نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 فلسفه منطق 2137 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 فلسفه منطق 2137

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته فلسفه منطق (منطق با رویکرد فلسفی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش فلسفه منطق می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، ریاضی، فیزیک، تاریخ علم دوره اسلامی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه منطق (منطق با رویکرد فلسفی) را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 فلسفه منطق 2137
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 483KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فلسفه منطق، شامل دروس فلسفه عمومی – منطق – فلسفه اسلامی – فلسفه غرب – منطق فلسفی - منطق ریاضی – فلسفه منطق، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فلسفه منطق

- کدام فیلسوف معتقد است که گرچه صدق یک ویژگی است، ولی نمی توان هیچ تعریفی از آن داشت؟

1) پرایور

2) مک داوئل

3) فیلد

4) ویلیامز

 

- تست 2 فلسفه منطق

- کدام فیلسوف جهان های ناممکن را در سمنتیک التفات به کار گرفته است؟

1) سومز

2) هینتیکا

3) سمن

4) پریست

 

- پرسش 3 فلسفه منطق

- بنابر نظر کدام فیلسوف، فلسفه زبان مبنای متافیزیک است؟

1) دامت

2) پانتم

3) لوئیس

4) کریپکی

 

- آزمون 4 فلسفه منطق

- کدام پارادوکس شامل خود ارجاعی نیست؟

1) اعتبار

2) کری

3) راسل

4) ابهام

 

- سئوال 5 فلسفه منطق

- ریاضیات کاربردی معضلی برای کدام یک از نظریات فلسفی درباره ریاضیات نیست؟

1) شهودگرایی

2) افلاطون گرایی

3) قراردادگرایی

4) صورت گرایی

 

- سوال 6 فلسفه منطق

- کدام فرد، فیزیک نیوتنی را بدون نیاز به اشیاء ریاضی مجرد (به ویژه اعداد حقیقی) بازسازی کرد؟

1) جرج کانتور

2) هنری پوآنکاره

3) دیوید هیلبرت

4) هارتری فیلد

 

- تست 7 فلسفه منطق

- بنابر نظر پارسونز، کدام نام سمنتیک متفاوتی نسبت به بقیه دارد؟

1) هیتلر

2) زئوس

3) هلمز

4) ولکان

 

- پرسش 8 فلسفه منطق

- بنابرنظر کدام فیلسوف، معنای عبارات زبان براساس التفات کاربران توضیح داده می شود؟

1) گرایس

2) سرل

3) آستین

4) رایل

 

- آزمون 9 فلسفه منطق

- به نظر کدام فیلسوف، وجود، محمول مرتبه اول است؟

1) ویتگنشتاین

2) مور

3) فرگه

4) راسل

 

- سئوال 10 فلسفه منطق

- کدام فیلسوف نظریه گزاره ای معنا را درست نمی داند؟

1) فرگه

2) آیر

3) مور

4) راسل

 

- سوال 11 فلسفه منطق

- نسبت میان منطق ربط و منطق فراسازگار چیست؟

1) تباین

2) تساوی

3) عموم و خصوص من وجه

4) عموم و خصوص مطلق

 

- تست 12 فلسفه منطق

-ترجمه کدام جمله در منطق محمولات مرتبه اول با اینهمانی صدق منطقی است ؟

1) اگر کسی هیچ کس را دوست نداشته باشد، خود را دوست ندارد.

2) اگر کسی هیچ کس را دوست نداشته باشد، بعضی ها را دوست ندارد.

3) اگر کسی هیچ کس غیر از خود را دوست نداشته باشد، خود را دوست ندارد.

4) اگر کسی هیچ کس غیر از خود را دوست نداشته باشد، بعضی ها غیر خود را دوست ندارند.

 

- پرسش 13 فلسفه منطق

- کدام مورد، نادرست است؟

عالم مثال با مثل افلاطونی متفاوت بوده و نظر فلاسفه اسلامی درباره آن متفاوت است.

2) عالم مثال با مثل افلاطونی متفاوت است و اشراقی ها و ملاصدرا هر دو را اثبات می کنند.

3) عالم مثال با مثل افلاطونی متفاوت بوده و مشائی ها اولی را قبول داشته و منکر دومی هستند.

4) عالم مثال با مثل افلاطونی متفاوت است و اشراقی ها هر دو را قبول داشته و ملاصدرا منکر دومی است.

 

- آزمون 14 فلسفه منطق

- به نظر علامه طباطبایی، مفاد واقعی تقسیم فعل به اختیاری و جبری آن است که ........

1) فاعل بالجبر فاقد اراده و فاعل بالقصد واجد آن است.

2) این تقسیم، اعتیاری است نه حقیقی.

3) این تقسیم، حقیقی است نه اعتباری.

4) فاعل بالجبر قسیم فاعل بالقصد است.

 

- سئوال 15 فلسفه منطق

- کدام مورد، نادرست است؟

1) وجود ماده حدوثا و بقاء وابسته به صورت است.

2) صورت در تعیین خود نیازمند ماده است.

3) صورت جزء علت تامه ماده است.

4) صورت علت فاعلی ماده است.

 

- سوال 16 فلسفه منطق

- مرحوم صدرالمتألهین برای اثبات قاعده امکان اشرف از کدام مورد استفاده نکرده است؟

1) قاعده الواحد.

2) استحاله اشرف بودن معلول از علت.

3) اینکه شرافت و خست به شدت و ضعف بازمی گردد.

4) استحاله اینکه موجودی اشرف و برتر از واجب الوجود باشد.

 

- تست 17 فلسفه منطق

- برای اثبات حرکت جوهری، به کدام مورد نیازی نیست؟

1) صورنوعی علت حرکات عرضی هستند.

2) وجود جوهر سیال و متغیر است.

3) حرکات عرضی وجود دارند.

4) علت متغیر باید متغیر باشد.

 

- پرسش 18 فلسفه منطق

- شبهۀ ابن کمونه براساس کدام مبانی قابل طرح است؟

1) اصالت ماهیت و تبایُن وجودها

2) تباین وجودها

3) اصالت وجود

4) اصالت ماهیت

 

- آزمون 19 فلسفه منطق

- اولین مرحله سیر آگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، کدام است؟

1) یقین حسی

2) ادراک

3) فهم

4) خودآگاهی

 

- سئوال 20 فلسفه منطق

- وقتی ژیل دلوز فلسفه خود را «تجربه گرایی استعلایی» می نامد، تحت تاثیر کدام فیلسوف قرار دارد؟

1) برکلی

2) هیوم

3) کانت

4) لاک