منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام

آزمون های مربی گری هیئت بدنسازی و پرورش اندام شامل تست ها و نمونه سوالاتی است که به صورت سالانه توسط هیئت بدنسازی و پرورش اندام / فیتنس کشور برگزار می گردد. کلیه نمونه سوالات ادوار مختلف این ارگان به صورت یک فایل جمع آوری گردیده و در سایت سنجش3 قرار گرفته است. این مجموعه در حال حاضر کامل ترین مجموعه نمونه سوالات آزمون های برگزار شده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام / فیتنس کشور و نمونه سوالات تالیفی بر اساس منابع معرفی شده توسط هیئت پرورش اندام و فیتنس می باشد. این مجموعه شامل نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 2 و 3 و نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس می باشد.Bodybuilding and Fitness Coaching Tests


نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

کامل ترین مجموعه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی و پرورش اندام / فیتنس                       انواع کشش در بدنسازی و فیتنس.pdfBodybuilding coaching test questions.docxچند نمونه از سوالات مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 2 و 3 و فیتنس برای آشنایی شما عزیزان در زیر آورده شده است.برای دریافت فایل کامل نمونه سوالات آزمون های مربیگری پرورش اندام و فیتنس برگزار شده، شامل سوالات چهار گزینه ای همراه با پاسخنامه تستی، لطفا فایل های فوق را دریافت بفرمایید.نمونه سوالات آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی: مزایای فیزیولوژیک گرم کردن چیست؟نمونه سوالات آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی: تمرینات قدرتی بیشتر باعث چه نوع هایپرتروفی می شود؟نمونه سوالات آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی: تمرین با حجم بالا بیشتر در چه دوره ای کاربرد دارد؟نمونه سوالات آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی: کوفتگی عضلانی تاخیری در نتیجه کدام نوع انقباض است؟نمونه سوالات آزمون مربیگری درجه 3 بدنسازی: کدامیک از ویژگیهای زیر بر اثر بی تمرینی زودتر از دست می رود؟نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس: اصول طراحی تمرین در فیتنس چیست؟نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس: میزان انرژی فیزیولوژیکی کربوهیدرات،چربی و پروتئین چقدر است؟نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس: انواع استفامت بر حسب حداکثر اکسیژن مصرفی کدام است؟نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس: بهترین روش برای انتخاب حرکت مناسب توسط مربی چیست؟نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس: حجم خون تخلیه شده در بطن در دقیقه را چه می نامند؟نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2: نقش و وظایف مربی را نام ببرید؟نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2: سیستم عملکرد داروهای آنابولیک را بیان کنید.نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2: فرآیند انجام کمک های اولیه در خونریزی های خارجی چیست؟نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2: استاندارد های اساسی سالن های بدنسازی را نام ببرید؟نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2: عامل ژنیتک در ورزش چگونه بررسی می شود و چه میزان می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

 سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش بیست و هفتم ( بیشتر ... )