جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / پرسشنامه کتاب هدیه دهید

پرسشنامه

بخش خدمات دانشگاهی شامل چهار بخش عمده جزوه دانشگاهی، پرسشنامه های دانشگاهی، پاورپوینت های دانشگاهی و مقالات دانشگاه می باشد.
برای دریافت سوالات، جزوات، منابع و سایر خدمات مرتبط با مقاطع دکتری و ارشد به هر یک از مقاطع مرتبط مراجعه فرمایید.

پرسشنامه مجموعه روانشناسی تعداد پرسشنامه : 64

پرسشنامه نوعی ابزار تحقیقاتی است که شامل مجموعه ای از پرسش هاست و هدف آن، جمع آوری و ثبت اطلاعات می باشد. این بخش حاوی بیش از 60 پرسشنامه با ...

پرسشنامه مجموعه علوم تربیتی (1 و 2) تعداد پرسشنامه : 8

پرسشنامه ابزاری است که اطلاعات را از پاسخ دهنده مطلع گردآوری می کند. این بخش حاوی پرسشنامه هایی با مضامین گوناگون در حوزه علوم تربیتی 1 و 2 و گرایش ...

پرسشنامه مجموعه مدیریت تعداد پرسشنامه : 638

پرسشنامه مجموعه ای از سوالات در رابطه با دیدگاه ها، نگرش و ترجیحات مخاطب می باشد. این بخش حاوی بیش از 600 پرسشنامه با مضامین گوناگون در حوزه مدیریت و ...

پرسشنامه مجموعه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد پرسشنامه : 1

پرسشنامه نوعی ابزار برای سنجش دانش، نگرش و عملکرد مخاطب می باشد. این بخش حاوی پرسشنامه هایی با مضامین گوناگون در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و گرایش های ...

پرسشنامه مدارس و دانش آموزان تعداد پرسشنامه : 2

پرسشنامه نوعی ابزار پژوهش است که با طرح تعدادی پرسش بر اساس اصولی خاص، از پاسخگو می خواهد اقدام به نوشتن جواب ها بر اساس تشخیص خود  نماید. این بخش ...