منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

 

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته محیط زیست

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

0

0

2

3

2

2

1

برنامه ریزی محیط زیست

 

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- اکولوژی عمومی

3- برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

4-آمار و روش های تحلیل سیستم ها

5- اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

6- اصول و روش های برنامه ریزی درسی

7- ارزیابی توان محیط زیست

8- مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (RS)

  محیط زیست

مدیریت محیط زیست

0

0

3

3

2

0

0

2

2

آموزش محیط زیست

---------------

گرایش های رشته محیط زیست: برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع زبان تخصصی محیط زیست

منبع 1: کتاب زبان تخصصی محیط زیست، تالیف نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، سیدمحسن حسینی و همتا گل کاریان، انتشارات خانیران.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی علوم محیط زیست، تالیف پرویز بیرجندی، محمد علیپور و کامران مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 3: جزوه زبان تخصصی مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران.

منبع 4: مجموعه سوالات کنکور سالهای اخیر دانشگاه های سراسری و آزاد.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

 

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع اکولوژی عمومی

منبع 1: کتاب اکولوژی، تالیف مایکل اسکات، مترجم معصومه عمید، انتشارات عطاپور.

منبع 2: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اکولوژی، تالیف جهانفر دانشیان، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب اکولوژی (عمومی و حیات وحش)، تالیف غلامرضا نادری، انتشارات خانیران.

منبع 5: جزوه اکولوژی عمومی دانشگاه تبریز.

منبع 6: جزوه اکولوژی عمومی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

منبع 1: کتاب مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، تالیف ناصر محرم نژاد، انتشارات دی نگار.

منبع 2: کتاب اصول برنامه ریزی، تالیف علیرضا آیت الهی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

منبع 3: کتاب فرآیند طراحی شهری، تالیف دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت، تالیف دیوید چپ من، مترجم دکتر منوچهر طبیبیان و دکتر شهرزاد فریادی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب محیط زیست در برنامه ریزی منطقه ای و شهری، تالیف کامبیز بهرام سلطانی، انتشارات شهیدی.

منبع 6: کتاب اصول و روش های مدیریت محیط زیست، تالیف کریستوفر جی، مترجم مهرداد اندرودی.

منبع 7: جزوه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دکتر صالحی دکتر شهرزاد فریادی دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب مدیریت پروژه، تالیف دکتر حمیدرضا جعفری، انتشارات خانیران.

 


منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع آمار

منبع 1: کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

منبع 3: کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

منبع 4: کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 5: کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 7: جزوه آمار دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع روشهای تحلیل سیستم ها

منبع 1: جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها، تالیف روانشادنیا، واحد فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 2: کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها، تالیف شمس السادات زاهدی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 4: جزوه روشهای تحلیل سیستم ها دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 5: جزوه روشهای تحلیل سیستم ها دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

منبع 1: کتاب آموزش محیط زیست فریبا همتیان و اردوان زرندیان، انتشارات کیان مهر.

منبع 2: کتاب آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم، تالیف جوی پالمر، ترجمه علی محمد خورشید دوست، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست (رشته آموزش محیط زیست)، تالیف سهراب عبدالهی، سیدمحمد شبیری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 4: کتاب آموزش محیط زیست، تالیف اکرم الملوک لاهیجانیان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

منبع 5: جزوه اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 6: جزوه اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع اصول و روشهای برنامه ریزی درسی

منبع 1: کتاب نظریه های برنامه درسی، تالیف جی.پی. میلر، ترجمه محمود مهرمحمدی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی، تالیف کوروش فتحی واجارگاه، انتشارات علم استادان.

منبع 3: کتاب فرهنگ های برنامه درسی (نظریه ها)، تالیف بلوتین ژوزف و دیگران، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب برنامه ریزی درسی مدارس، تالیف الف. لوی، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.

منبع 5: کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی، تالیف رالف وینفرد تایلور، ترجمه علی تقی پورظهیر، انتشارات آگه.

منبع 6: کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی، تالیف علی تقی پورظهیر، انتشارات آگه.

منبع 7: کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی: برنامه ریزی درسی مدارس، تالیف اریه لوی، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه برهان.

منبع 8: کتاب برنامه ریزی آموزشی، تالیف بهرام حسن پور، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب برنامه ریزی درسی، تالیف منصوره سعیدالذاکرین، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 10: کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی، تالیف فریده مشایخ، انتشارات سمت.

منبع 11: کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی، تالیف یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.

منبع 12: کتاب فرآیند برنامه ریزی آموزشی، تالیف مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه برهان.

منبع 13: کتاب برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها، تالیف محمود مهر محمدی، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 14: کتاب برنامه درسی به سوی هویت های جدید، تالیف کورش فتحی واجارگاه، انتشارات آییژ.

منبع 15: کتاب برنامه ریزی درسی در مقطع متوسطه: تالیف حسن ملکی، انتشارات سمت.

منبع 16: کتاب برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، تالیف گالن سیلور و همکاران، ترجمه غلامرضا خوی نژاد، انتشارات سمت.

منبع 17:کتاب چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی، تالیف علی شریعتمداری، انتشارات سمت.

منبع 18: کتاب برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)، تالیف حسن ملکی، انتشارات مدرسه برهان.

منبع 19: کتاب بسترهای فهم برنامه درسی، تالیف مصطفی قادری، انتشارات یادواره کتاب.

منبع 20: جزوه اصول و روشهای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 21: جزوه اصول و روشهای برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع ارزیابی توان محیط زیست

منبع 1: کتاب ارزیابی توان اکولوژیک باغلمک به منظور استقرار کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استعانت از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، تالیف عباد فرخنده، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 2: کتاب توان های محیطی ایران، زمینه های جغرافیایی طرح جامع سرزمین، تالیف محمدتقی رهنمایی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 3: کتاب ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا، تالیف یان توماس، مترجم منوچهار طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: جزوه ارزیابی توان محیط زیست دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب شالوده آمایش سرزمین، تالیف مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

منبع 1: کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، تالیف محمدرضا کریمی و حمید علوی لواسانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

منبع 2: کتاب مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تالیف منوچهر فرج زاده، انتشارات انتخاب.

منبع 3: کتاب سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، تالیف کریستوفر لگ، مترجمان فرید مر، سروش مدبری و مجید هاشمی تنگستانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 4: کتاب سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، مترجمان کاظم علوی پناه و مسلم لدنی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تالیف رالف بای، مترجمان منصوره خلعت بری و غلامرضا نادری، انتشارات آوای قلم.

منبع 6: کتاب خلاصه مباحث اساسی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S & RS، تالیف اسمعیل دلیر و مهشید منزوی، انتشارات پردازش.

منبع 7: جزوه سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8:جزوه سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست – منابع سنجش از دور (RS)

منبع 1: کتاب سنجش از دور اصول و کاربرد، تالیف حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعی، تالیف محمود زبیری و علیرضا مجد، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب مفاهیم سنجش از دور، تالیف محمدرضا عاصی، انتشارات سیمای دانش.

منبع 4: کتاب مبانی سنجش از دور، تالیف سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، انتشارات آزاده.

منبع 5: کتاب خلاصه مباحث اساسی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S & RS، تالیف اسمعیل دلیر و مهشید منزوی، انتشارات پردازش.

منبع 6: جزوه مبانی سنجش از دور دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه سنجش از دور دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه سنجش از دور، دانشگاه صنعتی اصفهان.


تاریخ : 1398-03-28