منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت دریایی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت دریایی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی

 

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته مدیریت دریایی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

7

6

5

4

3

2

1

0

1

3

2

3

3

3

1

حمل و نقل دریایی

 

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی

3- اصول ناوبری

4-مبانی اقتصاد و مدیریت

5- حقوق و بیمه دریایی

6-ریاضی و آمار

7-عملیات دریایی و مهارت در فنون عرشه

دریانوردی

بندر و کشتیرانی

 

 

---------------

گرایش های رشته مدیریت دریایی: حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع زبان تخصصی مدیریت دریایی

منبع 1: کتاب فرهنگ مصور دریایی (انگلیسی – فارسی)، تالیف خسرو مشتریخواه، عبدالرضا محبی، انتشارات وزارت راه و ترابری.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی، تالیف هوشنگ خوش سیما، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب دایره المعارف جامع بندری – دریایی، تالیف علی طاهری، انتشارات نگاه.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی مدیریت دریایی دانشگاه علوم و فنون نوشهر.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی مدیریت دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی

منبع 1: کتاب اصول حمل و نقل دریایی، تالیف سیدطاهر حسینی، انتشارات اشرف البلاد.

منبع 2: کتاب مدیریت سیستم های حمل و نقل، تالیف علی نجات بخش اصفهانی، محمد رضا کی منش، سید علی قریشیان، انتشارات جباری.

منبع 3: کتاب سیری در تحولات حمل و نقل دریایی،تالیف بهروز امرائی همدانی، انتشارات اسرار دانش.

منبع 4: کتاب حمل و نقل دریایی، تالیف محمود صفارزاده، حمید حمیدی، ابراهیم عزیزآبادی و محمدعلی شهبا، انتشارات اسرار دانش.

منبع 5: جزوه اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی دانشگاه علوم و فنون نوشهر.

منبع 6: جزوه اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع اصول ناوبری

منبع 1: کتاب اصول ناوبری اینرسی، مکان یابی ماهواره ای و تلفیق آن ها، تالیف ابوالمجد نورالدین، تشفین کرامت، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 2: کتاب GPS اصول ناوبری ماهواره ای، تالیف سوران پرنگ، انتشارات ماهواره.

منبع 3: کتاب دریانوردی ساحلی و اصول ناوبری، تالیف استوارت وارن، ترجمه محمدمهدی سلطان بیگی، انتشارات علوم و فنون دریایی و صیادی کیش.

منبع 4: کتاب اصول ناوبری، تالیف پرویز باورصاد، انتشارات دانشگاه علوم دریایی.

منبع 5: جزوه اصول ناوبری دانشگاه علوم و فنون نوشهر.

منبع 6: جزوه اصول ناوبری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

 


منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – مبانی اقتصاد

منبع 1: کتاب اقتصاد خرد (هندسی و جبری)، تالیف دکتر محمدی، انتشارات ترمه.

منبع 2: کتاب اقتصاد حمل و نقل دریایی (حمل و نقل دریایی و …)، تالیف محمدعلی حسن زاده محمدی، انتشارات آرامش.

منبع 3: کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد، تالیف دومینیک سالواتوره، ترجمه حسن سبحانی. انتشارات نی.

منبع 4: کتاب تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) تالیف چارلز موریس و اوئن فیلیپس، ترجمه حسن سبحانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب اقتصاد خرد، تالیف چارلز فرگوسن و جان گولد، ترجمه محمود روزبهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 6: کتاب نظریه اقتصاد خرد، تالیف ریچارد بایلاس، ترجمه حسین راغفر، انتشارات نی.

منبع 7: کتاب اقتصاد خرد، دکتر محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 8: کتاب ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد، تالیف دکتر محسن نظری، انتشارات نگاه دانش.

منبع 9: کتاب اقتصاد خرد ۲: نظریه ها و کاربردها، تألیف دکتر عباس شاکری، انتشارات نی.

منبع 10: کتاب اقتصاد خرد، تالیف جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 11: جزوه اقتصاد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 12: جزوه مبانی اقتصاد دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه مبانی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 14: جزوه مبانی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع مدیریت

منبع 1: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفتین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 8: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 9: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 10: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب تئوری های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، تالیف رابینز و استفان پی، مترجم ناصر عسگری و آرمیتا احمدی، انتشارات راه.

منبع 14: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع حقوق و بیمه دریایی

منبع 1: کتاب اصول کلی حقوق دریایی، تالیف حسن صدیق، انتشارات جاودانه، جنگل.

منبع 2: کتاب حقوق بیمه در حمل و نقل دریایی بین الملل، تالیف سعید حشمتیان، انتشارات سردار.

منبع 3: کتاب حقوق دریایی: حقوق حمل و نقل دریائی کالا، تالیف هاردی ایوامی، ترجمه منصور پورنوری، انتشارات مهد حقوق.

منبع 4: کتاب حقوق دریاها (مناطق دریایی)، تالیف مهدی نیک نفس، انتشارات مجد.

منبع 5: کتاب حقوق و تکالیف صاحب کالا در حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و حقوق بین الملل، تالیف یاسر بهشتی زاده، فرهاد پوررحیمی، انتشارات شاپرک سرخ.

منبع 6: کتاب حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی، تالیف مرتضی نجفی اسفاد، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب حقوق حمل و نقل دریایی، تالیف ابراهیم تقی زاده، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

منبع 8:کتاب مدیریت واردات کالا: بیمه باربری، بازرسی، حمل و نقل و Incoterms 2010 “کاربردی”،تالیف ایرج زینال زاده، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

منبع 9: جزوه حقوق و بیمه دریایی دانشگاه علوم و فنون نوشهر.

منبع 10: جزوه حقوق و بیمه دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع ریاضی

منبع 1: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی، انتشارات هستان.

منبع 2: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ریاضیات پایه و کاربردی)، تالیف محمد فاریابی باسمنج و اکبر عالم تبریز، انتشارات اشراقی، صفار.

منبع 3: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 4: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، تالیف هادی رنجبران، انتشارات اثبات.

منبع 5: کتاب ریاضیات عمومی: رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری، تالیف امید محمودیان، انتشارات نگاه دانش.

منبع 6: کتاب مجموعه تست ریاضیات، تالیف کمال حسن نژاد، انتشارات سبزان.

منبع 7: کتاب تست ریاضیات کاربردی، تالیف وحید ناصحی فر، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 8:  کتاب ریاضیات، تالیف علی رضائی، انتشارات شهر آب.

منبع 9: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف لیدا فرخو و محمد جلوداری ممقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 10: جزوه ریاضی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه ریاضیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت دریایی – منابع آمار

منبع 1: کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

منبع 3: کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

منبع 4: کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 5: کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 7:جزوه آمار دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-20