پرسشنامه / مجموعه مدیریت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مدیریت

پرسشنامه مجموعه ای از سوالات در رابطه با دیدگاه ها، نگرش و ترجیحات مخاطب می باشد. این بخش حاوی بیش از 600 پرسشنامه با مضامین گوناگون در حوزه مدیریت و گرایش های وابسته به آن است. پرسشنامه های مذکور، استاندارد هستند و همراه با نام نویسنده و سال انتشار در سایت سنجش3 قرار داده شده اند. شرح کامل پرسشنامه در رابطه با هدف پرسشنامه، مقیاس آن، امتیازدهی و تفسیر نتایج و منابع لازم نیز در پرسشنامه ها بیان گردیده است.
همچنین شما می توانید سایر خدمات دانشگاهی اعم از جزوه های دانشگاهی، پاورپوینت های دانشگاهی و مقاله های دانشگاهی را به همراه نمونه سوالات، جزوات، نکات کلیدی، پاسخنامه ها و منابع دکتری و کارشناسی ارشد از سایت سنجش3 دریافت نمایید.
نام پرسشنامه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
سوالات
نویسنده
شرح
دریافت
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - اخلاق در سازمان
---
2002
20,000 ريال
51.6KB / PDF
20
Brian J-Farrel Deirdre M. Cobbin & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - اخلاق کاری
---
2004
20,000 ريال
25.1KB / PDF
8
Thomas S. Bateman & Scott A. Shell
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - ارزش های کاری
---
2009
20,000 ريال
44.4KB / PDF
27
Ruth Alas, Maaja Vadi & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - امنیت شخصی غذا
---
2005
20,000 ريال
26.3KB / PDF
4
Elizabeth C. Redmond & Christopher J. Griffith
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - انتظارات شغلی
---
2004
20,000 ريال
39.9KB / PDF
22
Thomas S. Bateman & Scott A. Shell
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - انحرافات اخلاقی
---
2001
20,000 ريال
82KB / PDF
33
Albert Caruana, B. Ramaseshan & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - ایدئولوژی اخلاقی
---
1994
20,000 ريال
52.5KB / PDF
20
Anusorn Singhapakdi, Scott J. Vitell & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - تضاد بین کار خانواده
---
2009
20,000 ريال
43.8KB / PDF
11
Katherine J. C. Sang, Stephen G. Ison & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - حرفه ای
---
1994
20,000 ريال
80KB / PDF
31
Anusorn Singhapakdi, Scott J. Vitell & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - حمایت اجتماعی
---
1994
20,000 ريال
53KB / PDF
24
Anusorn Singhapakdi, Scott J. Vitell & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - خودشیفتگی
---
2007
20,000 ريال
92.4KB / PDF
40
Zoe S. Dimitriades & Theodore Maroudas
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - خوشبینی
---
2004
20,000 ريال
68.8KB / PDF
29
Kenneth W. Green, Bobby Medlin & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - خوشبینی
---
2004
20,000 ريال
40.7KB / PDF
10
Kenneth W. Green, Bobby Medlin & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - زندگی کاری
---
2004
20,000 ريال
45.1KB / PDF
24
Thomas S. Bateman & Scott A. Shell
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - سنجش تفکرات کنونی
---
2004
20,000 ريال
46.2KB / PDF
20
Kenneth W. Green, Bobby Medlin & et al
پرسشنامه مجموعه مدیریت- روانشناسی سازمانی - سنجش میزان گرایش به معنویت
---
1386
20,000 ريال
60.2KB / PDF
21
مقیمی، سید محمد؛ رهبر، امیرحسین و همکاران