منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری معماری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری معماری

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته معماری

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته معماری

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

5

0

0

1

3

2

3

2

1

-

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2-دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تاسیسات)

3- دروس تاریخ و مبانی ظری (تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسلامی، مبانی نظری معماری)

4-درک عمومی معماری

5-درک عمومی معماری منظر

6-تاریخ شهر در ایران

7- مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانحف مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران)

8-پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)

9- پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران

10-پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری داخلی)

 مهندسی معماری(1

معماری آموزشی و فرهنگی

فضاهای درمانی و بهداشتی

مسکن

پایداری

مهندسی فناوری

-

 مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)(2

0

0

5

0

0

1

2

2

2

2

2

-

 مهندسی معماری اسلامی(3

0

5

0

0

2

0

3

4

1

2

3

-

 مطالعات معماری ایران(4

0

0

2

2

0

0

1

1

3

3

4

-

 بازسازی پس از سانحه(5

5

0

0

0

0

0

3

2

3

2

5

-

 معماری داخلی(6

---------------

گرایش های رشته مجموعه معماری: مهندسی معماری، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع زبان تخصصی معماری

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (English for the students of architecture)، تالیف پروانه توکلی و حسین فرهادی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی معماری، تالیف محمود گلابچی و مجتبی امیری، انتشارات دانشگاه پارس.

منبع 3: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (English for the students of architecture)، تالیف حسن رستگارپور، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان معماری (English for the architecture students)، تالیف لطف الله کریمی، انتشارات دانشجو.

منبع 5: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (English for students of architecture)، تالیف سعید علی تاجر، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 6: کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان رشته معماری، تالیف سیروس قاسمی، انتشارات مهزیار.

منبع 7: کتاب زبان تخصصی معماری، تالیف محبوبه پورموسی، مریم رودباری، انتشارات مهربان نیکا.

منبع 8: کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان معماری و مرمت، تالیف مهرداد امیری، انتشارات گنج هنر.

منبع 9: کتاب زبان تخصصی ساختمان و معماری، تالیف سارا شیراوژن، صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار، فرناز لطیف، انتشارات یزدا.

منبع 10: کتاب کامل ترین راهنمای زبان تخصصی معماری “راهنمای کتاب دکتر حسن رستگارپور”با واژه نامه تخصصی تالیف مجتبی غروی، بابک فضلی و فرزین محمودی، انتشارات هله، طحان.

منبع 11: جزوه زبان تخصصی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه زبان تخصصی مهندسی معماری دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع دروس فنی ساختمان (منابع تنظیم شرایط محیطی)

منبع 1: کتاب معماری و روشنایی، تالیف شاهین حیدری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب مبانی فیزیک ساختمان، آکوستیک، تالیف زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.

منبع 3: کتاب مبانی فیزیک ساختمان، نور و روشنایی، تالیف زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.

منبع 4: کتاب سرمایش غیرفعال، تالیف زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.

منبع 5: کتاب اقلیم و معماری، تالیف مرتضی کسمائی، انتشارات خاک.

منبع 6: کتاب مبانی فیزیک ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، تالیف زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.

منبع 7: کتاب بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، تالیف وحید قبادیان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان.

منبع 9: مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان.

منبع 10: مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان.

منبع 11: مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان.

منبع 12: جزوه تنظیم شرایط محیطی دانشگاه تهران.

منبع 13: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع دروس فنی ساختمان (منابع ایستایی)

