اخبار / دانشگاهی / آغاز برگزاری ۲ آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از امروز کتاب هدیه دهید

آغاز برگزاری ۲ آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از امروز

برگزاری شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی امروز، پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد.

به گزارش ایسنا، شصت و ششمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی در کلیه رشته‌های تخصصی صبح امروز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران برگزار می‌شود و داوطلبان از روز گذشته ۶ شهریور می‌توانستند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

حوزه امتحانی هر داوطلب بنا به راهنمای مربوطه از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تعیین شد و در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع کلیه داوطلبان رسید. نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنمای توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به صورت  KFP/PMP/OSCE /MMI و سایر روش‌های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می‌شود. 

تمام دستیارانی که طبق مقررات، واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده و موفق به کسب قبولی در آزمون مذکور شده‌اند، به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می‌شوند. تمام دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می‌کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را باید در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا در آن شرکت نکرده‌اند، به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند. همچنین آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود، حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می‌شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب شده و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود. جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب  ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۶ محاسبه خواهد شد.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به همراه مدارک لازم و هزینه ثبت‌نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود. همچنین سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیز امروز در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

کلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ دوره دستیاری فوق تخصصی خود را به پایان برسانند. اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی ۵ سال است در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند.

تمام دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی‌نامه از طرف رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند. دستیارانی که در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می‌کنند، باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ‌التحصیلی را ارائه کنند.

نتایج آزمون کتبی فوق تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنمای توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP و یا OSCE و سایر روش‌های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می‌شود. آزمون کتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه‌ای بوده (تعیین تعداد سؤالات با تشخیص هیات ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می‌تواند در آزمون شفاهی شرکت کند و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است. دستیاران رشته‌های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه‌های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها
و مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش
3

تاریخ خبر پنج شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