منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

7

6

5

4

3

2

1

2

0

0

0

2

1

0

1

استراتژی

 

 مدیریت کسب و کار(1

بازاریابی

رفتار سازمانی و منابع انسانی

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

عملیات و زنجیره تامین

فناوری

مالی

انرژی

0

1

2

2

2

0

2

2

-

مدیریت امور شهری(2

                               

---------------

گرایش های رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی): مدیریت کسب و کار، مدیریت امور شهری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – زبان تخصصی مدیریت کسب و کار و امور شهری

منبع 1: کتاب زبان تخصصی مدیریت کسب وکار، تالیف سیدمحمدرضا ناصرزاده، یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت، تالیف فرهاد مشفقی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب زبان تخصصی مدیریت: بازرگانی، اجرایی، شهری، IT و MBA، تالیف ناصر عسگری، رویا حاج رحیمی، انتشارات راه.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی مدیریت کسب و کار و امور شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 5:جزوه زبان تخصصی مدیریت کسب و کار و امور شهری دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – منابع استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

منبع 1: کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.

منبع 3: کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 4: کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

منبع 5: کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.

منبع 6: جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت.

منبع 7: جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان.

منبع 8: جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.

منبع 9: جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 10: نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.

منبع 11: جزوه استعداد وآمادگی تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.

منبع 12: جزوه استعداد وآمادگی تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه استعداد وآمادگی تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – منابع دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی

منبع 1: کتاب دانش مسائل روز، تالیف آرمان اشراقی، امیرحسام بهروز، حسین درگاهی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 2: کتاب دانش مسائل روز (در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی رشته های مدیریت اجرائی MBA)، تالیف سیدرضا سیدجوادین، انتشارات زمزمه ی نور.

منبع 3: کتاب دانش مسایل روز، تالیف هادی مسیح خواه، شهریار محسنین، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 4: کتاب ۲۰۱۳ نکته دانش مسایل روز در زمینه مدیریت، تالیف امین بینایی باش، مهران کرمی فخرآبادی، انتشارات نگرش روز.

منبع 5: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدمحمد مقیمی، انتشارات راه دان.

 

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – منابع نظریه های عمومی مدیریت

منبع 1: کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.

منبع 7: کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفتین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.

منبع 8: کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 9: کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.

منبع 10: کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 11: کتاب تئوری های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و حسن یزدی پور، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 12: کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، تالیف رابینز و استفان پی، مترجم ناصر عسگری و آرمیتا احمدی، انتشارات راه.

منبع 14: جزوه نظریه های عمومی مدیریت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه نظریه های عمومی مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – منابع زبان فارسی

منبع 1: کتاب زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی، تالیف مصطفی علیزاده، انتشارات کوی کوثر.

منبع 2: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف محمد جواد زینلی، انتشارات نگاه دانش.

منبع 3: کتاب زبان و ادبیات فارسی: مدیریت اجرایی، تالیف باقر غلامی کلیشمی، انتشارات ساکو.

منبع 4: کتاب زبان فارسی (مدیریت اجرایی)، تالیف مهتاب حلیمی، انتشارات علوی فرهیخته.

منبع 5: کتاب زبان و ادبیات فارسی "ویژه مجموعه مدیریت اجرایی"، تالیف غلامرضا داوودی، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 6: جزوه زبان فارسی مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 7: جزوه زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی.

 


منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری – منابع ریاضی عمومی ۱ و ۲

منبع 1: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی.

منبع 2: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.

منبع 3: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز.

منبع 4: کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب.

منبع 5: کتاب ریاضی عمومی ۱، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.

منبع 6: کتاب ریاضی عمومی ۱ و۲، تالیف فرزین حاجی جمشیدی، انتشارات تاخ.

منبع 7: کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲، تالیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات آزاده.

منبع 8: کتاب ریاضی ۱ و ۲، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی، انتشارات میعاد.

منبع 9: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف ریچارد سیلورمن، مترجم علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی.

منبع 10: جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

منبع 11:جزوه ریاضیات دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه ریاضیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه ریاضیات عمومی دانشگاه صنعتی شریف.


تاریخ : 1398-03-27