منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم و مهندسی محیط زیست به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم و مهندسی محیط زیست

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

منبع 1: کتاب زبان تخصصی محیط زیست، تالیف نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، سیدمحسن حسینی و همتا گل کاریان، انتشارات خانیران.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی علوم محیط زیست، تالیف پرویز بیرجندی، محمد علیپور و کامران مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 3: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی، حشره شناسی کشاورزی، تالیف مرتضی اسماعیلی، کریم کمالی و ابراهیم باقری زنوز، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 6: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی محیط زیست دانشگاه تهران.

منبع 8:  جزوه زبان تخصصی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع آلودگی های محیط زیست

منبع 1: کتاب آلودگیهای محیط زیست، مولفان فروغ گلکار و علیرضا فرهمند، انتشارات ماندگار.

منبع 2: کتاب آلودگی محیط زیست (آب ، خاک و هوا)، مولفان مجید عرفانی منش و مجید افیونی، انتشارات ارکان.

منبع 3: کتاب آلودگی محیط زیست (هوا – آب – خاک – صوت)، مولف مینو دبیری، انتشارات آیلار.

منبع 4:کتاب شناخت، پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست، تالیف حسن هویدی، انتشارات خانیران.

منبع 5: کتاب آلودگیهای محیط زیست، مولفان محمدرضا خانی و کامیار یغماییان، انتشارات خانیران، آوای قلم.

منبع 6: کتاب آلودگی محیط زیست، مولفان علی کریمی و زهرا ناصرزاده، انتشارات فن آوران.

منبع 7: جزوه آلودگی محیط زیست دکتر میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 8: جزوه آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه آلودگی محیط زیست دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع اکولوژی حیات وحش

منبع 1: کتاب اکولوژی، تالیف مایکل اسکات، مترجم معصومه عمید، انتشارات عطاپور.

منبع 2: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب بوم شناسی ملکولی، تالیف جوانا فریلند، مترجم منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 4: کتاب بوم شناسی: تجزیه و تحلیل تجربی توزیع و فراوانی، تالیف چارلز ج کربز، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 5: کتاب اکولوژی (عمومی و حیات وحش)، تالیف غلامرضا نادری، انتشارات خانیران.

منبع 6: کتاب فنون مدیریت حیات وحش، تالیف بهروز بهروزی راد، انتشارات نوربخش.

منبع 7: کتاب زیست شناسی حفاظت، تالیف منصوره خلعت بری، غلامرضا نادری و شیرین آقانجفی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب بوم شناسی مهره داران، تالیف حبیب حسین پوررودسری و بهروز بهروزی راد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

منبع 9: کتاب روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، تالیف اجتهادی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 10: کتاب مبانی زیست شناسی حفاظت، تالیف منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 11: کتاب شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، تالیف دانیل بوتکین و دوارد کلر، مترجم عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 12: کتاب مبانی محیط زیست، تالیف کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 13: کتاب بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، تالیف گرام کالی و انتونی سیکلاو، مترجم منصور مصداقی، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 14: کتاب روش های بوم شناسی، تالیف چارلزجی. کربز، مترجم منصور مصداقی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 15: کتاب اکولوژی حیات وحش: ویژه آزمون ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست، تالیف غلامرضا بناگر و سمانه گل محمدی، انتشارات علم کشاورزی ایران.

منبع 16: جزوات اکولوژی و مدیریت حیات وحش، فنون حیات وحش، زیست شناسی حفاظت دکتر کابلی دانشگاه تهران.

منبع 17: جزوات اکولوژی و مدیریت حیات وحش، فنون حیات وحش، زیست شناسی حفاظت دکتر رضایی و دکتر وارسته دانشگاه گرگان.

منبع 18: جزوات اکولوژی و مدیریت حیات وحش، فنون حیات وحش، زیست شناسی حفاظت دکتر هماهی و دکتر ملکیان دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 19:جزوه اکولوژی حیات وحش دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 20: جزوات اکولوژی و مدیریت حیات وحش، فنون حیات وحش، زیست شناسی حفاظت دکتر نادری دانشگاه گیلان.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع شناخت و حمایت محیط زیست

منبع 1: کتاب مبانی محیط زیست، تالیف کنت وانت، مترجم عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 2: کتاب شناخت محیط زیست (زمین سیاره زنده)، تالیف دانیل بوتکین و ادوارد کلر، مترجم مهندس عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب شناخت محیط زیست، تالیف مریم رفعتی، انتشارات خانیران.

