نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 سم شناسي 2721 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 سم شناسي 2721

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 سم شناسي 2721
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 654KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات سم شناسی، شامل دروس سم شناسی پایه و دامپزشکی – فیزیولوژی (سلولی و مولکولی) – بیوشیمی (متابولسیم) – فارماکولوژی (سم شناسی داروئی)، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 سم شناسی

- کدام یک از ترکیبات، از فعالیت سرین هیدرولازها ممانعت می کند؟

1) کاربامات ها

2) آفت کش های کلره

3) آفت کش های فسفره

4) آفت کش های فسفره / پایروتیروئید

 

- تست 2 سم شناسی

- بالاترین میزان فعال بودن دفع از مسیر صفراوی، مربوط به کدام یک از گونه ها است؟

1) گربه و سگ

2) سگ و اسب

3) انسان و پریمات

4) سگ و موش صحرایی

 

- پرسش 3 سم شناسی

- سلنیم با جایگزینی با کدام عنصر در ساختار آنزیم ها باعث اختلال عملکردی آن ها می شود؟

1) سولفور

2) فسفر

3) کربن

4) سیستئین

 

- آزمون 4 سم شناسی

- در کدام مسمومیت، رنگ خون بدن به رنگ قهوه ای شکلاتی تبدیل می شود؟

1) اوره

2) سیانید

3) آرسنیک

4) نیتریت

 

- سئوال 5 سم شناسی

- تغییر کدام مورد در خون تاثیری بر تنفس ندارد؟

1) یون سدیم

2) یون هیدروژن

3) یون بی کربنات

4) دی اکسیدکربن

 

- سوال 6 سم شناسی

- کدام یک از گیرنده های زیر به صورت پیش سیناپسی وجود دارد؟

1) بتا دو

2) آلفا دو

3) بتا یک

4) آلفا یک

 

- تست 7 سم شناسی

- کدام دارو باعث افزایش غلظت سروتونین در سیناپس ها می شود؟

1) فلوکسیتین

2) پیکروتوکسین

3) پاراکلرفنیرامین

4) سیپروهپتادین

 

- پرسش 8 سم شناسی

- اگزوسیتوز از پایانه های اکسونی نورون ها با مخار کدام مورد متوقف می شود؟

1) خروج پتاسیم

2) ورود کلر

3) ورود کلسیم

4) ورود سدیم

 

- آزمون 9 سم شناسی

- کدام عامل زیر سبب افزایش سرعت انتشار ساده می شود؟

1) افزایش پمپ ها

2) افزایش حلالیت

3) کاهش اندازه ذرات

4) افزایش تعداد حامل ها

 

- سئوال 10 سم شناسی

- انتقال مواد از غشای سلول با کدام مورد، نسبت عکس دارد؟

1) شیب غلظتی ذره

2) درجه حرارت

3) سطح غشا

4) جرم مولکولی

 

- سوال 11 سم شناسی

- کدام ترکیب حد واسط چرخه کربس و چرخه اوره است؟

1) مالات

2) سیترات

3) فومارات

4) اگزالواستات

 

- تست 12 سم شناسی

- سمیت سرب به واسطه مهار آنزیم های کدام مسیر است؟

1) سنتز هِم

2) چرخه اوره

3) گلوکونئوژنز

4) تولید بیلی روبین

 

- پرسش 13 سم شناسی

- کدام ترکیب، کربن های استیل کوآنزیم – آرا جهت سنتز لیپیدها به سیتوپلاسم منتقل می کند؟

1) گلوکز

2) سیترات

3) پیرووات

4) مالات

 

- آزمون 14 سم شناسی

- افزایش غلظت کدام مولکول می تواند مسیر گلیکولیز را تحریک کند؟

1) سیترات

2) لاکتات

3) آدنوزین تری فسفات

4) فروکتوز 2 و 6 – بیس فسفات

 

- سئوال 15 سم شناسی

- انتقال پلاسمایی اسیدهای چرب آزاد توسط کدام یک انجام می پذیرد؟

1) آلفا لیپوپروتئین

2) سرولوپلاسمین

3) آلبومین

4) گلوبولین

 

- سوال 16 سم شناسی

- کدام داروی ضدعفونی کننده، تاثیر کشنده بر اسپورهای باکتریایی دارد؟

1) اتانول

2) کلرهگزیدین

3) گلوتارالدئید

4) بنزالکانیوم کلراید

 

- تست 17 سم شناسی

- بروز برادی کاردی پس از تجویز کدام داروی آدرنرژیک محتمل تر است؟

1) نوراپی نفرین

2) اپی نفرین

3) ایزوپرنالین

4) دوپامین

 

- پرسش 18 سم شناسی

- کدام بی حس کننده موضعی، موجب انبساط عروق، تشدید خونریزی در موضع جراحی و افت فشار خون نمی شود؟

1) کوکائین

2) بنزوکائین

3) آمتوکائین

4) لیگنوکائین

 

- آزمون 19 سم شناسی

- فشارخون میانگین با تجویز کدام یک از داروهای آدرنرژیک افزایش بیشتری خواهد یافت؟

1) نوراپی نفرین

2) ایزوپروترنول

3) دوبوتامین

4) اپی نفرین

 

- سئوال 20 سم شناسی

- کدام عضو، بیشتر در معرض خطر مسمومیت با آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی است؟

1) کبد

2) گوش داخلی

3) دستگاه تنفس

4) مغز استخوان