جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / پاورپوینت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

پاورپوینت

[TEXT]

بخش خدمات دانشگاهی شامل چهار بخش عمده جزوه دانشگاهی، پرسشنامه های دانشگاهی، پاورپوینت های دانشگاهی و مقالات دانشگاه می باشد.
برای دریافت سوالات، جزوات، منابع و سایر خدمات مرتبط با مقاطع دکتری و ارشد به هر یک از مقاطع مرتبط مراجعه فرمایید.
 

[SCROLL]

پاورپوینت روابط بین الملل تعداد پاورپوینت : 5

رشته روابط بین الملل در مقطع دکتری شامل درس های سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)، اصول روابط بین الملل، سیاست خارجی ...

پاورپوینت علوم تربیتی - مشاوره تعداد پاورپوینت : 25

...

پاورپوینت مجموعه آمار تعداد پاورپوینت : 10

رشته آمار در مقطع دکتری شامل درس های مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی 1 و 2، مبانی احتمال، احتمال 1 و 2، استنباط آماری 1، استعداد تحصیلی و زبان عمومی ...

پاورپوینت مجموعه تاریخ تعداد پاورپوینت : 26

رشته تاریخ در مقطع دکتری شامل مباحث تاریخ اسلام، تاریخ قبل از اسلام و تاریخ بعد از اسلام بوده و درس های تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر ...

پاورپوینت مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی تعداد پاورپوینت : 87

رشته تربیت بدنی در مقطع دکتری شامل مباحث مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی بوده و درس های آمار، سنجش و اندازه گیری ...

پاورپوینت مجموعه حسابداری تعداد پاورپوینت : 83

رشته حسابداری در مقطع دکتری شامل درس های آمار، ریاضی، حسابرسی، حسابداری مدیریت، تئوری های حسابداری، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی است. مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز درس ...

پاورپوینت مجموعه حقوق تعداد پاورپوینت : 25

رشته حقوق در مقطع دکتری شامل مباحث حقوق عمومی، جزا و جرم شناسی، بین الملل عمومی، خصوصث و نفت و گاز بوده و درس های متون فقه (جهاد و ولایت، ...

پاورپوینت مجموعه داروسازی تعداد پاورپوینت : 9

رشته داروسازی در مقطع دکتری تخصصی شامل رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازی هسته ای، ...

پاورپوینت مجموعه روانشناسی تعداد پاورپوینت : 84

رشته روانشناسی در مقطع دکتری شامل درس های روانشناسی رشد و شخصیت، آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، آسیب شناسی روانی، نوروسایکولوژی، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی و ...

پاورپوینت مجموعه ریاضی تعداد پاورپوینت : 6

رشته ریاضی در مقطع دکتری شامل مباحث ریاضی محض و ریاضی کاربردی بوده و درس های مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی جبر، جبر ...

پاورپوینت مجموعه زبان و ادبیات عرب تعداد پاورپوینت : 3

رشته زبان و ادبیات عرب در مقطع دکتری شامل درس های ترجمه متون، صرف و نحو و مهارت های زبانی، علوم بلاغی (معانی، بیان و بدیع)، تاریخ ادبیات عربی، نظم ...

پاورپوینت مجموعه زبان و ادبیات فارسی تعداد پاورپوینت : 12

رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری شامل درس های کلیات ادبی (تاریخ ادبیات، دستور، عروض و قافیه، نقد و نظریه های ادبی معاصر)، متون نظم و نثر، زبان ...

پاورپوینت مجموعه زمین شناسی تعداد پاورپوینت : 10

رشته زمین شناسی وعلوم زمین در مقطع دکتری شامل مباحث فسیل و چینه، نفت، سنگ شناسی رسوبی، آب های زیرزمینی، مهندسی، زیست محیطی، پترولوژی، اقتصادی و تکتونیک بوده و درس ...

پاورپوینت مجموعه زیست شناسی تعداد پاورپوینت : 19

رشته زیست شناسی در مقطع دکتری شامل مباحث فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری، سلولی و تکوینی جانوری، سلولی و مولکولی، ...

پاورپوینت مجموعه شیمی تعداد پاورپوینت : 8

رشته شیمی در مقطع دکتری شامل مباحث شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر و فیتوشیمی بوده و درس های شیمی فیزیک، ترمودینامیک آماری 1، ...

پاورپوینت مجموعه شیمی - شیمی آلی تعداد پاورپوینت : 2

...

پاورپوینت مجموعه علوم اجتماعی تعداد پاورپوینت : 19

رشته علوم اجتماعی در مقطع دکتری شامل درس های جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی ادبیات، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی سیاسی، نظریه های جامعه شناسی، آمار ...

پاورپوینت مجموعه علوم اقتصادی تعداد پاورپوینت : 7

...

پاورپوینت مجموعه علوم پزشکی تعداد پاورپوینت : 123

رشته های مجموعه علوم پزشکی در مقطع دکتری تخصصی شامل آمار زیستی، اپیدمیولوژی، اقتصاد سلامت، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، آموزش پزشکی، انگل شناسی پزشکی، انفورماتیک پزشکی، اخلاق پزشکی، ارگونومی، ...

پاورپوینت مجموعه علوم تربیتی (1 و 2) تعداد پاورپوینت : 15

رشته علوم تربیتی در مقطع دکتری شامل گرایش های فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، مشاوره ...

پاورپوینت مجموعه علوم جغرافیا تعداد پاورپوینت : 21

رشته علوم جغرافیا در مقطع دکتری شامل مباحث جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی بوده و درس های روش تحقیق ...

