جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیستسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و چهارم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عمل بايد در فيلدهاي جستجوپذير صورت گيرد تا داده ها قابل بازيابي شوند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) برچسب گذاري
2) تعيين طول فيلد
3) تعيين نوع فيلد
4) نمايه سازي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز،
... بیشتر