منبع 1: کتاب درک رفتار سازه ها، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند، تالیف ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب سازه در معماری، تالیف سالوادوری، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب مقاومت مصالح کاربردی، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب فناوری های نوین ساختمانی، تالیف محمود گلابچی و حامد مظاهریان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب مبانی طراحی ساختمانهای بلند، تالیف محمود گلابچی و محمدرضا گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب سازه های مشبک فضایی، تالیف جان چیلتون، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب سازههای پارچهای کششی، تالیف کریگ هانتینگتون، مترجمان محمود گلابچی، محمدرضا مجاهدی و الهام سرکرده ئی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران ، تالیف محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 10:کتاب استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 11: کتاب ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 12: کتاب ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 13: کتاب سازه به مثابه معماری: یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه، تالیف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 14: کتاب معمار + مهندس = ساختار، تالیف ایوان مارگولیوس، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 15: کتاب سیستم های ساختمانی آینده، نگاهی به معماری فردا، تالیف مارتین پاولی، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 16: کتاب پل‏های ایران و جهان تعامل معماری تکنولوژی و زیبایی، تالیف محمود گلابچی، متین علاقمندان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 17: کتاب معماری دیجیتال، کاربرد فناوری‏های CAD/CAM/CAE در معماری، تالیف حسین باستانی، علی اندجی گرمارودی و محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 18: کتاب طراحی لرزه‏ای برای معماران مقابله‏ای هوشمندانه با زلزله، تالیف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 19: کتاب طبیعت منبع الهام: بررسی و نقد کارهای سانتیاگو کالاتراوا، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 20: کتاب جزئیات ارتقاء دهنده معماری، تالیف احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 21: کتاب تعامل تکنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 22: کتاب معماری آرکی تایپی، تالیف محمود گلابچی و آیدا زینالی فرید، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 23: کتاب سیستم های ساختمانی، تالیف محمود گلابچی، کتایون تقی زاده و محمدرضا گلابچی، انتشارات دانشگاه پارس.

منبع 24:کتاب معماری بایونیک، تالیف تالیف محمود گلابچی، مرتضی خرسند نیکو، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 25: کتاب فن شناسی معماری ایرانی، تالیف محمود گلابچی و آدین جوانی دیزجی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 26: کتاب آئین نامه ۲۸۰۰، طراحی ساختمان در برابر زلزله، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

منبع 27: کتاب ایستایی و فن ساختمان، تالیف مجتبی فاطمی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 28: جزوه ایستایی دانشگاه تهران.

منبع 29: کتاب ایستایی، تالیف محمود کدخدایی و مهدی جوادی نژاد، انتشارات دانش پژوهان برین.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع دروس فنی ساختمان (منابع مواد و مصالح)

منبع 1: کتاب ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان، تالیف محمود گلابچی، کتایون تقی زاده و احسان سروش نیا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب مصالح ساختمانی، تالیف سیدمحمدحسن کزازی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 4: کتاب مواد و مصالح ساختمانی، تالیف امید خبیری، انتشارات اول و آخر.

منبع 5: کتاب مصالح و مواد ساختمانی، تالیف نیلز کامر، ترجمه نشر برگا، انتشارات برگا.

منبع 6: کتاب مواد و مصالح، تالیف مجتبی بناب، انتشارات مهر سبحان.

منبع 7: کتاب مصالح ساختمانی، تالیف محسن مبینی زاد، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 8: نشریه ۵۵ ساختمان.

منبع 9: جزوه مواد و مصالح دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه مواد و مصالح دانشگاه هنر.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع دروس فنی ساختمان (منابع عناصر جزئیات)

منبع 1: کتاب فناوری های نوین ساختمانی، تالیف محمود گلابچی و حامد مظاهریان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند، تالیف ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب طراحی لرزه‏ای برای معماران مقابله‏ای هوشمندانه با زلزله، تالیف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب طبیعت منبع الهام: بررسی و نقد کارهای سانتیاگو کالاتراوا، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب جزئیات ارتقاء دهنده معماری، تالیف احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب تعامل تکنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب آئین نامه ۲۸۰۰، طراحی ساختمان در برابر زلزله، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

منبع 9: کتاب عناصر جزئیات ساختمانی، تالیف علی مختاریان، انتشارات نوآور.

منبع 10: کتاب عناصر جزئیات اجرایی ساختمان، تالیف محمدحسن کزازی و فرزانه عصاری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب اجرای ساختمان (عناصر جزئیات)، تالیف حسین زمرشیدی، انتشارات زمرد.

منبع 12:کتاب آشنایی با عناصر جزئیات اجرای ساختمان، تالیف امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 13: جزوه عناصر جزئیات دانشگاه تهران.

منبع 14: کتاب عناصر جزئیات ساختمان، تالیف محمد کزازی، انتشارات گنج هنر.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع دروس فنی ساختمان (منابع تاسیسات)

منبع 1: کتاب تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری، تالیف محمدرضا سلطان دوست، انتشارات یزدا.

منبع 2: کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری، تالیف محمدرضا سلطاندوست، انتشارات یزدا.

منبع 3: کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان، تالیف امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 4: کتاب تاسیسات مکانیکی، تالیف سعید سعیدی پور، انتشارات آرمان دانش.

