اخبار / دانشگاهی / آیین‌نامه پرداخت وام‌های دانشجویی+ جدول و مبلغ وام‌ها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آیین‌نامه پرداخت وام‌های دانشجویی+ جدول و مبلغ وام‌ها

دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها و مقاطع دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، طبق آیین‌نامه، وام پرداخت می کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از وام‌های صندوق رفاه دانشجویان، متقاضیان این وام ها باید دارای شرایط عمومی از قبیل اعتقاد به اصول دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت است (به استثنای کار دانشجویی)، سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (متقاضیان وام تحصیلی و مسکن ورودی جدید مجازند در نیمسال دوم تحصیلی سند مذکور را ارائه دهند) باشند.
ثبت‌نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت) و مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل، از جمله شرایط آموزشی دریافت وام است.
اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت. همچنین دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند، می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده کنند، بدیهی است وام مسکن و حق اولاد اینگونه دانشجویان بصورت کامل پرداخت می شود.
دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند، از دریافت هر گونه وام در نیمسال بعدی مشروطی، محروم می شوند. در صورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بلامانع است.
مدت استفاده از وام‌های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر است:
دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر ۲ سال تحصیلی (چهار نیمسال).
دوره کارشناسی، حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).
دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای، حداکثر ۶ سال تحصیلی (دوازده نیمسال).
دوره دکترای تخصصی غیر بورسیه، حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).
البته در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامها اضافه می‌شود.
وام تحصیلی
الف وام تحصیلی حداکثر به ۶۰ درصد دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی به دانشجویان مجرد، ماهیانه 850 هزار ریال، دانشجویان متاهل ماهیانه یک میلیون و 150 هزار ریال تعلق خواهد گرفت.
نام وام مبلغ(ریال)
وام تحصیلی دانشجویان مجرد(ماهیانه) 850000
وام تحصیلی دانشجویان متاهل(ماهیانه) 1150000

وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش است. همچنین دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از حق اولاد نیز بهره‌مند شوند.
به طور کلی میزان وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه مجرد ماهیانه یک میلیون و 700 هزار ریال و برای دانشجویان متاهل ماهیانه دو میلیون و 300 هزار ریال است.
نام وام مبلغ(ریال)
وام تحصیلی دانشجویان ممتاز و نمونه مجرد(ماهیانه) 1700000
وام تحصیلی دانشجویان ممتاز و نمونه متاهل(ماهیانه) 2300000

وام مسکن
وام مسکن به حداکثر ۵۰ درصد دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره‌نامه معتبر ارائه کنند، برای مدت ۱۲ ماه در سال پرداخت می شود. مبلغ این وام برای دانشجویان مجرد ساکن تهران ماهیانه 850 هزار ریال، دانشجویان متاهل ساکن تهران ماهیانه دو میلیون و 500 هزار ریال ، دانشجویان متاهل ساکن پنج شهر بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و مشهد) ماهیانه دو میلیون ریال، دانشجویان متاهل ساکن سایر شهرها ماهیانه یک میلیون و 700 هزار ریال است.
نام وام مبلغ(ریال)
وام مسکن دانشجویان مجرد ساکن تهران(ماهیانه) 850000
وام مسکن دانشجویان متاهل ساکن تهران(ماهیانه) 2500000
وام مسکن دانشجویان متاهل ساکن پنج شهر بزرگ(ماهیانه) 2000000
وام مسکن دانشجویان متاهل ساکن سایر شهرها(ماهیانه) 1700000
بر اساس این گزارش، دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، در صورت عدم دریافت حق تأهل، به هر یک از زوجین جداگانه وام مسکن مجردی پرداخت می شود. همچنین خواهران دانشجوی متأهل که دور از همسر در شهرستان‌های دیگر زندگی می کنند، می توانند از وام مسکن دانشجویان مجرد استفاده کنند. دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند، نیز با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن متأهلی بهره مند گردند.

وام ضروری
به حداکثر پنج درصد دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه می شوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان، وام ضروری تعلق می گیرد. سقف وام ضروری برای هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر دو میلیون ریال است.
بر اساس این گزارش وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش است.
ودیعه مسکن متاهلی
به منظور کمک به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن در مقابل ارائه اجاره نامه رسمی تعلق خواهد گرفت. اطلاعات این دسته از دانشجویان باید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء بدهی‌های دانشجو محسوب گردیده و باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه تأدیه گردد.
میزان ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن تهران 50 میلیون ریال، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن تهران 75 میلیون ریال، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن پنج شهر بزرگ 27 میلیون و 500 هزار ریال، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن پنج شهر بزرگ 60 میلیون ریال، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن سایر شهرها 30 میلیون ریال و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن سایر شهرها 4 میلیون و 500 هزار ریال است.
نام وام مبلغ(ریال)
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن تهران(ماهیانه) 50000000
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن تهران(ماهیانه) 75000000
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن پنج شهر بزرگ(ماهیانه) 27500000
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن پنج شهر بزرگ(ماهیانه) 60000000
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساکن سایر شهرها(ماهیانه) 30000000
ودیعه مسکن دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ساکن سایر شهرها(ماهیانه) 45000000

ودیعه مسکن مجردی
به منظور کاهش تقاضا برای خوابگاه و با توجه به کمبود شدید ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌ها و کاستن از تنگناهای موجود ناشی از کمبود خوابگاه، حسب ضرورت و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مجرد دانشگاه‌های متقاضی به شرح ذیل ودیعه مسکن پرداخت خــواهد شد و پس از پرداخت به حساب دانشگاه واریز خواهد شد. دانشگاه‌ها ملزم هستند در پایان تحصیــل دانشجو، وجه ودیعه مسکن را به نام دانشجوی فارغ التحصیل به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.
مبالغ ودیعه مسکن برای دانشجویان ساکن تهران 20 میلیون ریال، دانشجویان ساکن پنج شهر بزرگ 15 میلیون ریال و دانشجویان ساکن سایر شهرها 10 میلیون ریال است.
نام وام مبلغ(ریال)
ودیعه مسکن دانشجویان مجرد ساکن تهران(ماهیانه) 20000000
ودیعه مسکن دانشجویان مجرد ساکن پنج شهر بزرگ(ماهیانه) 15000000
ودیعه مسکن دانشجویان مجرد ساکن سایر شهرها(ماهیانه) 10000000

وام بیمه دانشجویی
کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در مدت تحصیل از بیمه درمانی، مانند مقررات مربوط به کارکنان دولت استفاده کنند. نصف حق بیمه برای حداکثر ۲۰ درصد از دانشجویان واجد شرایط به عنوان وام ضروری محسوب و به میزان بدهی دانشجویان افزوده خواهد شد.
وام ضروری دانشجویان مبتکر
به دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده، حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال وام پرداخت می شود.
تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی
به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تأیید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته می شوند، وام ضروری در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروری و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی، سه برابر سقف مجاز وام ضروری پرداخت می شود.
پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل و …
به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده وام یا تسهیلات پرداخت می شود. مهلت پرداخت تسهیلات حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه است. این وام به دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تعلق می گیرد و میزان آن 15 میلیون ریال است.
سایر مقررات
بر اساس ماده 20 این آیین نامه، چنانچه مشخص شود، دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرم‌های مربوط به درخواست وام درج کرده است، وام او قطع و یا بر حسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌های پیشین به‌طور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (براساس فرم تعهد) خواهد بود.


دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها و مقاطع دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

تاریخ خبر شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۴