پاورپوینت مجموعه علوم دامپزشکی تعداد پاورپوینت : 1

رشته های مجموعه دامپزشکی در مقطع دکتری شامل جراحی دامپزشکی، مامایی و بیماری های تولدمثل دام، بیماری های داخلی دام های کوچک، بیماری های داخلی دام های بزرگ، رادیولوژی دامپزشکی، ...

پاورپوینت مجموعه علوم دندانپزشکی تعداد پاورپوینت : 3

رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری تخصصی شامل رشته های سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی است. این رشته ها درس های دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی ترمیمی، پریودانتیکس، دندانپزشکی اجتماعی، آمار ...

پاورپوینت مجموعه علوم سیاسی تعداد پاورپوینت : 11

رشته علوم سیاسی در مقطع دکتری شامل درس های سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)، اصول روابط بین الملل، سیاست خارجی جمهوری ...

پاورپوینت مجموعه علوم کامپیوتر تعداد پاورپوینت : 8

...

پاورپوینت مجموعه فیزیک تعداد پاورپوینت : 7

رشته فیزیک در مقطع دکتری شامل درس های مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس و الکترودینامیک، ترومدینامیک و مکانیک آماری پیشرفته 1، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی است. ...

پاورپوینت مجموعه محیط زیست تعداد پاورپوینت : 1

...

پاورپوینت مجموعه مدیریت تعداد پاورپوینت : 204

رشته مدیریت در مقطع دکتری شامل مباحث مدیریت بازرگانی و راهبردی، دولتی، صنعتی، رسانه و اطلاعات، پیشگیری از جرم و جرم یابی و ایمنی ترافیک، فناوری اطلاعات، قراردادهای بین المللی ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی برق تعداد پاورپوینت : 19

رشته مهندسی برق در مقطع دکتری شامل مباحث الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل بوده و درس های ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، الکترومغناطیس، سیگنال ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی شیمی تعداد پاورپوینت : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی شیمی شامل گرایش های مهندسی شیمی (ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای جداسازی، طراحی فرآیند، مدل سازی؛ شبیه سازی و کنترل، محیط زیست، فرآوری و انتقال گاز، ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی تعداد پاورپوینت : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی بیوتکنولوژی به همراه گرایش های طراحی فرآیندهای صنعت نفت، صنایع غذایی، پلیمر، صنایع گاز، ترموسینتیک و کاتالیست و پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی، مدل ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی صنایع تعداد پاورپوینت : 17

رشته مندسی صنایع در مقطع دکتری شامل درس های تحقیق در عملیات 1 و 2، تئوری احتمالات و آمار مهندسی، طراحی سیستم های صنعتی، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی عمران تعداد پاورپوینت : 17

رشته مهندسی عمران در مقطع دکتری شامل مباحث سازه، زلزله، ژئوتکنیک، آب و سازه های هیدرولیکی، راه و ترابری، سواحل و بنادر و سازه های دریایی، مدیریت منابع آب، حمل ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی کامپیوتر تعداد پاورپوینت : 29

...

پاورپوینت مجموعه مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر تعداد پاورپوینت : 64

رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع دکتری شامل مباحث نرم افزار و الگوریتم، معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی، شبکه و رایانش بوده و درس های ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعداد پاورپوینت : 20

گروه کشاورزی و منابع طبیعی در مقطع دکتری تخصصی شامل رشته های علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی معماری تعداد پاورپوینت : 19

رشته مهندسی معماری در مقطع دکتری شامل درس های مبانی نظری معماری، مبانی تکنولوژی معماری، مبانی نظری معماری پیشرفته، تکنولوژی معماری پیشرفته، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی است. مقطع ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی مکانیک تعداد پاورپوینت : 35

رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکتری شامل مباحث ساخت و تولید، مکانیک جامدات، دینامیک و کنترل و ارتعاشات، تبدیل انرژی بوده و درس های ریاضیات مهندسی، آنالیز شکل دادن فلزات، ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی مواد و متالوژی تعداد پاورپوینت : 4

رشته مهندسی مواد و متالوژی در مقطع دکتری شامل درس های خواص فیزیک مواد، ترمودینامیک، خواص مکانیکی مواد، روش های شناسایی و آنالیز مواد، استعداد تحصیلی و زبان عمومی انگلیسی ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی نفت و گاز تعداد پاورپوینت : 1

رشته مهندسی نفت و گاز در مقطع دکتری شامل مباحث اکتشاف و مهندسی نفت بوده و درس های زمین شناسی نفت، خواص سنگ و سیال، لرزه شناسی، پتروفیزیک پیشرفته، ژئوشیمی ...

پاورپوینت مجموعه هنر - عکاسی تعداد پاورپوینت : 1

...

پاورپوینت مجموعه هنر - هنر و رسانه تعداد پاورپوینت : 5

رشته های مجموعه هنر (هنر و رسانه) در مقطع دکتری تخصصی شامل رشته های مدیریت پروژه و ساخت، معماری، شهرسازی، پژوهش هنر، مرمت آثار و اشیای تاریخی، مرمت و احیای ...

پاورپوینت مدارس و دانش آموزان تعداد پاورپوینت : 1

مجموعه مدارس و دانش آموزان شامل پاورپوینت هایی چون پاورپوینت دانش آموزان مرزی می باشد. این مجموعه علاوه بر پاورپوینت های دانشگاهی دارای جزوه های دانشگاهی، پرسشنامه، مقالات دانشگاهی، نمونه ...