نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي محيط زيست 2401 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي محيط زيست 2401

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، نمونه سوال شناخت محیط زیست، نمونه سوال اکولوژی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي محيط زيست 2401
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 576KB / PDF
قیمت : رایگان
انتقال به صفحه دانلود

سایر سوالات مرتبط

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل