منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدرسی معارف اسلامی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدرسی معارف اسلامی

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4:  کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع زبان تخصصی مدرسی معارف اسلامی

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ، تالیف محمد صفوی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی، تالیف محمدعلی عباسیان چالشتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 4:  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی، تالیف هرمز داورپناه، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی فرد، انتشارات راه.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی مدرسی معارف اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تفسیر قرآن

منبع 1: کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه.

منبع 2: کتاب تفسیر الصراط المستقیم، تالیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر.

منبع 3: کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی.

منبع 4: کتاب المیزان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

منبع 5: کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی.

منبع 6: کتاب تفسیر القرآن الکریم، تالیف صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا) و محمد بن ابراهیم، انتشارات بیدار.

منبع 7: کتاب آشنایی با تفاسیر: به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی، تالیف رضا استادی، انتشارات قدس.

منبع 8: کتاب تاریخ تفسیر قرآن کریم، تالیف حبیب الله جلالیان، انتشارات اسوه.

منبع 9: کتاب شناخت نامه تفاسیر، تالیف محمد علی ایازی، انتشارات کتاب مبین.

منبع 10: کتاب التفسیر والمفسرون، تالیف محمد حسین ذهبی، انتشارات دارالحیاء.

منبع 11: کتاب سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات بنیاد قرآن.

منبع 12: جزوه تفسیر جزء های ۲۶ تا ۳۰ و سوره های بقره – حج – مؤمنون – اسراء – انبیاء – یس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه تفسیر جزء های ۲۶ تا ۳۰ و سوره های بقره – حج – مؤمنون – اسراء – انبیاء – یس دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع کلام اسلامی

منبع 1: کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

منبع 2:کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین.

منبع 3: کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق.

منبع 4: کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم (سایه).

منبع 5: کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، تالیف رضا برنجکار، انتشارات کتاب طه.

منبع 6: کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب علم ودین، تالیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 8: کتاب درآمدی بر علم کلام، تالیف علی ربانی، انتشارات دارالفکر.

منبع 9: کتاب فرق و مذاهب کلامی، تالیف علی ربانی، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.

منبع 10: کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی، تالیف خسروپناه، انتشارات معارف.

منبع 11: کتاب کلام جدید با رویکرد تطبیقی، تالیف محمد رضایی، انتشارات معارف.

منبع 12: کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین، تالیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو.

منبع 13: کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی، انتشارات رائد.

منبع 14: کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی، مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا.

منبع 15: کتاب شرح المواقف (مبحث ذات، صفات و افعال باری)، تالیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی.

منبع 16: کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.

منبع 17: جزوه کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 18: جزوه کلام اسلامی دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع ادبیات فارسی

منبع 1: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف علیرضا پورشبانان، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

منبع 2: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف مهدی شریفیان، انتشارات مهتاب.

منبع 3: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف اکبر شاملو، انتشارات پردازش.

منبع 4: کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی)، تالیف عباسعلی کاشکی، انتشارات نیمروز.

منبع 5: جزوه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف نورعلی احمدی فالحی، انتشارات گسترش علوم پایه.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع فلسفه

منبع 1: کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

منبع 2: کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 3: کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 4: کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه ،تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش.

منبع 5: کتاب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳) ،تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح ،حواشی هادی بن مهدی سبزواری ،انتشارات سروش.

منبع 6: کتاب حکمت الاشراق: الهیات (مقاله ۱و۲)،تالیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ،زیر نظر سیدمحمد خامنه ای ،مصحح نجف قلی حبیبی ،ویراستار مقصود محمدی ،انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

منبع 7: کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 8: کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی،انتشارات طرح نو.

منبع 9: کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش.

منبع 10: کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

منبع 11: کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 12: جزوه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه فلسفه دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع منطق

منبع 1: کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علی شیروانی موسسه انتشارات دارالعلم.

منبع 3: کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.

منبع 4: کتاب منطق صوری ، تالیف محمد خوانساری ،انتشارات آگاه.

منبع 5: مبانی منطق ، تالیف محمدعلی اژه ای ،انتشارات سمت .

منبع 6: کتاب مهارت های منطق جدید،تالیف زینب برخورداری،انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب منطق ۱و۲ ، تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب منطق ۲ ، تالیف محمود منتظری مقدم ،انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه.

منبع 9: کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.

منبع 10: جزوه منطق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه منطق دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع اطلاعات عمومی

منبع 1: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف علی ذوالفقاری، انتشارات حباب.

منبع 2: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف معصومه خوش فکر، انتشارات شهرام.

منبع 3: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف عبدالحسین سعیدیان، انتشارات آرام.

منبع 4: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف حمید وحیدی امین، انتشارات ساحل گیسوم.

منبع 5: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف هیئت مولفان، انتشارات گوهر اندیشه.

منبع 6: کتاب اطلاعات عمومی، تالیف اباصلت رسولی و علی رضا قاسمی، انتشارات سروش گستر.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تاریخ اسلام

منبع 1:کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، تالیف جعفر شهیدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب تاریخ اسلام، تالیف علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تالیف غلامحسین زرگری نژاد، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب تاریخ نگاری در اسلام، تالیف سید صادق سجادی و هادی عالم زاده، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، تالیف رسول جعفریان، انتشارات کانون اندیشه جوان.

منبع 6: کتاب سلسله های اسلامی، تالیف کلیفورد بوسورث، ترجمه فریدون بدره ای، انتشارات باز.

منبع 7: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تاریخ معاصر

منبع 1: کتاب فرهنگ تاریخ معاصر: ۱۹۴۵ – ۱۷۸۹، تالیف آلن واروویک پالمر، ترجمه عباسقلی غفاری فرد، انتشارات نگاه.

منبع 2: کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره قاجار، تالیف محمود حکیمی، انتشارات نامک.

منبع 3: کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تالیف سعید نفیسی، انتشارات اهورا.

منبع 4: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه تهران.

منبع 5: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع اصول

منبع 1: کتاب مبادی اصول فقه، تالیف دکتر اسدالله لطفی، انتشارات نورعلم.

منبع 2: کتاب اصول فقه، تالیف مرحوم محمدرضا مظفر و علیرضا هدایی، انتشارات حکمت.

منبع 3: کتاب اصول استنباط علامه حیدری، مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، انتشارات حقوق اسلامی.

منبع 4: کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب اصول فقه تحلیلی،تالیف سیدعلی بنی صدر،انتشارات آراء سبز.

منبع 6: کتاب اصول فقه ۱ و ۲ ،تالیف عیسی ولایی ،انتشارات دارالفکر.

منبع 7: کتاب اصول فقه،تالیف سیدکمال خطیبی قمی ،انتشارات پوران پژوهش.

منبع 8: کتاب مجموعه سوالات اصول فقه، تالیف دکتر محمد حسین شهبازی، انتشارات میزان.

منبع 9:  کتاب کمک حافظه اصول فقه، امیر مرادی، انتشارات دوراندیشان.

منبع 10: جزوه اصول فقه دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه اصول دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه اصول فقه دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع اخلاق و تربیت اسلامی

منبع 1: کتاب مسائل اخلاقی: متن آموزشی فلسفه اخلاق، تالیف مایکل پالمر، ترجمه علیرضا آل بویه، انتشارات سمت.

منبع 2:  کتاب جامع السعادات (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف محمدمهدی نراقی، انتشارات اسماعیلیان.

منبع 3: کتاب نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تالیف محمدتقی مصباح، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

منبع 4: کتاب اخلاق اسلامی، تالیف سیدعبدالحسین دستغیب، انتشارات هاتف.

منبع 5: کتاب اخلاق اسلامی: چرایی، مبانی و مفاهیم، تالیف محمود طاهری، انتشارات کتاب آوا.

منبع 6: کتاب فقه و اخلاق اسلامی: مقایسه ای علم شناختی، تالیف مهدی احمدپور، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

منبع 7: کتاب اخلاق اسلامی، تالیف محمدعلی سادات، انتشارات سمت.

منبع 8: جزوه اخلاق اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
 
منبع 9: جزوه اخلاق اسلامی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تاریخ و تمدن اسلامی

منبع 1: کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، تالیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر.

منبع 2: کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تالیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 3: کتاب تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تالیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان، تالیف احسن محمدمناظر، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی.

منبع 5: کتاب آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصر، تالیف علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا.

منبع 6: کتاب شکل گیری هنر اسلامی، تالیف اولگ گرابار، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

منبع 7: کتاب هنر و تمدن اسلامی، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب آشنایی با فلسفه هنر، تالیف کریس هورنر، مترجم شهاب الدین قندهاری، انتشارات سراج.

منبع 9: کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش.

منبع 10: کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

منبع 11: جزوه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران.

 

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تاریخ عمومی جهان

منبع 1: کتاب تحولات روابط بین الملل، تالیف احمد نقیب زاده، انتشارات قومس.

منبع 2: کتاب تاریخ جهان نو (۱و۲)، تالیف رابرت روزول پامر، ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات امیرکبیر.

منبع 3: کتاب تاریخ یونان و روم، تالیف علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 4:  کتاب تاریخ اروپا در قرون وسطا، تالیف علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب تاریخ بیزانس، تالیف محمد امیر شیخ نوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب تاریخ در قرون جدید، تالیف نقی لطفی و محمدعلی علیزاده، انتشارات سمت.

منبع 7: جزوه تاریخ عمومی جهان دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه تاریخ عمومی جهان دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

منبع 1: کتاب سنت و مدرنیه، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه.

منبع 2: کتاب ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه.

منبع 5:  کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۵۷ – ۱۳۲۰، تالیف علیرضا ازغندی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تالیف یحیی فرزی تویسرکانی، انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

منبع 7: کتاب مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، تالیف جان فوران، ترجمه احمد تدین، انتشارات رسا.

منبع 8: کتاب تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر.

منبع 9: کتاب چارچوبها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف علیرضا ازغندی، انتشارات قومس.

منبع 10: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع اندیشه های سیاسی غرب

منبع 1: کتاب بنیاد فلسفه سیاسی در غرب: از هراکلیت تا هابز، تالیف حمید عنایت، انتشارات زمستان.

منبع 2: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، تالیف ابوالقاسم طاهری، انتشارات قومس.

منبع 3: کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تالیف حمید عنایت، انتشارات خوارزمی.

منبع 4: کتاب تاریخ فلسفه سیاسی غرب: از آغاز تا پایان سده های میانه، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه.

منبع 5: کتاب تاریخ فلسفه سیاسی غرب: عصر جدید و سده ی نوزدهم، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه.

منبع 6: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: اندیشه های مارکسیستی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.

منبع 7: کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: لیبرالیسم و محافظه کاری، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.

منبع 8: کتاب اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تالیف یحیی صلاحی، انتشارات قومس.

منبع 10: کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، تالیف داود فیرحی، انتشارات نی.

منبع 11: کتاب اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمت.

منبع 12: کتاب مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تالیف سید صادق حقیقت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام، تالیف داوود فیرحی، انتشارات سمت.

منبع 14: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب و اسلام دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب، اسلام و ایران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه اندیشه های سیاسی در غرب، اسلام و ایران دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع جامعه شناسی سیاسی

منبع 1: کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تالیف احمد نقیب زاده، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب هزار نکته، هزار سوال جامعه شناسی سیاسی، تالیف سید داود آقایی، انتشارات سرای عدالت.

منبع 4: کتاب نگرش ها در جامعه شناسی سیاسی، تالیف اندرو افرت، مترجم سیدرحیم ابوالحسنی، انتشارات میزان.

منبع 5: کتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی، تالیف ژان- ایو دورماگن و دانیل موشار، تالیف عبدالحسین نیک گهر، انتشارات آگه.

منبع 6: کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، تالیف کیت نش، مترجم محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر.

منبع 7: کتاب جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، تالیف مایکل راش، مترجم منوچهر صبوری، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه، تالیف دکتر خلیل الله سردارنیا، انتشارات میزان.

منبع 9: کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی، تالیف جری استوکر و دیوید مارش، مترجم امیرمحمد حاجی یوسفی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

منبع 10: کتاب رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه ها، تالیف علی دارابی، انتشارات سروش.

منبع 11: جزوه جامعه شناسی سیاسی دکتر نقیب زاده دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 13: جزوه جامعه شناسی سیاسی دکتر عباس حاتمی دانشگاه اصفهان.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع تفسیر نهج البلاغه

منبع 1: کتاب گنجینه ی طلایی تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تالیف اسماعیل رضایی، انتشارات پیام دانشگاهی.

منبع 2: کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تالیف فاطمه بیات، انتشارات خردمندان.

منبع 3: کتاب ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تالیف محمدتقی جعفری تبریزی، انتشارات به نشر.

منبع 4: کتاب تفسیر نهج البلاغه، تالیف مصطفی دلشادتهرانی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب شرح و تفسیر آموزشی نهج البلاغه، تالیف محمد دشتی، انتشارات امیرالمومنین (ع).

منبع 6: کتاب درآمدی بر تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تالیف علی اکبر ایزدی فر، حبیب الله حلیمی جلودار، محمود خونمردی، مرتضی علویان، انتشارات دانشگاه مازندران.

منبع 7: جزوه تفسیر نهج البلاغه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه تفسیر نهج البلاغه دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع علوم قرآنی

منبع 1: کتاب الاتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن (با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)، تالیف سیدمحمود طیب حسینی، انتشارات دانشکده اصول الدین.

منبع 2: کتاب الاتقان فی علوم القرآن (جلد ۱ و ۲)، تالیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر.

منبع 3: کتاب آشنائی با قرآن، تالیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی.

منبع 4: کتاب آموزش علوم قرآن (التمهید فی علوم القرآن)، تالیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

منبع 5: کتاب البیان فی تفسیرالقرآن، تالیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء.

منبع 6: کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی.

منبع 7: کتاب تلخیص التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمد هادی معرفت، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، (جامعه مدرسین).

منبع 8: کتاب التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه مدرسین.

منبع 9: کتاب بحارالانوار، تالیف محمدباقربن محمدتقی مجلسی، انتشارات اسلامیه.

منبع 10: کتاب امثال قرآن، تالیف علی اصغر حکمت، انتشارات پرسش.

منبع 11: کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (دو جلدی)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

منبع 12: کتاب اسباب النزول، تالیف سیدمحمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

منبع 13: کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات سمت.

منبع 14: کتاب تاریخ قرآن، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

منبع 15: کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمود رامیار، انتشارات امیرکبیر.

منبع 16: کتاب علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تالیف یدالله نصیریان، انتشارات سمت.

منبع 17: کتاب جواهر البلاغه، تالیف احمد هاشمی، انتشارات دارالعلم.

منبع 18: کتاب الاتقان (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف السیوطی، ترجمه سید محمود دشتی، انتشارات دانشگاه اصول دین.

منبع 19: کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات جامی.

منبع 20: کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر.

منبع 21: کتاب پایه اساسی شناخت قرآن، تالیف عبدالفتاح طباره، ترجمه محمد رسول دریائی، انتشارات رسالت قلم.

منبع 22: کتاب پرسش و پاسخهایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر.

منبع 23: کتاب پژوهشی در نظم قرآن، تالیف عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 24: کتاب تاریخ و علوم قرآن، تالیف علی حجتی کرمانی، انتشارات بنیاد قرآن.

منبع 25: کتاب التبیان فی علوم القرآن، تالیف محمد علی صابونی، انتشارات دارالقلم.

منبع 26: جزوه علوم قرآنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 27: جزوه علوم قرآنی دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – منابع ادبیات عرب

منبع 1: کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.

منبع 2: کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

منبع 3: کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 5: کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

منبع 6: کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

منبع 7: کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.

منبع 8: مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

منبع 9: جزوه ادبیات عرب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه زبان عربی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-25