۸۹

<>۲۷.۶۳

<>۲۷.۱۰

<>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

<>۱۶.۱۱

<>۳۶.۸۴

<>۱۳.۲۸

<>۲۲.۱۷

<>۲۸.۰۲

<>۳۴.۸۹

<>دانشگاه صنعتی ارومیه

<>۱۶.۷۶

<>۳۵.۷۲

<>۱۴.۲۴

<>۲۱.۹۲

<>۳۰.۸۲

<>۳۰.۳۲

<>دانشگاه هرمزگان

<>۱۷.۴۸

<>۳۴.۰۲

<>۱۳.۸۷

<>۲۲.۵۰

<>۲۴.۷۵

<>۲۸.۹۵

<>دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

<>۱۳.۹۱

<>۳۳.۶۶

<>۱۰.۷۸

<>۲۰.۶۴

<>۲۸.۴۳

<>۳۱.۵۶

<>دانشگاه ولیعصر رفسنجان

<>۱۶.۴۹

<>۳۲.۵۷

<>۱۴.۹۳

<>۱۹.۲۰

<>۲۶.۳۷

<>۲۷.۸۰

<>دانشگاه ایلام

<>۱۹.۴۱

<>۳۳.۸۴

<>۱۴.۰۲

<>۱۹.۸۸

<>۲۴.۵۷

<>۲۴.۵۸

<>دانشگاه صنعتی مالک اشتر

<>۱۵.۸۳

<>۳۳.۹۴

<>۱۷.۴۹

<>۱۲.۷۳

<>۲۶.۰۱

<>۲۳.۶۸

<>دانشگاه علامه طباطبائی

<>۱۰.۱۵

<>۲۷.۰۴

<>۱۳.۷۲

<>۲۰.۹۶

<>۲۲.۶۸

<>۲۵.۱۸

<>دانشگاه صنعت نفت

<>۷.۰۳

<>۳۱.۸۴

<>۱۱.۲۲

<>۱۸.۶۹

<>۲۱.۷۹

<>۲۶.۸۰

<>دانشگاه علوم و فنون مازندران

<>۳.۰۲

<>۲۵.۰۳

<>۹.۰۷

<>۱۲.۶۱

<>۲۳.۴۵

<>۳۲.۷۵

<>بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی فراگیر «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «University of Oxford»، «Tsinghua University»، «Stanford University»، «Zhejiang University» ،«Universite Paris Cite»، «Shanghai Jiao Tong University»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

<>پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاستگذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند.

<>این گزارش نیز از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها
و مقاطع دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3


<>

تاریخ خبر دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