منبع 4: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب اکولوژی، تالیف مایکل اسکات، مترجم معصومه عمید، انتشارات عطاپور.

منبع 6: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف رضا قربانی و محمدتقی آل ابراهیم، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 7: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف علی اصغر نیشابوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: جزوه شناخت محیط زیست، دانشگاه گرگان.

منبع 9: جزوه شناخت محیط زیست دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه شناخت محیط زیست دانشگاه یزد.

منبع 11: جزوه شناخت و حمایت محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه شناخت محیط زیست دانشگاه اصفهان.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع ارزیابی محیط زیست

منبع 1: کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی، تالیف سیدمسعود منوری، انتشارات میترا.

منبع 2: کتاب شالوده آمایش سرزمین، تالیف دکتر مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3.: کتاب راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها، تالیف سیدمسعود منوری، انتشارات کتاب فرزانه.

منبع 4: کتاب راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی بزرگراهها، تالیف سیدمسعود منوری، انتشارات کتاب فرزانه.

منبع 5: کتاب الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی زباله سوزهای شهری، تالیف سیدمسعود منوری و امیرحسین جعفری ورامینی، انتشارات سینه سرخ.

منبع 6: کتاب GIS و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست، تالیف حشمت الله نادرشاهی و علیرضا قراگوزلو و سعید صادقیان، انتشارات سازمان نقشه برداری کشور.

منبع 7: کتاب ارزیابی توان و آمایش سرزمین: مدیریت یکپارچه آبخیر، تالیف محمدرضا منصوری، علی نجفی نژاد، عبدالرسول سلمان ماهینی، حمیدرضا کامیاب، هوشنگ جزی، هدی کریمی پور، آزاده مهری، آرش زارع گاریزی، فردین شریعت پناهی، محمد راستین و لیلا پیشدادسلیمان آباد، انتشارات پونه.

منبع 8: کتاب ارزیابی محیط زیست ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری، تالیف دکتر غلام رضا نادری بنی، انتشارات خانیران.

منبع 9: جزوه پارکداری و ارزیابی محیط زیست و ارزیابی اثرات توسعه دکتر دانه کار دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه پارکداری و ارزیابی محیط زیست و GIS دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 11: جزوه ارزیابی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه سیستم اطلاعات جغرافیایی و پارکداری دکتر ماهینی دانشگاه گرگان.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – منابع بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

منبع 1: کتاب راهنمای صحرائی پستانداران ایران، مولف هوشنگ ضیایی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

منبع 2: کتاب بیولوژی حیوانات شکاری، مولفان بناگر گل محمدی، انتشارات سالوک.

منبع 3: کتاب راهنمای پرندگان ایران، تالیف جمشید منصوری، انتشارات کتاب فرزانه.

منبع 4: کتاب بیولوژی حیوانات شکاری: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد، مولف نوشین مردانی، انتشارات خانیران.

منبع 5: مقالات پرنده شناسی دکتر منصور مصداقی.

منبع 6: جزوه زیست شناسی و شناخت مهره داران دانشگاه گرگان.

منبع 7: جزوه بیولوژی حیوانات شکاری دکتر علیزاده و دکتر کابلی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه بیولوژی حیوانات شکاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه پرنده شناسی دکتر علیزاده و دکتر کابلی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-02-23
دانلود فایل ضمیمه :
  • برای دریافت مدرک مربیگری بدنسازی به کجا باید مراجعه کنیم؟
    جواب: برای شرکت در دوره های مربیگری بدنسازی به سایت فدراسیون بدنسازی مراجعه نموده و دستورالعمل ثبت نام را ملاحظه نمایید.
  • راه موفقیت در آزمون های استخدامی چیست؟
    جواب: ابتدا کتب و منابع مرتبط را تهیه و مطالعه بفرمایید. در صورتی که فرصت کافی برای مطالعه منابع اصلی ندارید، مطالعه جزوات، نکات کلیدی و سوالات آزمون های برگزار شده سال های قبل می تواند کمک کننده باشد.