منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت دفاعی (2) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت دفاعی (2)

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی (2)

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته مدیریت دفاعی 2

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

3

2

1

3

2

1

1

امور دریایی

1-زبان عمومی (معارف اسلامی)

2- دروس مشترک (زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)

3- دروس تخصصی (مواد آزمون دروس تخصصی، به هنگام ثبت نام توسط دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به اطلاع متقاضیان خواهید رسید)

مدیریت دفاعی

امور زمینی

امور هوایی

امور پشتیبانی

خدمات رزمی

مقاومت ویژه

---------------

گرایش های رشته مدیریت دفاعی 2: امور دریایی، امور زمینی، امور هوایی، امور پشتیبانی، خدمات رزمی، مقاومت ویژه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع معارف اسلامی

منبع 1: کتاب معارف اسلامی ۱ و ۲، تالیف جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب معارف اسلامی، تالیف بهروز کرمی میرعزیزی، انتشارات سفیر اردهال.

منبع 3: کتاب معارف اسلامی، تالیف جواد رفیعی، رضا فیروزی، انتشارات انجمن معارف اسلامی ایران.

منبع 4: کتاب معارف اسلامی، تالیف مسعود دریانی، انتشارات دریانی.

منبع 5: کتاب معارف اسلامی، تالیف علی موسایی افضلی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب معارف اسلامی پایه، تالیف مسلم بهمن آبادی، لیلا ایزدی، انتشارات توران.

منبع 7: کتاب پرسش های چهارگزینه ای معارف اسلامی، تالیف سیدعباس شبستری، انتشارات سرا.

منبع 8: کتاب معارف اسلامی به انضمام ۱۰۰۰ تست، تالیف محمدصادق درگاهی، انتشارات فارابی.

منبع 9: کتاب معارف اسلامی، تالیف علی اکبر فراهانی، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 10: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۲ – منابع زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان جغرافیا (English for the students of geography)، تالیف محسن کریمیان عظیمی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویام رشته جغرافیا (General English for students of geography)، تالیف مهدی دهمرده، تالیف سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 3: کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیا، تالیف رجبعلی عسکرزاده طرقبه، الهام یزدان مهر، انتشارات ترجمان خرد.

منبع 4: جزوه زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران دانشگاه تهران.

منبع 5: زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان جغرافیا (General English for the students of geography) تالیف صدیقه وحدت و ناهید سجادیان، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۲ – منابع نقشه خوانی نظامی

منبع 1: کتاب مبانی نقشه خوانی، تالیف مجتبی یمانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب نقشه خوانی، تالیف عباس جعفری، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

منبع 3: کتاب نقشه خوانی، تالیف سیروس فخری، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).

منبع 4: کتاب دانش جامع نقشه خوانی، تالیف هیبت الله اسدی، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).

منبع 5: کتاب تحلیلی بر نقشه خوانی، تالیف شرکت مدیریت طرح و پیمان مبنا، انتشارات اساس.

منبع 6: کتاب نقشه خوانی و ناوبری زمینی، تالیف فاروق مظلومی، انتشارات مهکامه.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۲ – منابع اصول مدیریت

منبع 1: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفتین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 8: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 9: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 10: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب تئوری های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، تالیف رابینز و استفان پی، مترجم ناصر عسگری و آرمیتا احمدی، انتشارات راه.

منبع 14: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.


تاریخ : 1398-03-22