منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت و کنترل بیابان به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت و کنترل بیابان

شرح :
توضیحات :

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری و مرتعداری) (English for the students of natural resources engineering)، مولفان مسعود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی ، بیابان زدایی و آبخیزداری (English for the Students of Natural Resources Engineering ، Combating Desertification and Watershed Management)، تالیف محمود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی) مرتع و آبخیزداری، مولف حسن احمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 5:کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 6: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی مهندسی منابع طبیعی – بیابان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی بیابان زدایی دانشگاه تهران.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع رابطه آب و خاک و گیاه

منبع 1: کتاب رابطه آب با خاک و گیاهان، تالیف امید علیزاده، انتشارات آییژ.

منبع 2: کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، تالیف افشین سلطانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب اصول مهندسی آبیاری، روابط آب و خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب رابطه آب و خاک و گیاه ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد، تالیف سمیه باقری، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 5: کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، مولف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد.

منبع 6: کتاب رابطه آب، خاک و گیاه، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 7: جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه مشهد.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع طرح آزمایشات کشاورزی

منبع 1: کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی، تالیف سیدعلی پیغمبری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، تالیف بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب طرح های آماری در علوم کشاورزی، تالیف عبدالله بصیری، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 4: کتاب طرح ریزی و تحلیل آزمایشات، تالیف دکتر علی مشکانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 5: کتاب طرح و تحلیل آزمایش های کشاورزی، تالیف دکتر محمد تقی آساد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 6: کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی، تالیف محمد مقدم و مصطفی ولی زاده، انتشارات پریور.

منبع 7: کتاب مفاهیم آمار و احتمالات، تالیف عبدالحمید رضایی، انتشارات مشهد.

منبع 8: کتاب طرح های آماری برای تحقیقات کشاورزی، تالیف عزت الله فرشادفر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه.

منبع 9: جزوه طرح آزمایشات کشاورزی ۱ و ۲، دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه گرگان.

منبع 11: جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه تبریز.

منبع 12: جزوه طرح آزمایش های کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع اکولوژی عمومی

منبع 1: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی، تالیف عوض کوچکی و حمید خیابانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب مقدمه ای بر اکولوژی، تالیف جی.سی. امبرلین، مترجم محمدباقر باقریه نجار، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

منبع 4: کتاب اگرواکولوژی، مولف استیون گلیسمن، مترجم پرویز رضوانی، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و علیرضا بهشتی، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).

منبع 5: کتاب اصول اکولوژی در تولیدات گیاهی، تالیف فرخ رحیم زاده خوئی، انتشارات دانشگاه تبریز.

منبع 6: کتاب اصول اکولوژی سیمای سرزمین، در معماری سرزمین و برنامه ریزی کاربردی زمین، تالیف نچ ا. درامستاد، جیمز دی. اویسون، ریچارد ت. فورمن، مترجم فرود آذری دهکردی، انتشارات ادبستان.

منبع 7: کتاب اکولوژی، تالیف معصومه عمید، انتشارات عطاپور.

منبع 8: کتاب بوم شناسی کشاورزی، تالیف جی. تایوی، ترجمه عوض کوچکی، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).

منبع 9: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف علی روشنی، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

منبع 10: جزوه اکولوژی دکتر جوانشیر دانشگاه تبریز.

منبع 11: جزوه اکولوژی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه اکولوژی عمومی دکتر حمیدرضا یاوری دانشگاه تهران.
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع حفاظت خاک و آبخیزداری

منبع 1: کتاب درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری، مولف کمال امیدوار، انتشارات دانشگاه یزد.

منبع 2: کتاب آبخیزداری و حفاظت خاک، مولفان اباذر اسمعلی و خدایار عبدالهی، انتشارات محقق اردبیلی.

منبع 3: کتاب آبخیزداری، فرسایش و حفاظت خاک (پرسشهای چهارگزینه ای، مولف محمود شعبانپورشهرستانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب حفاظت خاک، مولف پرویز کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب حفاظت خاک، مولفان علیجان بافکار و حمیدرضا مجردی، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.

منبع 6: کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، مولفان مریم صیاف و امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 7: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مرتعداری، مولفان محمدرضا صادقی منش و مهدی معمری، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 8: جزوه حفاظت خاک و آبخیزداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه حفاظت خاک و آبخیزداری دکتر نخجوانی و دکتر سلاجقه دانشگاه تهران.
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع ژئومورفولوژی

منبع 1: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف ابراهیم مقیمی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب ژئومورفولوژی کاربردی: بیابان – فرسایش بادی، مولف حسن احمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ژئومورفولوژی، مولف ریچارد چورلی، مترجمان احمد معتمد و ابراهیم مقیمی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب ژئومورفولوژی (زمین شناسی)، مولفان استانلی آلفرد شوم، جی چورلی و دیوید سودن، مترجم شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی)، مولف فرج الله محمودی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب مبانی ژئومورفولوژی، مولف ماکس درئو، مترجم مقصود خیام، انتشارات مبنا.

منبع 7: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف جمشید جداری عیوضی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف محمود علایی طالقانی، انتشارات قومس.

منبع 9: کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 10: جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان – منابع خاکشناسی مناطق خشک

منبع 1: کتاب بیابان، بیابان زائی و بیابان زدائی: چالش ها و فرصت ها (مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک)، تالیف علیرضا گیتی، انتشارات علم کشاورزی ایران.

منبع 2: کتاب احیای مناطق خشک و بیابانی، تالیف محمد جعفری و علی طویلی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اقلیم شناسی مناطق خشک، تالیف آذر زرین، هوشنگ قائمی و فرامرز خوش اخلاق، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، تالیف محمدعلی مشکوه، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.

منبع 5: کتاب مبانی خاک شناسی و رده بندی خاک، تالیف محمد جعفری و فریدون سرمدیان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب فرسایش بادی و کنترل آن، تالیف حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب فرسایش و حفاظت خاک، تالیف آر .پی .سی. مورگان، مترجم امین علیزاده، انتشارات استان قدس رضوی.

منبع 8:کتاب فرسایش و حفاظت خاک (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریخی)، تالیف علی اکبر نظری سامانی، جلیل کاکه و مهسا عبدالشاه نژاد، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 9: جزوه خاکشناسی مناطق خشک دکتر محمد جعفری دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه خاکشناسی مناطق خشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 11: جزوه خاکشناسی مناطق خشک دانشگاه صنعتی اصفهان.


تاریخ : 1398-02-24