نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار، نمونه سوال زراعت، نمونه سوال اکولوژی و فیزیولوژی، نمونه سوال علف های هرز و کنترل آن ها، نمونه سوال گیاه شناسی و اصول باغبانی، نمونه سوال اصول باغبانی، نمونه سوال فیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات، نمونه سوال گیاه شناسی و خاک شناسی، نمونه سوال اصول و اصلاح ژنتیک، نمونه سوال بیوشیمی و ژنتیک مولکولی، نمونه سوال طرح آزمایشات کشاورزی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 525KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست