جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / پاورپوینت کتاب هدیه دهید

پاورپوینت

بخش دانشگاهی شامل چهار بخش عمده جزوه دانشگاهی، پرسشنامه های دانشگاهی، پاورپوینت های دانشگاهی و مقالات دانشگاهی می باشد

پاورپوینت روابط بین الملل تعداد پاورپوینت : 5

...

پاورپوینت مجموعه آمار تعداد پاورپوینت : 10

رشته آمار در مقطع دکتری شامل درس های مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی 1 و 2، مبانی احتمال، احتمال 1 و 2، استنباط آماری 1، استعداد تحصیلی و زبان عمومی ...

پاورپوینت مجموعه تاریخ تعداد پاورپوینت : 26

...

پاورپوینت مجموعه تربیت بدنی تعداد پاورپوینت : 83

...

پاورپوینت مجموعه حسابداری تعداد پاورپوینت : 54

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه حقوق تعداد پاورپوینت : 21

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه داروسازی تعداد پاورپوینت : 9

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه روانشناسی تعداد پاورپوینت : 64

...

پاورپوینت مجموعه ریاضی تعداد پاورپوینت : 6

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه زبان و ادبیات فارسی تعداد پاورپوینت : 11

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه زمین شناسی تعداد پاورپوینت : 9

...

پاورپوینت مجموعه زیست شناسی تعداد پاورپوینت : 19

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه شیمی تعداد پاورپوینت : 8

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه علوم اجتماعی تعداد پاورپوینت : 11

...

پاورپوینت مجموعه علوم پزشکی تعداد پاورپوینت : 98

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه علوم جغرافیا تعداد پاورپوینت : 22

...

پاورپوینت مجموعه علوم دامپزشکی تعداد پاورپوینت : 1

...

پاورپوینت مجموعه علوم سیاسی تعداد پاورپوینت : 5

...

پاورپوینت مجموعه فیزیک تعداد پاورپوینت : 7

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مدیریت تعداد پاورپوینت : 172

...

پاورپوینت مجموعه مهندسی برق تعداد پاورپوینت : 9

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی صنایع تعداد پاورپوینت : 11

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی عمران تعداد پاورپوینت : 12

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعداد پاورپوینت : 22

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی معماری تعداد پاورپوینت : 14

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی مکانیک تعداد پاورپوینت : 17

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی مواد و متالوژی تعداد پاورپوینت : 2

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه مهندسی نفت و گاز تعداد پاورپوینت : 1

پاورپوینت ...

پاورپوینت مجموعه هنر (هنر و رسانه) تعداد پاورپوینت : 5

پاورپوینت ...

پاورپوینت مدارس و دانش آموزان تعداد پاورپوینت : 1

...