اخبار / دانشگاهی / ليست نشريات بی كيفيت منتشركننده اسناد علمی كشور به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

ليست نشريات بی كيفيت منتشركننده اسناد علمی كشور

دریافت خدمات مربوط به شرکت در آزمون های کلیه دانشگاه ها به همراه خدمات دانشجویان دانشگاهی از منوی بالای صفحه اصلی سایت سنجش3
گزارش ايسنا از تعداد مقالات داغ و پراستناد ايران در 2014
- کيفيت پايين نشرياتي که بيشترين اسناد علمي کشور را منتشر کرده‌اند
تازه‌ترين داده‌هاي پايگاه استنادي ISI در خصوص ميزان استنادات مدارک علمي در سال 2014 نشان ‌مي‌دهد مدارک علمي ايران، مجموعا 21 هزار و 573 استناد دريافتي داشته‌اند که به طور متوسط ميزان استناد به هر سند برابر با 0.71 بوده است.
به گزارش خبرنگار علمي ايسنا تعداد استنادات مدارک علمي سال‌هاست که به عنوان شاخصي از تأثير مدارک علمي محسوب مي‌شود.
- افزايش متوسط استناد به مقالات ISI ايران
بر اساس داده‌هاي 2014 پايگاه استنادي ISI، تعداد استنادات دريافتي ايران و ترکيه به عنوان دو کشور در حال رقابت منطقه در توليد علم، به ترتيب 21 هزار و 573 و 16 هزار و 214 بوده است؛ بدين ترتيب، متوسط استناد به هر سند علمي ايران برابر با 0.71 و ترکيه برابر با 0.47 بوده که خود، گوياي برتري نسبي کيفيت توليدات علمي ايران در مقايسه با ترکيه است.
کرامت‌فر، کارشناس ارشد علم‌سنجي مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايسنا همچنين به شاخص «هرش» به عنوان يکي ديگر از شاخص‌هاي مورد استفاده در سنجش علم اشاره کرد که به هر دو بعد کميت و کيفيت توليدات علمي مي‌پردازد.
بر اين اساس شاخص هرش ايران در سال 2014 ميلادي، 26 بوده است. معناي اين عدد براي ايران آن است که 26 سند ايران در سال 2014 حداقل 26 استناد دريافت کرده‌اند.
به گفته وي، اين مقدار شاخص براي ايران، برابر با ميزان مشابه ترکيه در همين سال است. اما نظر به تعداد بيش‌تر تعداد توليدات علمي ترکيه در سال 2014 که برابر با 33 هزار و 794 بوده است، اين شاخص مي‌تواند گوياي کيفيت نسبي بهتر توليدات علمي ايران باشد.
- مقالات داغ و پراستناد
به گزارش ايسنا،‌ مقالات پر استناد آن دسته از مقالاتي هستند که بر اساس انتشارات 10 سال گذشته در يک درصد برتر هر يک از 22 حوزه موضوعي ISI قرار گرفته‌اند. تعداد مقالات پر استناد و درصد اين مقالات در کل مقالات يک کشور به عنوان شاخصي از سرآمدي علمي و عملکرد عالي در نظر گرفته مي‌شود.
به گفته کرامت‌فر، تعداد مقالات پراستناد ايران در سال 2014، 245 در مقايسه با 148 مقاله ترکيه بوده است.
وي افزود: از سوي ديگر تعداد مقالات داغ ايران در 2014 ، 29 مورد بوده که متوسط استناد به هر سند آن برابر 15.67 است؛ در حالي که اين عدد براي ترکيه 15 و متوسط استناد به هر سند اين مدارک براي اين کشور، برابر با 17.9 بوده است.
- بيشترين نشريات منتشرکننده اسناد علمي ايران
يکي از روش‌هاي بررسي کيفيت توليدات علمي توجه به کيفيت نشريات منتشر کننده آنهاست.
بیست مجله‌ای که بیشترین تولیدات علمی ایران در سال 2014 در آنها منتشر شده و شاخصهای کیفیت مجلات
کرامت‌فر در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره بيشترين نشريات منتشرکننده اسناد علمي ايران گفت: نشريات جدول فوق که گوياي بيشترين نشريات منتشرکننده اسناد علمي ايران هستند، در کل چهار هزار و 113 يعني حدود 14 درصد از توليدات علمي ايران را دربرداشته‌اند.
بر اساس داده‌هاي پايگاه استنادي ISI در سال 2014، حدود 60 درصد از اين مقالات در نشريات فاقد شاخص تأثير و يا نشرياتي که شاخص تاثير آن‌ها در چارک آخر حوزه موضوعي خود قرار داشته منتشر شده است.
وي افزود: ميانگين شاخص‌هاي تأثير، آيجن فاکتور و نفوذ مقاله اين نشريات به ترتيب برابر 1.17، 0.03 و 0.29 بوده است.

تاریخ خبر پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