منبع 5: کتاب مرجع کامل تاسیسات مکانیکی (صنعت و ساختمان)، تالیف داریوش هادی زاده، انتشارات نوآور.

منبع 6: جزوه تاسیسات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان، تالیف ویلیام تائو، ترجمه محمدرضا افضلی، انتشارات کتاب دانشگاهی.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان)

منبع 1: کتاب سیراندیشه های معماری: تاریخ معماری جهان، تاریخ معماری معاصر و مبانی نظری معماری، تالیف محمدجواد مهدی نژاد، انتشارات جهد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 2: کتاب آشنایی با معماری جهان، تالیف ابراهیم زارعی، انتشارات فن آوران.

منبع 3: کتاب تاریخ معماری جهان، تالیف سعید سعیدی پور، انتشارات آرمان دانش.

منبع 4: کتاب تاریخ معماری ایران و جهان، تالیف امیر روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 5: کتاب تاریخ معماری جهان، تالیف فرانسیس دی.کی.چینگ، مارک ام یارزومبک، ویکرامادیتیا پراکاش، ترجمه محمدرضا افضلی، انتشارات یزدا.

منبع 6: کتاب تاریخ هنر و معماری ایران و جهان از آغاز هنر تا هنر معاصر، تالیف منوچهر مزینی، انتشارات طحان.

منبع 7: جزوه تاریخ معماری جهان دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز.

منبع 8: جزوه تاریخ معماری جهان واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه تاریخ معماری جهان دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع تاریخ و مبانی نظری (معماری معاصر)

منبع 1: کتاب فضا، زمان، معماری، تالیف زیگفرید گیدیون، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 2: کتاب از زمان و معماری، تالیف منوچهر مزینی، انتشارات شهیدی.

منبع 3: کتاب مبانی و مفاهیم معماری معاصر غرب، تالیف وحید قبادیان، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 4: کتاب معماری غرب ریشه ها و مفاهیم، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر معماری قرن.

منبع 5: کتاب سیراندیشه های معماری: تاریخ معماری جهان، تاریخ معماری معاصر و مبانی نظری معماری، تالیف محمدجواد مهدی نژاد، انتشارات جهد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب معماری معاصر ایران: در تکاپوی بین سنت و مدرنیته، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر و معماری قرن.

منبع 7: کتاب معماری معاصر، تالیف امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 8: کتاب پست مدرنیته و معماری: بررسی جریان های فکری معماری معاصر غرب، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات خاک.

منبع 9: کتاب سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، تالیف وحید قبادیان، انتشارات علم معمار.

منبع 10: کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب: بررسی مبانی، مفاهیم و ریشه های شکل گیری آن، تالیف حامد کامل نیا، انتشارات موسسه علم معمار رویال.

منبع 11: کتاب معماری و شهرسازی در قرن بیستم، تالیف ویتوریو مانیاگولامپونیانی، ترجمه لادن اعتضادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 12: جزوه معماری معاصر دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز.

منبع 13: جزوه معماری معاصر واحد علوم تحقیقات.

منبع 14: جزوه معماری معاصر جهان دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع تاریخ و مبانی نظری (معماری اسلامی)

منبع 1: کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، تالیف محمدکریم پیرنیا و غلامحسین معماریان، انتشارات پژوهنده.

منبع 2: کتاب معماری ایرانی، تالیف غلامحسین معماریان و محمدعلی رنجبر کرمانی، انتشارات سروش دانش.

منبع 3: کتاب معماری اسلامی، تالیف هیلن براند، ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی، انتشارات روزنه.

منبع 4: کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تالیف محمدیوسف کیانی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب معماری و شهرسازی اسلامی، تالیف محمد نقی زاده، انتشارات راهیان.

منبع 6: کتاب معماری اسلامی، تالیف امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 7: کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات نغمه نواندیش.

منبع 8: کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری اسلامی، تالیف عبدالحمید نقره کار و مهدی حمزه نژاد و علی محمد رنجبرکرمانی، انتشارات پیام سیماگران.

منبع 9: کتاب سیر تحول معماری ایران دوره اسلامی: از آغاز اسلام تا دوره تیموری، تالیف غلامرضا نعیما، انتشارات سروش دانش.

منبع 10: جزوه معماری اسلامی دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز.

منبع 11: جزوه معماری اسلامی واحد علوم تحقیقات.

منبع 12:جزوه معماری اسلامی جهان دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع تاریخ و مبانی نظری ( مبانی نظری معماری)

منبع 1: کتاب مبانی نظری معماری، تالیف عبدالحمید نقره کار، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 2: کتاب سیری در مبانی نظری معماری، تالیف غلامحسین معماریان، انتشارات سروش دانش.

منبع 3: جزوه مبانی نظری معماری، مهدی حجت دانشگاه تهران.

منبع 4: جزوه مبانی نظری معماری واحد علوم تحقیقات.

منبع 5: جزوه مبانی نظری معماری دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع درک عمومی معماری

منبع 1: کتاب مسجد چهار ایوانی، باغ ایرانی حکمت کهن، منظر جدیدی ، تالیف فریال جواهریان، انتشارات موزه هنرهای معاصر.

منبع 2: کتاب مسجد چهار ایوانی، سبک شناسی معماری ایرانی، تالیف محمد کریم پیرنیا و غلامحسین معماریان، انتشارات پژوهنده نشر معمار.

منبع 3: کتاب هندسه مناظر و مزایا: ویژه دانشجویان هنر و معماری، تالیف عبدالرحیم عسگری، انتشارات دانشگاه هنر تهران.

منبع 4: کتاب تنظیم شرایط محیطی ۲: ویژه دانشجو هنر و معماری، تالیف علی عسگری، انتشارات دانشگاه هنر تهران.

منبع 5: کتاب مسجد چهار ایوانی، تالیف حشمت الله متدین، انتشارات هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب معماری ایرانی، تالیف غلامحسین معماریان، و علی محمد رنجبر کرمانی، انتشارات سروش دانش.

منبع 7: کتاب مبانی فیزیک ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، تالیف زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.

منبع 8: کتاب مبانی طراحی معماری، تالیف محمد علی خان محمدی، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی.

منبع 9: کتاب طراحان چگونه می اندیشند، تالیف برایان لاوسون، ترجمه حمید ندیمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 10: کتاب تفکر در طراحی معرفی الگوهای تفکر تعاملی در طراحی معماری، تالیف امیر سعید محمودی، انتشارات نشریه هنرهای زیبا.

منبع 11: کتاب مبانی هنرهای تجسمی، تالیف عبدالمجید حسینی راد، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‏های درسی ایران.

منبع 12: کتاب مبانی نظری و سواد بصری، تالیف امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش.

منبع 13: کتاب زیبایی شناسی در معماری، تالیف یورگ گروت گروتر، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون انتشارات دانشگاه بهشتی.

منبع 14: کتاب مبانی نظری معماری، تالیف جلیلیان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران.

منبع 15: کتاب برنامه دهی معماری، دورک دانایی، تالیف سید امیر سعید محمودی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 16: کتاب ریشه ها و گرایش های نظری معماری، تالیف منصور فلامکی، انتشارات فضا.

منبع 17: کتاب مبانی نظری معماری، تالیف نادیه ایمانی، انتشارات دانشگاه هنر تهران.

منبع 18: کتاب هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران، تالیف مصطفی بهزاد فر، انتشارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

منبع 19: کتاب آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، تالیف جان لنگ، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 20: کتاب تحلیل فضاهای شهری: در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی، تالیف سید حسن بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 21: کتاب درآمدی بر شناخت معماری روستای ایران، تالیف حاجی ابراهیم زرگر، انتشارات دانشگاه بهشتی.

منبع 22: کتاب معماری ایران: اجرای ساختمان با مصالح سنتی، تالیف حسین رشیدی، انتشارات زمرد.

منبع 23: کتاب انسان و محیط، تالیف علیرضا عینی فر، پردیس هنرهای زیبا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 24: جزوه درک عمومی معماری دانشگاه تهران.

منبع 25: جزوه روستا ۱و ۲، تالیف جواد حق شناس، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران.
منابع کارشناسی ارشد معماری – منابع درک عمومی منظر

منبع 1:کتاب پارادایم های پردیس، تالیف آزاده شاهچراغی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

منبع 2: کتاب باغ ایرانی، تالیف غلامرضا نعیما، انتشارات پیام.

منبع 3: کتاب طراحی باغ و احداث فضای سبز، تالیف غزاله روحانی، انتشارات فرهنگ جامع.

منبع 4: جزوه منظر در گذر زمان سیمین بهبهانی دانشگاه تهران.

منبع 5: جزوه درک عمومی منظر دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه معماری باغ و منظر سیمین بهبهانی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-07