منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

4

3

2

1

3

4

2

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2-فرهنگ و هنر ایران و جهان

3- مبانی نظری مرمت

4-آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی

مرمت و احیای ابنیه

و بافت های تاریخی

حفاظت و مرمت میراث معماری

حفاظت و مرمت میراث شهری

---------------

گرایش های رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی: حفاظت و مرمت میراث معماری، حفاظت و مرمت میراث شهری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.
منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – منابع زبان تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی (English for the Students of Historic Buildings Conservation and Restoration)، تالیف محمد عباس نژاد، منصور خواجه پور و غلامرضا روحانی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان معماری و مرمت، تالیف مهرداد امیری، انتشارات گنج هنر.

منبع 3: کتاب مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، تالیف مهدی پرنا، انتشارات آزاده.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر.
منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – منابع فرهنگ و هنر ایران و جهان

منبع 1: کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، تالیف محمدکریم پیرنیا و غلامحسین معماریان، انتشارات پژوهنده.

منبع 2: کتاب مبانی و مفاهیم معماری معاصر غرب، تالیف وحید قبادیان، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 3: کتاب آشنایی با معماری جهان، تالیف ابراهیم زارعی، انتشارات فن آوران.

منبع 4: کتاب معماری غرب ریشه ها و مفاهیم، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر معماری قرن.

منبع 5: کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمد کریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش.

منبع 6: کتاب معماری ایرانی، تالیف غلامحسین معماریان، انتشارات سروش دانش.

منبع 7: کتاب معماری ایران، تالیف آرتور پوپ، ترجمه غلامحسین صدری افشار، انتشارات اختران.

منبع 8: کتاب تاریخ معماری معاصر ایران، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر معماری قرن.

منبع 9: کتاب سیر تحول معماری ایران تا پیش از حمله مغول، تالیف آناهیتا خدادای و زهره بزرگمهری، انتشارات سروش دانش.

منبع 10: کتاب از شار تا شهر، تالیف محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 11: کتاب تخت جمشید در تاریخ معاصر، تالیف محمدحسن طالبیان و غلامرضا خجندی و مازیار کاظمی، انتشارات نوید شیراز.

منبع 12: کتاب تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران، تالیف حسین سلطان زاده، انتشارات چهارطاق.

منبع 13: کتاب میراث معماری مدرن، تالیف اسکندر مختاری، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 14: کتاب مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران، تالیف عزت الله نگهبان، انتشارات سبحان نور.

منبع 15: کتاب معماری اسلامی، تالیف هیلن براند ، ترجمه باقرآیت الله زاده شیرازی، انتشارات روزنه.

منبع 16: جزوه فرهنگ و هنر ایران و جهان دانشگاه تهران.

منبع 17: جزوه فرهنگ و هنر ایران و جهان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 18: جزوه فرهنگ و هنر ایران و جهان دانشگاه هنر.
منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – منابع مبانی نظری مرمت

منبع 1: کتاب مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، تالیف محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب تاریخ حفاظت معماری، تالیف یوکا یوکیلهتو، ترجمه محمد حسن طالبیان، انتشارات روزنه.

منبع 3: کتاب احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت، تالیف پیروز حناچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی، تالیف دنیس رادول، ترجمه پیروز حناچی و یلدا شاه تیموری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران، تالیف پیروز حناچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان، تالیف پیروز حناچی و حامد کامل نیا، محمدحسن خادم زاده، حمیدرضا شایان، جواد مهدی نژاد، انتشارات سبحان نور.

منبع 7: کتاب مرزبندی نوین شهری، تالیف نیل اسمیت، ترجمه حسام زند حسامی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب کدام نوزایی شهری، تالیف لیبی پورتر و کیت شاو، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده، تالیف پیروز حناچی و محمدجواد مهدوی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 10: کتاب رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه، تالیف آیدین جوانی دیزجی، انتشارات گنج هنر.

منبع 11: جزوه مبانی نظری و عملی مرمت بافت، دکتر جدی، دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 12: جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر رضازاده، دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر خوشنویس، دانشگاه میراث فرهنگی.

منبع 14: جزوه مبانی نظری مرمت، دانشگاه هنر.

منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – منابع آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی

منبع 1: کتاب آسیب شناسی بناها، بافتها و محوطه های تاریخی، تالیف آیدین جوانی دیزجی، انتشارات گنج هنر.

منبع 2: کتاب فن شناسی معماری ایران، تالیف محمود گلابچی و آیدین جوانی دیزجی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب مرمت آثار معماری، تالیف مجتبی رضازاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب دوازده درس مرمت، تالیف اصغر محمد مرادی، آتوسا امیرکبیریان و محمدحسن محب علی، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

منبع 5: کتاب آمودهای ایرانی، تالیف زهره بزرگمهری، انتشارات سروش پایا.

منبع 6: کتاب آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی، تالیف میرموسی انیران، ترجمه المیرا ابراهیمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

منبع 7: کتاب حفاظت معمارانه، تالیف آیلین ارباسلی، ترجمه پیروز حناچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب حفاظت از بناهای تاریخی، تالیف برنارد فیلدن، ترجمه محمدمهدی هوشیاری، انتشارات طحان.

منبع 9: کتاب معماری ایرانی نیارش، تالیف غلامحسین معماریان، انتشارات نغمه نواندیش.

منبع 10: کتاب پایدار کردن سازه های آجری، تالیف جوزپه چینی، ترجمه طیبه رضایی و سعید ایرانفر، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 11: کتاب حفاظت سازه های گلین، تالیف جان وارن، ترجمه مهرداد وحدتی، انتشارات رسانه پرداز.

منبع 12: کتاب اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی، تالیف پیروز حناچی و سعید محمودکلایه، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی دانشگاه تهران.

منبع 14: جزوه آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی دانشگاه هنر.


تاریخ : 1398-03-09