منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری اطلاعات (مدیریت اطلاعاتی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری اطلاعات (مدیریت اطلاعاتی)

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات (مدیریت اطلاعاتی)

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته اطلاعات (مدیریت اطلاعاتی)

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

1

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- تئوری های مدیریت

3- ریاضی و آمار

4- روش تحقیق

5- تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون

 

 6- اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)

 مدیریت اطلاعات(1

-

 حفاظت اطلاعات(2

-

 مطالعات امنیتی ایران(3

-

 پژوهشگری امنیت(4

-

 امنیت اطلاعات(5

-

 امنیت اقتصادی(6

-

 امنیت بین الملل(7

-

 ضد تروریسم(8

-

 امنیت نرم(9

                         

---------------

گرایش های رشته مدیریت اطلاعاتی: مدیریت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، معالطات امنیتی ایران، پژوهشگری امنیت، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6:Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع تئوریهای مدیریت

منبع 1: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدمحمدمقیمی، انتشارات راه دان.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، تالیف استیفن پی رابینز، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار- اشراقی.

منبع 5: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب تئوری های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، انتشارات مهربان نشر.

منبع 8: کتاب تئوریهای مدیریت پیشرفته، تالیف سیدرضاسیدجوادین و حسین جلیلیان، انتشارات نگاه دانش.

منبع 9: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 10: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدرضا سیدجوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 11: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 12: کتاب تئوری و طراحی سازمان (۲جلد)، تالیف ریچارد ال دفت، مترجم سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 13: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 14: کتاب سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، تالیف ریچارد اسکات، مترجم حسن میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.

منبع 15: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 16: کتاب سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها، تالیف ریچارد اچ. هال، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 17: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 18: کتاب سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن، تالیف گرت مورگان، ترجمه اصغر مشبکی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 19: کتاب مبانی فلسفی تئوریهای سازمان، تالیف حسن میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.

منبع 20: کتاب نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (۲جلد)، تالیف حسین رحمان سرشت، انتشارات دوران.

منبع 21: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 22: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 23: جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 24: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع ریاضی

منبع 1: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،تالیف هادی رنجبران,انتشارات اثبات

منبع 2: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت،تالیف اکبر عالم تبریز و محمد فاریابی باسمنج،انتشارات صفار-اشراقی

منبع 3: کتاب ریاضیات عمومی،تالیف امید محمودیان، انتشارات نگاه دانش

منبع 4: کتاب تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد،تالیف مسعود نیکوکار،انتشارات گسترش علوم پایه

منبع 5: کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (جلد ۱ و ۲) ،تالیف محمد حسین پور کاظمی ،انتشارات نشر نی

منبع 6: کتاب تست ریاضیات کاربردی، تالیف ایرج آریافر، پوران پژوهش.

منبع 7: کتاب ریاضیات، تالیف مهندس علی رضائی، انتشارات شهر آب.

منبع 8: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تالیف لیدا فرخو، محمد جلوداری ممقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب مجموعه تست ریاضیات، تالیف کمال حسن نژاد، انتشارات سبزان.

منبع 10: جزوه ریاضی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه ریاضیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع آمار

منبع 1: کتاب آمار کاربردی، تالیف وحید ناصحی فر، انتشارات ترمه.

منبع 2: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۱ و ۲)، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب آمار و احتمال، تالیف هادی رنجبران، انتشارات اثبات.

منبع 4: کتاب تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، تالیف اکبر عالم تبریز و بابک حاجی محمدرضاتبریزی، انتشارات صفار.

منبع 5: کتاب کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت، تالیف حمید سپهردوست، انتشارات نورعلم.

منبع 6: کتاب تحلیل آماری پیشرفته، تالیف جمشید صالحی صدقیانی، انتشارات هوای تازه.

منبع 7: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲، تالیف جمشید صالحی صدقیانی و ایرج ابراهیمی، انتشارات هستان.

منبع 8: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت و اقتصاد، تالیف غلامرضا جندقی، انتشارات علم گستر کریمه.

منبع 9: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، تالیف هادی رنجبران، انتشارات اثبات.

منبع 10: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 11: کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 13: جزوه آمار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 14: جزوه آمار دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع روش تحقیق در عملیات

منبع 1: کتاب روش های تحقیق، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.

منبع 2: کتاب روش های تحقیق در مدیریت، تالیف اوما سکاران، مترجم محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

منبع 3: کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تالیف حسن دانایی فرد و سید مهدی الوانی و عادل آذر، انتشارات منقار- اشراقی.

منبع 4: کتاب روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تالیف عزت الله نادری و مریم سیف نراقی، انتشارات دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.

منبع 5: کتاب سازمانها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، تالیف ریچارد اسکات، مترجم حسن میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب روش تحقیق (نظری و علمی)، تالیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود، مترجم عبدالحسن نیک گهر، انتشارات نوبهار.

منبع 7: کتاب روش تحقیق در مدیریت (رشته های مدیریت)، تالیف سیدعلی اکبر احمدی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تالیف محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب طرح و پایان نامه نویسی، تالیف خلیل میرزایی، انتشارات جامعه شناسان.

منبع 10: جزوه روش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه روش تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه روش تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون

منبع 1: کتاب سنت و مدرنیه، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه.

منبع 2: کتاب ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه.

منبع 5: کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۵۷ – ۱۳۲۰، تالیف علیرضا ازغندی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تالیف یحیی فرزی تویسرکانی، انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

منبع 7: کتاب مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، تالیف جان فوران، ترجمه احمد تدین، انتشارات رسا.

منبع 8: کتاب تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر.

منبع 9: کتاب چارچوبها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف علیرضا ازغندی، انتشارات قومس.

منبع 10: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی – منابع اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)

منبع 1: کتاب بنیاد فلسفه سیاسی در غرب: از هراکلیت تا هابز، تالیف حمید عنایت، انتشارات زمستان.

منبع 2: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، تالیف ابوالقاسم طاهری، انتشارات قومس.

منبع 3: کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تالیف حمید عنایت، انتشارات خوارزمی.

منبع 4: کتاب تاریخ فلسفه سیاسی غرب: از آغاز تا پایان سده های میانه، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه.

منبع 5: کتاب تاریخ فلسفه سیاسی غرب: عصر جدید و سده ی نوزدهم، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه.

منبع 6: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: اندیشه های مارکسیستی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.

منبع 7: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: لیبرالیسم و محافظه کاری، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.

منبع 8: کتاب اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تالیف یحیی صلاحی، انتشارات قومس.

منبع 10: کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، تالیف داود فیرحی، انتشارات نی.

منبع 11: کتاب اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمت.

منبع 12: کتاب مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تالیف سید صادق حقیقت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام، تالیف داوود فیرحی، انتشارات سمت.

منبع 14: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب و اسلام دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب، اسلام و ایران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب، اسلام و ایران دانشگاه علامه طباطبائی.


تاریخ : 1398-03-28